تسلیم اصول روحانی,اساس روحانی گمنامی,اعتیاد و تسلیم,مسیر بهبودی,راهنمای معتاد

تسلیم اصول روحانی

تسلیم اصول روحانی,اساس روحانی گمنامی,اعتیاد و تسلیم,مسیر بهبودی,راهنمای معتاد

شاید همه ی شما می دانید که گمنامی اساس روحانی تمام سنت های ماست در واقع اصل گمنامی در تمام سنت ها تکرار شده و به نوعی دارای معنی و مفهوم متنوعی در هر سنت می باشد.

اصل روحانی تسلیم هم در تمام قدم ها وجود داشته و این بیان گر اهمیت موضوع می باشد آیا شما کسی را می شناسید که با اصول برنامه بازیابی در جنگ باشد و بتواند مدت زیادی پاک بماند و یا بهتر بگوییم بهبود پیدا کرده باشد؟ وقتی راجع به تسلیم شدن می شنیدم در ذهنم تصویر کسی را می دیدم که دست های خود را بالا برده و اظهار درماندگی می کند!

 خوب که فکر می کنم می بینم اعتیاد همراه با سوء مصرف مواد مخدر مرا تا حد مرگ درمانده و پریشان و رنجور کرده بود، آیا وقت آن نبود که دستهایم را بالا ببرم و اظهار درماندگی و عجز کنم ؟!

زمانی که تسلیم برنامه ی معتادان گمنام شدم غل و زنجیرهای اعتیاد را از دستانم گشودند و چشم بند بدبینی را از جلوی چشمم باز کردند و من تازه خودم و دنیا را آن طور که باید دیدم نه آن طور که تصور می کردم. با گوش کردن به پرهیزهایی که در اوایل برنامه ی بهبودی به من پیشنهاد شد، توانستم به سادگی خود را از شعاع وسوسه و لغزش دور کنم، در ادامه ی روند درک نیروی بر ترم نیز تسلیم شدم و توانستم با انجام پیشنهادات سازنده ، تجربیات با ارزش اعضای قدیمی و مشورت با راهنمایم، گام های بهتری در مسیر بهبودی بردارم. تسلیم اصول روحانی,اساس روحانی گمنامی,اعتیاد و تسلیم,مسیر بهبودی,راهنمای معتاد

خود محوری (همان جنبه ی روحی بیماری اعتیاد) بزرگ ترین مشکل من است و در تمام دوران اعتیاد و حتی در بهبودی هم دست از سرم بر نمی دارد. وقتی تصمیم گرفتم تسليم خواست و اراده ی نیروی بر ترم باشم و او در مسیر بهبودی از من مراقبت کند انگار بار سنگینی از روی دوشم برداشته شد. من پر از کینه بوده و در برقراری ارتباط با اطرافیانم هنوز مشکل داشتم . با تسلیم شدن به اصول بازیابی وادار شدم یک بار دیگر با شهامت به عجز خود اقرار کنم و نیتجه ی رفتارهایم را ببینم.

این فرایند به من کمک کرد تا به کمک راهنمایم ضعف هایی را که شناسایی کرده بودم. بررسی کرده و با تسلیم شدن به خواست خداوند در حد کم رنگ کردن آنها اقدام کنم و سعی کنم رفتارهای درست وصفات خوب را جایگزین ضعف هایم نمایم. تسلیم اصول روحانی,اساس روحانی گمنامی,اعتیاد و تسلیم,مسیر بهبودی,راهنمای معتاد 

من به افراد زیادی آسیب زدم و قبول کردم که مسئولیت اشتباهات گذشته ام را بپذیرم و در جهت رفع آن خسارات تلاش کنم. من یاد گرفتم اقرار به اشتباه کردن خیلی بهتر و راحت تر از آن است که به دنبال توجیه و دلیل و بهانه برای اشتباهاتم باشد. باید به دنبال رفتار بهتر به جای رفتارهای گذشته ام باشم و این تا آخر بازیابی ادامه دارد. من سعی می کنم به اعمال و رفتارم نظارت داشته باشم و آنها را بررسی کنم. تسلیم اصول روحانی,اساس روحانی گمنامی,اعتیاد و تسلیم,مسیر بهبودی,راهنمای معتاد

 با کمک خواستن از خداوند و دعا کردن، تمام تلاشم را انجام دادم تا از خواست او آگاه شوم و تسلیم اراده ی او گردم. من یک وجدان بیدار پیدا کردم. من به راهی وارد شدم و کاری را انجام دادم که هرگز فکرش را هم نمی کردم. من می روم تا این مژده و نوید را به تمام هم دردانم بدهم که می توان بدون مصرف مواد مخدر زنده و خوشبخت بود، من با اجرای این اصول در زندگی ام به موفقیت دست یافتم.

مجله پیام بهبودی پاییز 1385 تسلیم اصول روحانی,اساس روحانی گمنامی,اعتیاد و تسلیم,مسیر بهبودی,راهنمای معتاد

تسلیم اصول روحانی,اساس روحانی گمنامی,اعتیاد و تسلیم,مسیر بهبودی,راهنمای معتاد

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!