تصویر کلی,فقط برای امروز 23 فروردین,پایان تنهایی معتاد,احساس هدفمندی معتاد

تصویر کلی (فقط برای امروز 23 فروردین)


 

تصویر کلی (فقط برای امروز 23 فروردین)

تصویر کلی,فقط برای امروز 23 فروردین,پایان تنهایی معتاد,احساس هدفمندی معتاد

همه بیداری های روحانی جنبه های مشترکی دارند، این جنبه ها عبارتست از پایان تنهایی و احساس هدفمندی در زندگی.

کتاب پایه

***

تصویر کلی,فقط برای امروز 23 فروردین,پایان تنهایی معتاد,احساس هدفمندی معتاد

وقتی با چیزی بزرگتر از خود روبرو می شویم، چند نوع بیداری روحانی به وقوع می پیوندد، گمان می کنیم نیروهایی فراتر از درک ما در کار هستند، نمای مختصر و زودگذری از تصویر کلی را می بینیم و در این هنگام فروتنی پیدا می کنیم.

سفر ما از گذر قدم های دوازده گانه همین نوع تجربه روحانی را موجب می شود، منتها عمیق تر و پایدارتر، به فرآیند مداوم کنار گذاشتن غرور تن می دهیم و در عین حال از چشم انداز وسیع تر آگاهی بیشتری پیدا می کنیم، دیدگاه ما نسبت به دنیا تا حدی گسترش می یابد که دیگر احساس غلوآمیزی نسبت به اهمیت خود نداریم.

از طریق آگاهی جدید خود دیگر احساس جدایی از بقیه نژاد بشری را نداریم، شاید درک نکنیم چرا دنیا این گونه است یا چرا افراد گاهی اوقات با خشونت با یکدیگر رفتار می کنند، اما قطعاً رنج را درک می کنیم و در دوران بهبودی حداکثر تلاش خود را برای کاهش دادن آن به کار می گیریم، وقتی همکاری فردی ما با دیگران آمیخته می شود، تبدیل به بخشی ضرورری از طرحی بزرگ می شویم، سرانجام متصل می شویم.

***

پایان تنهایی معتاد,احساس هدفمندی معتاد

فقط برای امروز: من فقط فردی در طرح کلی وقایع هستم، جایگاه خود را در این تصویر کلی با فروتنی می پذیرم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!