تاسف به حال خود یا بهبودی ، انتخاب آن به عهده ماست,فقط برای امروز 2 اسفند,خود نابودی معتاد,ابزار بیماری اعتیاد

تاسف به حال خود یا بهبودی ، انتخاب آن به عهده ماست (فقط برای امروز 2 اسفند)


تاسف به حال خود یا بهبودی ، انتخاب آن به عهده ماست (فقط برای امروز 2 اسفند)

تاسف به حال خود یا بهبودی ، انتخاب آن به عهده ماست,فقط برای امروز 2 اسفند,خود نابودی معتاد,ابزار بیماری اعتیاد

تاسف به حال خود یکی از مخربترین نواقص است؛ همه انرژی مثبت ما را تخلیه خواهد کرد .

کتاب پایه

***

در دوران اعتیاد فعال، بسیاری از ما از تاسف به حال خود به عنوان مکانیسم بقا استفاده می کردیم، باور نداشتیم که جایگزینی برای زندگی به همراه این بیماری وجود دارد، یا شاید نمی خواستیم باور کنیم.

تا زمانی که می توانستیم برای خود ابراز تأسف کنیم و فرد دیگری را در ایجاد مشکلات خود مقصر بدانیم، مجبور به قبول عواقب اعمال خود نبودیم؛ با اعتقاد به اینکه برای تغییر عاجز هستیم، مجبور نبودیم نیاز به تغییر را بپذیریم.

استفاده از این « مکانیسم بقا » از ورود ما به بهبودی جلوگیری می کرد و روز به روز ما را به خود نابودی نزدیک می کرد، تاسف به حال خود، ابزار بیماری ماست؛ نباید از آن استفاده کنیم و در عوض نحوه استفاده از ابزار جدیدی را بیاموزیم که در برنامه NA آن را به دست می آوریم.

به این باور رسیده ایم که کمک مؤثر در دسترس ماست؛ وقتی این کمک را جستجو کنیم و آن را در برنامه NA پیدا کنیم، دلسوزی نسبت به خود با سپاسگزاری جایگزین می شود، ابزار بسیاری در اختیار ما قرار دارد: قدمهای دوازده گانه، حمایت راهنما، انجمن متشکل از معتادان در حال بهبودی و مراقبت نیروی برتر، در دسترس بودن این ابزار مزید بر علت سپاسگزاری است.

دیگر در انزوا و نومیدی زندگی نمی کنیم؛ برای هر چیزی که ممکن است با آن روبرو شویم، کمکهای معینی در اختیار ماست، مطمئن ترین راه برای سپاسگزاری، بهره گیری از کمک های موجود در برنامه NA و تجربه پیشرفت هایی است که NA در زندگی ما به وجود می آورد.

***

تاسف به حال خود یا بهبودی ، انتخاب آن به عهده ماست,فقط برای امروز 2 اسفند,خود نابودی معتاد,ابزار بیماری اعتیاد

فقط برای امروز : به خاطر امیدی که NA به من داده است، سپاسگزاری می کنم، بهبودی خود را پرورش می دهم، نه تاسف به حال خود را.

Views: 220

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!