تخريبِ جایگاه يك عضو,مرجع شدن,اعضای صادق,رفتار فروتنانه

تخريبِ جایگاه يك عضو,مرجع شدن,اعضای صادق,رفتار فروتنانه


تخريبِ جایگاه يك عضو

تخريبِ جایگاه يك عضو,مرجع شدن,اعضای صادق,رفتار فروتنانه

 برخى اوقات گفته مى شود زمانى كه شروع به مصرف مى كنيم، رشدِ عاطفى مان متوقف مى شود و زمانى كه پاك مى شويم دوباره از همان جا كه رشدمان متوقف شده بود، شروع به رشد مى كنيم. ممكن است مسئله به همين سادگى باشد يا شايد هم نباشد، اما واقعيت اين است كه اكثر ما بايد در دوران بهبودى كار زيادى بر روى به بلوغ رسيدن خود انجام دهيم و مجبور هستيم ساليان زيادى با اين فرآيند درگير باشيم. اكثر ما در طول مدت بهبودى خود دورانى را پشت سر مى گذاريم كه در آن به شدت به دنبال تأئيد و پذيرفته شدن توسط ديگران هستيم. سوالاتى واقعاً پوچ و تهى براى مان مهم مى شوند ، مانند: آيا من ديده مى شوم؟ آيا كسى به حرف من گوش مى دهد؟ آيا من مهم هستم؟ اين ها نه از خودگذشتگى است و نه گمنامى. ممكن است حتى خيلى هم مخرب باشد، اما به هر حال به طور دائم قسمتى از فرآيند است.  تخريبِ جایگاه يك عضو,مرجع شدن,اعضای صادق,رفتار فروتنانه

مرجع شدن براى همه كس جذاب است. اكثر كسانى كه تبديل به مرجع مى شوند، در واقع براى این جایگاه داوطلب نشده اند. زمانى كه ما در انجمن به اين مقام دست پيدا مى كنيم، ديگر نمى دانيم كه چه گونه بايد از آن دست بكشيم. اگر ديگران به خاطر طول مدت پاكى ما يا به خاطر خدمات مان، با ما به گونه اى متفاوت رفتار كنند، ممكن است احساس تنهائىِ عجيبى به ما دست بدهد. هر قدر كمتر باور داشته باشيم كه مستحق اين توجه هستيم، احساس عدم امنيت در ما بيشتر مى شود و بيشتر به دنبال تأييد ديگران مى گرديم. زمانى كه از اين بُرهه از زندگى گذر كنيم، مى توانيم به عقب نگاه كنيم و ببينيم كه تلاش براى ستاره شدن در يك انجمن گمنام تا چه حد خنده دار است. اما وقتى كه ما در اين جایگاه قرار مى گيريم، ممكن است احساس كنيم كه مسئله اى مهم تر از حفظ آن در دنيا وجود ندارد. يكى از اعضا با طول پاكى بسيار زياد مى گفت: ” زمانى كه تازه وارد بودم، اعضا ديگر به من عشق دادند، اما مرا لوس نكردند. من از آن ها تقاضا دارم كه حال نيز اين كار را نكنند. اين كار تحقير كننده است و باعث جدائى من از ديگر معتادان در حال بهبودى مى شود.” اين كار منزوى كردن و جدا ساختن است، كه بسيار براى فرد خطرناك مى باشد.

 به همان اندازه كه بعضى از ما تمايل داريم تا از يكى از اعضا بت بسازيم، بعضى ديگر به همان اندازه يا حتى بيش از ما مشتاق هستند تا آن عضو را خراب كنند و تحقير نمايند. بعضى از ما مى توانند بسيار پست فطرت و كينه توز، قضاوت گر و خشن باشند. تخريبِ جایگاه يك شخص هرگز باعث تغيير او نخواهد شد. يكى از اعضا مشاركت مى كرد:” هر زمان كه همه چيز به طرزى ديوانه وار خراب مى شد، من به اعضا بدجنس و قضاوت گر مراجعه نمى كردم، بلكه نزد كسانى مى رفتم كه صادق و با عشق بودند.” اگر مى خواهيم به كسى كمك كنيم تا از مقام بالاى خود در انجمن دست بكشد، شايد بهترين كار ممكن صبر كردن باشد. زمان هميشه بسيار قدرتمندتر از ماست. ما شايد بهترين فرد ممكن براى رساندن پيام به دوستى باشيم كه فراموش كرده همگى ما در انجمن برابر هستيم، اما ممكن است نيز فرد مناسبى براى اين كار نباشيم. ممكن است وظيفه ى ما باشد تا با شخصى برخورد كنيم، يا شايد هم وظيفه ى ما نباشد. جلب نظر يك فرد براى بررسى شرايط خود مى تواند تجربه اى بسيار صميمى باشد. اما اگر به دقت مراقب شرايط نباشيم، مى تواند تبديل به يك مسئله و رفتار خشن و ظالمانه گردد. رفتار صحيح اين است كه سعى كنيم صادق و فروتن باشيم، نه اين كه سعى كنيم تا وجدان شخص مورد نظر باشيم.

تخريبِ جایگاه يك عضو,مرجع شدن,اعضای صادق,رفتار فروتنانه

پاک زیستن،فصل هفتم: سفرادامه دارد، صفحه ٢٧5~٢٧3

تخريبِ جایگاه يك عضو,مرجع شدن,اعضای صادق,رفتار فروتنانه

وب‌ سایت رسمی انجمن معتادان گمنام :  https://nairan.org

نرم‌ افزار آدرس جلسات : Meeting.nairan.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران :  https://forum.na-iran.org

آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو : https://na-iran.org/?p=354704

دفترچه تلفن خدماتی نواحی : Phone.nairan.org

اپلیکیشن آدرس جلسات : https://nairan.org/?p=354277

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!