تغییر انگیزه ها,فقط برای امروز 20 خرداد,انگیزه های بهبودی,زندگی پرپاداش بهبودی,ناامنی های اعتیاد

تغییر انگیزه ها (فقط برای امروز 20 خرداد)


تغییر انگیزه ها (فقط برای امروز 20 خرداد)

تغییر انگیزه ها,فقط برای امروز 20 خرداد,انگیزه های بهبودی,زندگی پرپاداش بهبودی,ناامنی های اعتیاد

وقتی سرانجام انگیزه های خودخواهانه خود را از سر راه برمی داریم، به آرامشی دست می یابیم که هرگز تصورش را هم نمی کردیم.

کتاب پایه

***

وقتی باورها، اعمال و انگیزه های خود را بررسی می کنیم، متوجه می شویم گاهی اوقات کارهایی را به دلایلی نادرستی انجام می دهیم، در اوایل دوران بهبودی خود، شاید مقادیر زیادی پول و وقت را صرف افرادی کرده باشیم تا این افراد صرفاً ما را دوست داشته باشند.

بعدها ممکن است دریابیم که هنوز برای این افراد پول خرج می کنیم، اما انگیزه های ما تغییر کرده است، این کار را انجام می دهیم، چون آنها را دوست داریم، یا شاید سابقاً به این خاطر که از درون خود احساس پوچی می کردیم و احساس رضایت را از طریق ارتباط با فرد دیگری جستجو می کردیم، با دیگران روابط عاشقانه برقرار می کردیم.

اکنون دلایل ما برای برقراری روابط عاشقانه، بر اساس تمایل به تقسیم کردن زندگی پرپاداش خود با شریکی همسان است، شاید قبلاً به دلیل ترس از لغزش، قدمها را کار می کردیم، اما امروز قدمها را به خاطر رشد روحانی کار می کنیم.

امروز در زندگی هدف جدیدی داریم و تغییر انگیزه های ما این هدف را منعکس می کند، خیلی بیشتر از نیاز و ناامنی های خود چیزهایی را برای عرضه کردن در اختیار داریم، کمال روح و آرامش خاطری در ما رشد یافته است که بهبودی ما را به سوی قلمروی جدیدی رهنمون می سازد.

با سخاوت کامل به دیگران ابراز عشق می کنیم و بهبودی خود را با آنها در میان می گذاریم و تأثیری که ایجاد می کنیم میراثی است برای کسانی که باید به ما بپیوندند.

***

تغییر انگیزه ها,فقط برای امروز 20 خرداد,انگیزه های بهبودی,زندگی پرپاداش بهبودی,ناامنی های اعتیاد

فقط برای امروز : در دوران بهبودی، انگیزه های من تغییر یافته است، می خواهم کارها را به دلایل درست انجام دهم، نه فقط به خاطر نفع شخصی خود، امروز، انگیزه های خود را بررسی می کنم.

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!