تأكيد بر روى بيمارى اعتياد

تأكيد بر روى بيمارى اعتياد, انواع اعتیاد, روح پیام NA, فراتر از اعتیاد, دورنمای انجمن,

آيا «اعتياد» تنها به معناى اعتياد به مواد مخدر است؟

تا آنجا كه به خود كلمه ى اعتياد مربوط مى شود، از ديد ما در واقع به معناى اعتياد به مواد مخدر است. سنت سوم ما به طور واضح بيان مى كند (تنها لازمه عضويت تمايل به قطع مصرف است) يعنى تمايل به قطع مصرف مواد مخدر.

 به عنوان يك عضو، ما بيشترِ تأكيد خود را بر اهميت اين موضوع قرار مى دهيم كه در قدم هاي مان تمركزمان را بر روى مواد مخدر خاصى نگذاريم و تنها بر روى معناى كلمه ی اعتياد تمركز نمایيم. ما در قدم يك با گفتن اين كه «در مقابل اعتيادمان عاجزيم تا اينكه بگوئيم در مقابل مواد خاصى عاجزيم» به اين حقيقت جامه ی عمل پوشانده ايم. در قدم اول هيچ عبارتى كه بر روى مواد مخدر خاصى تأكيد داشته باشد، عملاً يافت نمی شود. اگر قرار بود اصول ما چنين باشد يعنی اقرار در مقابل مواد مخدر خاصی صورت بگيرد، اين اصول از آنچه كه در حال حاضر است كمتر نمود پيدا مي كرد.

 اگر قرار بود تمركز خود را فراتر از اعتياد به مواد مخدری قرار دهيم كه انواع اعتياد را شامل شود، به شدت به فضاي همسانی جلسات ما آسيب وارد مي شد. اصل روحانی همسانی، كه ما برای آن تلاش مي كنيم يك توازن دقيق و مشخص است. از يك طرف بايد فهم خود را از قدم اول بالا ببريم تا بتوانيم تمركز خود را در جلسات بر روي بيماری اعتياد (نه مواد مخدر به خصوصی) به مشاركت بگذاريم به گونه ای كه كليه ی مواد مخدر را شامل شود. از طرف ديگر بايستی تأكيد ويژه خود را بر جلسات بر روي اين موضع به گونه ای حفظ كنيم كه تشخيص اين مسئله براى تازه واردان كاملاً واضح و مشخص باشد  (تأكيد بر روى بيمارى اعتياد به مواد مخدر).

پس چرا نام انجمن ما به يك دسته خاص از مواد مخدر اشاره دارد؟

از آن جايى كه اين حقيقت است كه ما در جلسات مان تلاش خاصى مى كنيم كه تأكيدى بر روى مواد مخدر خاصى نداشته باشيم، خيلى از اعضاء اين سئوال برايشان پيش مى آيد كه چرا ما Narcotics Anonymous ناميده مى شويم. آيا عبارت (معتادان مواد مخدر گمنام) عنوان مناسب ترى براى انجمن ما نبود؟

نام برنامه ما شايد با فلسفه و ماهيت تنوع اعضاء انجمن ما تناقض داشته باشد. در واقع وقتى انجمن ما در ابتدا شكل گرفت معتادان گمنام ” Addicts Anonymous ” نامگذارى شد دو انجمن كاملاً مجزا خود را (AA) ناميدند كه در واقع يك جداسازى آشكار و شفافى نبود. بنابراين پايه گذاران انجمن ما نام معتادان گمنام (مواد مخدر ى هاى گمنام) را براى نامگذارى انتخاب كردند كه اعتياد به انواع مواد مخدر را القاء مى كرد. بنابراين «معتادان گمنام» يك انتخاب عاقلانه جهت نامگذارى انجمن ما به حساب مى آمد. پس عنوان اصلى، فلسفه ما را بيان مى کند نه تمركز بر روى مواد مخدر. متأسفانه كلمه ناركوتيكز ( Narcotics ) بعد ها منحصر به مقوله ی مواد مخدر شد (به عنوان دارويى خاص).

همچنان كه پيام ما به ديگر زبان ها ترجمه شد يك دوگانگى به وقوع پيوست. بعضى اوقات “معتادان گمنام” به “معتادان موادى گمنام” ترجمه مى شد چرا كه آن كميته محلى ترجمه فلسفه برنامه ما را درك كرده بود. و در بعضى مواقع نيز معتادان گمنام به معناى لغوى ترجمه گرديد. آنچه كه در اين ترجمه ها براى ما اهميت دارد، اين است كه روح پيام در اين ترجمه ها حفظ گردد و مهم تر اينكه برنامه چه از لحاظ پيام و چه از لحاظ نام، بدون در نظر گرفتن زبانى كه از آن استفاده مى كنند قابل تشخيص باشد.

و اما بعد

دراین مقاله سعی کرده ایم بحث های فکورانه ی اعضا را در مورد طبیعت و ماهیت اعتیـاد نشـان دهیم . همانطور که اعضا بیداری روحانی پیدا می کنند و با دیگر اعضـا قسـمت مـی کننـد، بازخورد ها و پاسخ ها باید در بطن ذهن اعضاء ما موج بزنـد. و قبـل از ایـن کـه بخـواهیم نسبت به اصول تعصب کورکورانه پیدا کنیم، نسل های جدیدی از اعضاء مـا را بـه چـالش خواهند کشید و بدین ترتیب دور نمای انجمن ما همیشه طـراوت و تـازگی خـود را حفـظ خواهد کرد. ما اعضاء  NA  را تشویق می کنیم که همیشه روشن بین و انعطاف پذیر باشند. این مهم است که به نشریات مان و اعضاء با تجربه مان جهت راهنمایی اتکـاء کنیم ولی در نهایت هر عضو حق دارد این برنامه را به هر طریق که می فهمد و برای او کارمی کند به کار گیرد.

بولتن شماره ١٧ 

تأكيد بر روى بيمارى اعتياد, انواع اعتیاد, روح پیام NA, فراتر از اعتیاد, دورنمای انجمن,

وبسایت رسمی انجمن معتادان گمنام ایران: https://na-iran.org

نرم افزار آدرس جلسات: https://meeting.na-iran.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام: https://forum.na-iran.org

آموزش ثبت نام در تالار گفتگو: https://na-iran.org/?p=354704

دفترچه تلفن خطوط نواحی: https://phone.na-iran.org

اپلیکیشن آدرس جلسات: https://na-iran.org/?p=354277

تأكيد بر روى بيمارى اعتياد, انواع اعتیاد, روح پیام NA, فراتر از اعتیاد, دورنمای انجمن,

تأكيد بر روى بيمارى اعتياد, انواع اعتیاد, روح پیام NA, فراتر از اعتیاد, دورنمای انجمن,

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!