تمایل و پذیرش,دردهای اعتیاد,ادامه بهبودی,جلسات مشارکت,تقویت معتاد

تمایل و پذیرش

تمایل و پذیرش,دردهای اعتیاد,ادامه بهبودی,جلسات مشارکت,تقویت معتاد

اغلب ما خودمان را در حال فرار از یک وضعیت ناراحت کننده یا پرهیز از دردهایی که گاهی در طول زندگی پدیدار می شوند می بینیم. پذیرش این دردها پدیدآورنده نیرویی است که برای ادامه بهبودی لازم است. و تمایل به رشد از طریق این دردها نیز موجب شهامتی می شود که با آن می توان سخت ترین موانع زندگی را تحمل کرد. من از درد بیشتر یاد گرفته ام تا از لذت. دردی که من تجربه کردم، همان چیزی بود که مرا در مسیرم برای رهایی از درد راهنمایی کرد. تمایل و پذیرش,دردهای اعتیاد,ادامه بهبودی,جلسات مشارکت,تقویت معتاد

من در نهایت به پیشرفتِ در بهبودی پی بردم … و می توانم تجربه ام را با دیگران به مشارکت بگذارم. من می توانم به آنها کمک کنم تا دردهایشان را سخت نگیرند و آنها را به فال نیک بگیرند. من از این درد آموخته ام. این بهترین آموزگاری است که من می شناسم. من کارهایی را انجام می دهم که احساسم رو خوب می کنند، من  نرمش و ورزش می کنم، من خودم راتقویت می کنم، من سکوت می کنم، من صحبت می کنم، من می خندم، من گریه می کنم، من قدم کار می کنم، من با راهنمایم صحبت می کنم، من در جلسات مشارکت می کنم، و من اشتباهات زیادی می کنم …. بعضی چیزها کار می کنند و بعضی نه. این یک سفر دائمی در فرآیند رشد و پالایش است، ولی تجربه من می گوید ما می توانیم بهتر شویم اگر برای این کار تمایل داشته باشیم و عادت های خود را تغییر دهیم. و قلبهای خود را به روی امید باز بگذاریم. من اطمینان دارم که بر خلاف باور ما دردهای ما برای تنبیه ما نیستند، بلکه آنها به ما می آموزند و به سمت مسیری بهتر راهنمایی مان می کنند. تمایل و پذیرش,دردهای اعتیاد,ادامه بهبودی,جلسات مشارکت,تقویت معتاد

منبع مجله : By area news – November-Desember 2019 تمایل و پذیرش,دردهای اعتیاد,ادامه بهبودی,جلسات مشارکت,تقویت معتاد

تمایل و پذیرش,دردهای اعتیاد,ادامه بهبودی,جلسات مشارکت,تقویت معتاد

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!