ترجمه بولتن 21,ترویج بهبودی,ارتقاء بهبودی,زمان اعتیاد فعال,انتقال پیام به معتاد

ترجمه بولتن 21,ترویج بهبودی,ارتقاء بهبودی,زمان اعتیاد فعال,انتقال پیام به معتاد


ترجمه بولتن 21

ترجمه بولتن 21,ترویج بهبودی,ارتقاء بهبودی,زمان اعتیاد فعال,انتقال پیام به معتاد

تولید منابع مالی، جذب کمک مالی و سنت هفتم در معتادان گمنام

 

این مقاله در جهت پاسخگویی به نیازهای انجمن در دسامبر ۱۹۹۱ نگاشته شده و در ۲۰۰۲ مورد تجديد نظر قرار گرفته و نمایانگر نظرات در زمان نگارش آن است. آخرین به روز رسانی فوریه ۲۰۱۱ ، موارد متعددی در چند سال گذشته و سوالاتی در خصوص جمع آوری کمک مالی و چگونگی ارتباط آن با سنت ها، به خصوص سنت هفتم که می گوید: ” هر گروه معتادان گمنام می بایست کاملا متکی به خود باشد و کمکی از خارج دریافت نکند.”، مطرح شده است. با افزایش گروه ها، نواحي، و مناطق، در جهت کمک به تحقق سنت پنجم،” هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد، رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است. “، اهميت کمک مالی نیز احتمالا افزايش يافته است. ترجمه بولتن 21,ترویج بهبودی,ارتقاء بهبودی,زمان اعتیاد فعال,انتقال پیام به معتاد

بسیاری از گروه های نواحی و مناطق خدماتی با در نظر گرفتن هزینه های کمیته های فرعی مثل خطوط تلفن، آدرس جلسات و نشریات مورد استفاده در جلسات کمیته H&I ، خود را در شرایطی می یابند که به منابع بیشتری از کمک های اعضاء به سبد سنت هفتم در سطح گروه ها، نیاز دارند. در اینجا است که در مورد چگونگی تامین بودجه خدماتی جهت رساندن پیام به معتاد در حال عذاب، سوال هایی بوجود می آید.

در این بولتن سعی خواهد شد به برخی از این سوالات پاسخ داده شود و همچنین راهنمایی های ساده ای در مورد تامین بودجه ارائه شود. ما سعی خواهیم کرد یک چشم انداز از تاریخچه جمع آوری کمک های مالی در NA ارائه دهیم و به برخی مشکلات ناشی از کوشش های مختلف نگاهی بیاندازیم و سعی می کنیم رابطه سنت هفت را با این موضوع نشان بدهیم.

جهت بررسی این مبحث، درک چگونگی جمع آوری کمک های مالی در انجمن مفید است. بسیاری از گروه های اولیه برای ترویج بهبودی، اتحاد، و احساس تعلق، فعالیت های متنوعی از قبیل صرف غذا، پیک نیک و سایر برنامه های اجتماعی را برگزار کردند.

این فعالیتها در عین حالی که به طور خاص برای جمع آوری کمک مالی نبودند ولی تعدادی از آنها موفقیت مالی داشتند و به گروه میزبان فرصت بیشتری جهت خرید نشریات و دیگر لوازم را دادند. همراه با رشد انجمن، میل و یا نیاز به خدمات بیشتر نیز افزایش یافت، و هدف برخی از این فعالیت ها تغییر پیدا کرد؛ آنها به جای بزرگداشت و ارتقاء بهبودی، برای جمع آوری کمک های مالی طراحی شدند. با ادامه رشد انجمن، نواحی و مناطق خدماتی بیشتری شکل گرفتند و همچنین تمرکز آنها هم تغییر پیدا کرد، به عنوان مثال در مواردی سعی کردند کمبود مالی جمع آوری شده از سنت هفتم گروه ها را با جمع آوری کمک مالی جبران کنند.

با گذشت زمان کمیته های خدماتی، بیشتر و بیشتر، بر این شکل از بودجه اتکا کردند و به جایی رسیدند که موفقیت و یا عدم موفقیت در انجام یک فعالیت مثل برگزاری یک همایش، در گروی توانایی ناحیه و یا منطقه در فراهم کردن خدمات و سهم آنها در گردش سرمایه بود.

در موارد دیگری، گروه ها، نواحی و مناطق آنقدر در برگزاری رویدادهای اجتماعی توفیق پیدا کردند که دیگر اکثر وقت و تلاش شان را صرف انجام این گونه فعالیت ها می کردند، و تمام تمرکزشان در داشتن یک همایش، جشن، ویا پیکنیک “موفق” بود . تعداد قابل توجهی از مشکلات بخاطر چنین روش هایی بوجود آمده اند. مسئولیت پاسخگوئی کمیته های خدماتی به گروه هایشان تحت تاثير قرار گرفته، زیرا کمیته ها به جای اینکه به کمک های گروهها از طریق سنت هفتم شان برای تامین بودجه خود تکیه کنند، بر این رویدادها و فعالیت ها تكیه می کردند. ترجمه بولتن 21,ترویج بهبودی,ارتقاء بهبودی,زمان اعتیاد فعال,انتقال پیام به معتاد

در بعضی موارد برخی بدنه های خدماتی مختلف از طریق پول، دارایی و اعتبار” از هدف اصلی خود منحرف شدند. برخی از گروه ها و کمیته های خدماتی به عنوان “ذخایر احتیاطی” مبالغ عظیمی از پول را ذخیره کردند که در بعضی موارد هزاران دلار می شد.

علیرغم اینکه در نشریات خدماتی مختلف انجمن مبلغ پیشنهادی برای ذخیره احتیاطی یک ماه است، در برخی از گروه ها و کمیته های خدماتی این ذخایر مالی احتمالی به حدی بزرگ شد که آنها به اعانه اعضاء تا شش ماه نیازی نداشتند. ترجمه بولتن 21,ترویج بهبودی,ارتقاء بهبودی,زمان اعتیاد فعال,انتقال پیام به معتاد

در بعضی موارد اینگونه فعالیت ها به یک “شغل” تبدیل شده و ما را از تمرکز روحانی بر روی برنامه خود دور کرده است. بدین صورت تضمین این مسئله که کمک های مالی ما از اعانه های اعضای خودمان در رویدادها و فعالیتها مختلف اجتماعی حاصل می شود، سخت تر و سخت تر شد. و این برای بعضی از اعضاء ایجاد نگرانی کرده است که به جای تمرکز بر کمک به معتادان جهت بهبودی از بیماری اعتیاد، درگیر چیزهایی خارج از برنامه خود به عنوان یک انجمن بشویم، چیزهایی که بیشتر مربوط به فعالیت های اجتماعی و فعالیت های بازرگانی است.

با پدید آمدن این مشکلات اعضاء شروع به ابراز نگرانی کرده و نیاز انجام اینگونه فعالیت ها برایشان سوال شد، و سوالهایی در خصوص رابطه سنت هفت و جمع آوری کمک های مالی داشتند. در حالی که سنت هفت به طور خاص در مورد خودکفایی و نپذیرفتن کمکهای مالی از منابع خارج از انجمن محبت می کند.

برخی از اصول روحانی سنت هفت مانند اصل روحانی سادگی و همچنین اصل روحانی ایمان ما را در یافتن پاسخ به سوالات مربوط به بودجه خدماتی راهنمایی می کنند. تجربه به ما نشان داده است که به عنوان معتادان در حال بهبودی تمامی نیاز های ما در نیاز ما به رهایی از اعتیاد فعال جمع شده است. برای دستیابی به این رهایی ما نیازمند به اصول نهفته در دوازده قدم و دوازده سنت معتادان گمنام، جلسات بهبودی که در آن بتوانیم تجربه، نیرو و امید خود را به مشارکت بگذاریم، و ساير معتادان در حال بهبودی که به ما کمک می کنند تا این اصول را در همه امور زندگی خود به اجرا در آوریم، هستیم. این سه چیز ساده هستند و برای اجرای آنها نیاز نداریم که مدرک دانشگاهی داشته باشیم و با مبالغ هنگفتی هزینه کنیم. ترجمه بولتن 21,ترویج بهبودی,ارتقاء بهبودی,زمان اعتیاد فعال,انتقال پیام به معتاد

به نظر می رسد در زمان اعتیاد فعال مان یک چیز در همه ما مشترک بود، و آن خود محوری است همانطور که روند بهبودی را آغاز می کنیم یاد می گیریم که فقط با در میان گذاشتن آنچه که داریم می توانیم آنرا حفظ کنیم” ، به ارزش عضویت مان در انجمن و جامعه پی می بریم، و این حقیقت سده را درک می کنیم که اگر می خواهیم در جلسات NA شرکت کنیم، و همچنین به پیام رسای کمک کنیم، لازم است سهم منصفانه خود از نظر مالی و همچنین وقت و انرژی را اهداء کنیم.

مفهوم خوداتکانی در سنت هفتم فراتر از صرفا حمایت مالی است. در طول مسیر بهبودی می آموزیم، یکی از راههای ابراز قدردانی از آنچه به رایگان به ما اهداء شده است، ایفای سهم عادلانه خود است. با گذشت زمان و رشد ایمان مان، در می یابیم تا زمانی که آنچه را قرار است انجام دهيم (یعنی اجرای اصول برنامه را انجام می دهیم، خدایی که خود درک می کنیم از ما مراقبت خواهد کرد و راه ندای برای زندگی به ما نشان خواهد داد) .ترجمه بولتن 21,ترویج بهبودی,ارتقاء بهبودی,زمان اعتیاد فعال,انتقال پیام به معتاد

با نگاهی به نیازهای گروه، یک بار دیگر سادگی در ذهن تداعی می شود. نیازهای ما ساده هستند، مکانی برای برگزاری جلسات، نشریات جهت کمک به رساندن پیام، و یک پذیرائی ساده در خیلی از جلسات برای جذب معتادان به جلسات به امکانات مجلل، مقادیر زیادی از نشريات و پا انواع مختلف و متنوع پذیرایی، نیازی نیست.

سادگی پیام ما و كارآئی آن کافی هستند. اگر ایمان داشته باشیم خداوندی که درک می کنیم از نیازهای ما مراقبت می کند، دیگر به پس انداز مالی زیادی احتیاج نداریم. وقتی نیازهای مالی یک گروه برآورده نشود و این واقعیت به اعضاء اعلام گردد، تجربه نشان داده است به طور جامع این نیازها برآورده خواهد شد.

سادگی نیاز ما، با سادگی هدف اصلی مان (رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است) تقویت می شود. ما می دانیم جهت تحقق ماهیت اینکه، ما کی هستیم و در NA چه کار انجام می دهیم، لازم است به بهترین وجه ممکن این وظیفه ساده را به انجام برسانیم. ما دریافته ایم که کلا اگر همه کارهایی که انجام می دهیم برای تحقق این هدف باشد، بودجه لازم برای آنچه باید انجام شود فراهم خواهد شد.

بسیاری از گروه ها و کمیته های خدماتی تصمیم گرفته اند بدور از جنجال صرفا به دنبال انتقال پیام به معتاد در حال عذاب باشند. از این طریق تمرکز محض آنها در جذب اعضای جدید به گروه و کار کردن دوازده قدم معتادان گمنام و تقویت بهبودی شخصی خودشان خواهد بود. ترجمه بولتن 21,ترویج بهبودی,ارتقاء بهبودی,زمان اعتیاد فعال,انتقال پیام به معتاد

با جذب اعضای جدید، گروه ها رشد کرده و اعانات سنت هفتم افزایش می یابد و پول بیشتری برای رفع نیاز های گروه فراهم می شود. به این طریق منابع مالی به ناحيه، منطقه و خدمات جهانی اهدا می شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع، به مایملک معنوی شماره ۲۸ NA مراجعه کنید).

بدین شکل خدمات با بودجه کار آمد تری تامین شده و پیام بهبودی NA فراتر و بهتر از قبل انتقال می یابد. نتیجه اینکه معتادان بیشتری در جستجوی بهبودی به روال برنامه معتادان گمنام خواهند بود و جلسات بیشتری شروع به فعالیت می کنند. به نظر خیلی از اعضاء انجمن، این رویکرد عملی و واقع بینانه است. این اعضاء اعلام کرده اند که نگرانی از کمبود بودجه و احساس فوریت برای جمع آوری پول، با اتحاد روحانی حاصل از تمرکز بر هدف اصلی مان، متعادل می شود. ترجمه بولتن 21,ترویج بهبودی,ارتقاء بهبودی,زمان اعتیاد فعال,انتقال پیام به معتاد

یکی از مواردی که طی چند سال گذشته مشهود بوده این است که بخش های زیادی از انجمن خواهان رویدادها و محصولات هستند. اگر ما در این موارد به ایشان کمک نکنیم، ممکن است به تنهایی دست به کار شوند. هر زمان که این اتفاق افتاده، مشکلات ناشی از آن تاثیر به سزایی در همه قسمتهای NA داشته و بر موفقیت کلی انجمن در دستیابی به هدف اصلی تاثیر گذاشته است. ما اعتقاد راسخ داریم که فعالیت های جذب کمک مالی که ما را از ماهیت مقوی برنامه مان دور می کند نامناسب بوده و نباید انجمن به انجام آن ترغیب و تشویق شود، ولی فعالیت های اجتماعی که به منظور تقویت بهبودی و اتحاد بیشتر و احساس تعلق اعضاء طراحی می شوند، نه تنها قابل قبول هستند، بلکه باید مورد تشویق قرار بگیرند .

ما اعتقاد داریم جمع آوری کمک مالی صرفا به منظور جذب سرمایه در بهترین حالت جای سوال دارد. هر چند ممکن است زمان هایی وجود داشته باشد که یک گروه و یا کمیته خدماتی خود را در فشار مالی فوق العاده ای ببیند و شروع به جذب سرمایه کند. در چنین مواقعی توصیه می کنیم که به سئوالات زیر توجه شود: آیا وجوه جمع آوری شده از کمکهای عادی سنت هفتم برای رفع نیازهای واقعی گروه و یا کمیته خدماتی کافی نیست؟ آیا خواسته های ما، با نیازهایمان جابجا نشده اند؟ آيا تحقق هدف اصلی ما در گروی جمع آوری سرمایه از چنین راهی است علاوه بر این سوالات، توصیه میکنیم که همه جوانب حمایت از یک رویداد جمع آوری کمکهای مالی با دقت در نظر گرفته شوند. ترجمه بولتن 21,ترویج بهبودی,ارتقاء بهبودی,زمان اعتیاد فعال,انتقال پیام به معتاد

اعضای کمیته خدماتی با گروه برگزار کننده چنین فعالیت هایی با به کار گیری تجربه جمعی، نیرو و امیدشان، لازم است آن فعالیت را مورد بررسی قرار دهند تا مطمئن شوند احترام به تمامی سنت ها در آن لحاظ شده باشد. یکی از مهمترین نکاتی که لازم است مورد توجه قرار گیرد، انگیزه برگزاری چنین رویدادی است. یک چنین بررسی هایی به ما کمک می کند تا با اصول خود هماهنگ باشیم. مفاهیم کلی زیر از تجربه انجمن بوجود آمده و ما آنها را در اینجا به عنوان نقطه شروع بررسی برای شما ارائه می کنیم :

1- فعالیت جمع آوری کمک مالی در جلسات بهبودی NA مناسب نیست، زیرا ما را از هدف اصلی مان دور می کند و تصویر نادرستی از پیام بهبودی NA به تازه واردان و با بازدید کنندگان غیر معتاد ارائه می دهد .

۲- به منظور پیروی از سنت هایمان، یک رویداد جمع آوری کمک مالی باید توسط اعضاء معتادان گمنام و برای اعضاء معتادان گمنام برنامه ریزی و برگزار گردد.

۳- در راستای آرمان های سنت هفتم، کمک افراد غیر عضو نباید پذیرفته شود. ترجمه بولتن 21,ترویج بهبودی,ارتقاء بهبودی,زمان اعتیاد فعال,انتقال پیام به معتاد

4- وقتی که برگزار کننده فعالیتی هستیم، اغلب هزينه شرکت یا ورودی ثابت و مشخصی درنظر می گیریم (فروش بليط) که عنوان “اعانه مناسب این نوع هزينه ها نیست. بدین ترتیب ما عوارض مشخص شده ورودی رویداد را با اعانه اعضاء اشتباه نمی گیریم و لازم است مشخص شود که آیا انجمن محلی به اندازه کافی بزرگ است، و مایل است که از این رویداد حمایت کند یا خیر.

6- تمامی جوانب رويداد جمع آوری کمک مالی لازم است که در راستای ترغیب و تشویق بهبودی از اعتیاد باشد. ضروریست از برگزاری رویدادهایی که ممکن است قمار را تشویق کنند، و یا به نظر برسد که چیزی را برای هیچ” ارایه می دهیم، و یا جوایزی را اهداء می کنیم که در راستای بهبودی نیستند، و یا به هر صورتی نامناسب تلقی شوند، پرهیز کنیم. به عنوان مثال: جایزه قرعه کشی برای ماشین و یا تلویزیون ممکن است شرایط زندگی کسی را راحت تر کنند، اما در عین حال ممکن است ارتباط مستقیمی با بهبودی او نداشته باشد.

در حالی که جایزه ای از نشریات انجمن و یا بلیط شرکت در یک کارگاه خدماتی NA و یا یک همایش NA می توانند محوریت بهبودی داشته باشد. همچنین لازم به ذکر است که در بسیاری از ایالات آمریکا و در برخی از کشورها، قرعه کشی غیر قانونی است. همچنین لازم است که در نظر داشته باشیم که آیا قرعه کشی به ویژه قرعه کشی های مالی و یا لاتاری ها بر مبنای ذات کمک داوطلبانه منطبق بر سنت هفت هستند و یا بیشتر مبتنی بر ذات نفع شخصی تمام راه حل هایی که ما برای مشکلات مطرح شده در این بولتن در نظر گرفته ایم منوط و بر پایه و اساس ارتباط صحیح و گفتگو است.

ما باور داریم، بهبود ارتباطات در مورد نیازهای ساختار خدماتی، منجر به افزایش حمایت گروهها و اعضاء NA می شود، و ارتباطات بهبود یافته باعث افزایش مسئولیت پذیری و پاسخ گویی ساختار خدماتی به گروه ها و اعضاء می گردد. و در آخر این که، بهبود ارتباطات به ما کمک می کند تا تمرکز خود را بر روی اصول روحانی مانند ایمان و اعتماد حفظ کنیم، و ما را از ترس، بی اعتمادی، و خود محوری دور می کند.

ترجمه بولتن 21,ترویج بهبودی,ارتقاء بهبودی,زمان اعتیاد فعال,انتقال پیام به معتاد

منبع : NA World Services

 

دانلود فایل کامل PDF

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!