ترازنامه رشد,فقط برای امروز 29 اردیبهشت,عملکرد گذشته معتاد,تغییر فکر معتاد,تمایل به پیشرفت معتاد

ترازنامه رشد (فقط برای امروز 29 اردیبهشت)


ترازنامه رشد (فقط برای امروز 29 اردیبهشت)

ترازنامه رشد,فقط برای امروز 29 اردیبهشت,عملکرد گذشته معتاد,تغییر فکر معتاد,تمایل به پیشرفت معتاد

عملکرد گذشته و رفتار کنونی خود را مرور می کنیم تا ببینیم چه چیزهایی را می خواهیم حفظ کنیم و چه چیزهایی را می خواهیم کنار بگذاریم.

کتاب پایه

***

در پایان هر روز، بسیاری از ما درباره بیست و چهار ساعت گذشته تعمق می کنیم و به اینکه چگونه می توانیم در آینده به شکلی متفاوت زندگی کنیم، توجه می کنیم.

افکار ما به آسانی سرگرم امور دنیا می شود: عوض کردن روغن ماشین، تمیز نگه داشتن اتاق نشیمن یا خالی کردن سطل زباله، گاهی اوقات تغییر جریان فکری خود از دست انداز امور روزمره و خسته کننده به مسیری روان تر، تلاش خاصی را می طلبد.

پرسشی ساده می تواند ما را در روان ترین مسیر قرار دهد، فکر می کنیم فردا نیروی برتر برای ما چه می خواهد؟ شاید لازم است ارتباط آگاهانه سست خود را با خداوندی که درک می کنیم، تقویت کنیم.

شاید با شغل یا رابطه خود راحت نبوده و تنها از روی ترس آنها را تحمل می کنیم، شاید برخی از نواقص شخصیتی آزاردهنده خود را پنهان می کنیم و از مشارکت کردن آن با راهنمای خود واهمه داریم، پرسش این است: واقعاً در چه بخش هایی از زندگی خود تمایل به پیشرفت داریم؟

در پایان هر روز، صرف اوقاتی را با نیروی برتر خود مفید می یابیم، می توانیم درباره آنچه برای برنامه رشد روحانی ما در روز بعد فایده بیشتری دارد، تعمق کنیم، درباره زمینه هایی که اخیراً در آنها پیشرفت داشته ایم، فکر می کنیم و زمینه هایی را هدف می گیریم که هنوز مستلزم کار و تلاش است.

***

ترازنامه رشد,فقط برای امروز 29 اردیبهشت,عملکرد گذشته معتاد,تغییر فکر معتاد,تمایل به پیشرفت معتاد

فقط برای امروز : در پایان هر روز وقتی را به برقراری ارتباط با نیروی برتر خود اختصاص می دهم، روز گذشته را مرور می کنم و درباره آنچه میان من و اراده نیروی برتر برای زندگی من فاصله انداخته، تعمق می کنم.

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!