تسليم

تسليم


تسليم

تسليم,ضعف و حقارت,مصرف کنترلی,بهبودی آزاد,هدایای انجمن

اوائل که به جلسات می آمدم ، مجبور بودم فقط و فقط تسلیم مواد مخدر باشم. من باید این حقیقت را که نمی‌توانم با موفقیت مصرف کنم می پذیرفتم.علیرغم چهارده سال مصرف مداوم مواد مخدر، هنوز بلاتکلیف بودم که آیا معتاد هستم یا نه. تسليم,ضعف و حقارت,مصرف کنترلی,بهبودی آزاد,هدایای انجمن

در آن زمان با این طرز تفکر به حضور در جلسات ادامه دادم، چون شما به من گفتید که اگر من در یک جلسه انجمن معتادان گمنام هستم پس احتمالا” یک معتاد هستم. قدم اول، پذیرش این مسئله بود که زندگی من خارج از کنترل است و باید تسلیم شوم. تسلیم برای من واگذاری است، یعنی در عمل دست کشیدن و رها کردن. برای مدتهای طولانی، کلمه‌ی تسلیم برای من به معنی ضعف و حقارت بود. تسليم,ضعف و حقارت,مصرف کنترلی,بهبودی آزاد,هدایای انجمن

فکر می کردم می‌توانم مصرف مواد را کنترل کنم و هرگز به بهترین خودم، دست پیدا نخواهم کرد. من نه تنها در برابر مواد مخدر بلکه تمام چیزهای دیگری که در زندگیم هست باید هر روز تسلیم باشم. مانند برنامه‌ی انجمن معتادان گمنام، کار، مردم و نیروی برترم. امروزه که در زندگی تغییر کرده ام، کلمه‌ی تسلیم برای من یک معنای کاملا” متفاوتی دارد. تسليم,ضعف و حقارت,مصرف کنترلی,بهبودی آزاد,هدایای انجمن

امروز، من تسلیم نیروی برترم هستم و با خواست و اراده‌ی او زندگی می کنم ، این برای من یک باید است و تا زمانی که اینطور هستم، اهمیتی ندارد چه اتفاقاتی در زندگی‌ام می افتد ، زیرا من همچنان با خواست و اراده‌ی خداوند خواهم بود. هر آنچه را که طبق خواست خداوند بدست آورده‌ام، فقط با زندگی کردن بر اساس خواست و اراده خداوند حفظ می کنم؛ ولی برای حفظ چیزهایی که خواست و اراده‌ی او نباشد، مجبور به دوری از خواست او می شوم. امروز با خواست خداوند خواهم ماند.

آزادی از مصرف و بیماری فعال و هدایایی که هر روز با تسلیم شدن بدست می آورم به مراتب بهتر از چیزی است که با خواست و اراده خودم بدست بیاورم. تسليم,ضعف و حقارت,مصرف کنترلی,بهبودی آزاد,هدایای انجمن

از مجله : By area news – January/February 2020

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!