بینش جدید,فقط برای امروز 25 فروردین,کمبودهای معتاد,جنبه های شخصیت معتاد,رؤیاهای معتاد

بینش جدید (فقط برای امروز 25 فروردین)


بینش جدید (فقط برای امروز 25 فروردین)

بینش جدید,فقط برای امروز 25 فروردین,کمبودهای معتاد,جنبه های شخصیت معتاد,رؤیاهای معتاد

آیا واقعاً می خواهیم از رنجش ها، خشم و ترس خود رهایی یابیم؟

کتاب پایه

***

 

چرا آنها را “کمبود” می نامیم؟ شاید باید آنها را “وضعیت طولانی مدت” نامید، زیرا اغلب مدت زیادی طول می کشد که این وضعیت از زندگی ما رخت برکند، برخی از ما احساس می کنیم کمبودهای ما همان ویژگی هایی هستند که در دوران مصرف زندگی ما را نجات دادند، اگر این چنین باشد، جای تعجب نیست گاهی اوقات مانند دوستان عزیز قدیمی به آنها وابسته باشیم.

اگر با رنجش، خشم یا ترس مشکل داریم، ممکن است بخواهیم تصور کنیم اگر این نواقص مشکل ساز وجود نداشته باشد، زندگی چگونه خواهد بود، اگر از خود بپرسیم چرا به روش خاصی واکنش نشان می دهیم، گاهی اوقات می توانیم ترسی را که در محور رفتار ما قرار دارد، ریشه کن کنیم، از خود می پرسیم: «چرا از گام برداشتن فراتر از این جنبه های شخصیت خود می ترسم؟» «آیا از اینکه بدون داشتن این صفات چه کسی خواهم بود، واهمه دارم؟»

وقتی از ترس خود پرده برداشتیم، می توانیم فراتر از آن حرکت کنیم، سعی می کنیم زندگی خود را بدون داشتن برخی از کمبودهای آشکارتر خود تصور کنیم، این امر ما را از آنچه در پس ترس ما وجود دارد، آگاه می کند و انگیزه لازم برای فائق آمدن بر آن را فراهم می کند.

نیروی برتر بینش جدیدی نسبت به زندگی به ما ارائه می دهد که عاری از نواقص ماست، این بینش چکیده بهترین و روشن ترین رؤیاهای ما برای خودمان است، نباید از این بینش واهمه داشته باشیم.

***

فقط برای امروز: زندگی را بدون نواقص شخصیتی خود تجسم می کنم، از خداوند برای تمایل لازم برای رفع کمبودهای خود یاری می طلبم.

بینش جدید,فقط برای امروز 25 فروردین,کمبودهای معتاد,جنبه های شخصیت معتاد,رؤیاهای معتاد

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!