تلاش سخت,فقط برای امروز 30 فروردین,آرامش کارکرد قدم,NA راه بهتری برای زندگی,برقراری ارتباط معتاد

تلاش سخت (فقط برای امروز 30 فروردین)


تلاش سخت (فقط برای امروز 30 فروردین)

تلاش سخت,فقط برای امروز 30 فروردین,آرامش کارکرد قدم,NA راه بهتری برای زندگی,برقراری ارتباط معتاد

بسیاری از اوقات معتادان پاداش فعالیت را بدون انجام کار سخت جستجو کرده اند.

کتاب پایه

***

وقتی برای اولین بار به NA آمدیم، برخی از ما همه چیز می خواستیم و آن هم فوراً ؛ آرامش ، اتومبیل ، روابط خوشایند ، دوست ، صمیمیت با راهنما ، یعنی همه چیزهایی که سایر افراد پس از ماه ها و سال ها کارکرد قدمها و زندگی کردن طبق شرایط زندگی آن طور که هست، به دست آورده بودند.

از طریق تجربه ، درس دشواری را فرا گرفتیم که آرامش تنها از طریق کارکرد قدمها حاصل می شود، اتومبیل جدید از طریق حضور روزانه در محل کار و تلاش برای “اجرای این اصول در همه امور خود” از قبیل شغل به دست می آید.

روابط سالم در نتیجه تلاش زیاد و تمایل دوباره برای برقراری ارتباط حاصل می شود، دوستی با راهنما در نتیجه برقراری ارتباط در مواقع تفریح و نیز در مواقع سختی و گرفتاری به دست می آید.

در معتادان گمنام راه بهتری برای زندگی پیدا کرده ایم، اما برای رسیدن به مقصد خود باید سخت تلاش کنیم.

***

تلاش سخت,فقط برای امروز 30 فروردین,آرامش کارکرد قدم,NA راه بهتری برای زندگی,برقراری ارتباط معتاد

فقط برای امروز: زندگی بهتری می خواهم، از خواسته های خود ترازنامه ای تهیه می کنم و راه رسیدن به این خواسته ها را پیدا میکنم، درباره آن با راهنمای خود صحبت میکنم و تلاش لازم را انجام می دهم. 

زندگی بهتری می خواهم، از خواسته های خود ترازنامه ای تهیه می کنم و راه رسیدن به این خواسته ها را پیدا میکنم، درباره آن با راهنمای خود صحبت میکنم و لازم را انجام می دهم. درباره آن با راهنمای خود صحبت میکنم و تلاش لازم را انجام می دهم. پیدا میکنم

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!