بیماری اعتیاد

بیماری اعتیاد,معتاد و بیماری اعتیاد,مفهوم بیماری اعتیاد,نیروی مخرب اعتیاد,بیماری اعتیاد فعال

چیزی که ما را معتاد کرده بیماری اعتیاد است نه مواد مخدر و نه رفتارهای ما ، بلکه فقط بیماری ما است. چیزی در دورن ما باعث می شود که نتوانیم مصرف مواد مخدر را کنترل کنیم. همین «چیز» خاص ما را مستعد می کند که در دیگر مراحل زندگی از روی وسوسه و اجبار عمل نماییم.

چه زمانی می توانیم بگوییم که بیماری ما فعال است؟ وقتی که در دام وسوسه، اجبار، عادات خودمحورانه و چرخه بی پایانی که ما را بجایی جز فساد جسمی، روانی، روحانی و احساسی نمی رساند، گرفتار می شویم.

 

مفهوم بیماری اعتیاد برای من چیست؟

آیا اخیرا بیماری اعتیاد من فعال بوده است؟ به چه صورت؟

وقتی نسبت به چیزی وسوسه دارم چه احساسی پیدا می کنم؟ آیا در آن حال، افکار من طريقه خاصی را دنبال می کند؟ توضیح دهید.

وقتی فکری به سرم می زند آیا فوری و بدون در نظر گرفتن پیامدهایش به آن فکر عمل می کنم؟ به چه صورت دیگری رفتارهای من از روی اجبار است؟

قسمت خودمحورانه بیماری من چگونه بر زندگی من و اطرافیانم تاثیر می گذارد؟

بیماریم به چه صورت از لحاظ جسمی؟ روانی؟ روحانی؟ و احساسی بر روی من تاثیر گذاشته است؟

اعتیاد ما می تواند به طرق مختلف بروز کند. وقتی که در معتادان گمنام تازه وارد هستیم مشکل ما حتما مواد مخدر است. اما پس از مدتی پی می بریم که اعتیاد نیروی مخرب در زمینه های مختلف زندگی مان است.

اخیرا بیماری اعتیاد من به چه شکل و فرم خاصی بروز کرده است؟

آیا اخیرا شخص، مکان و یا چیزی من را وسوسه کرده است؟ اگر جواب مثبت است، این حالت چگونه روی روابط من با دیگران تاثیر گذاشته؟ به چه شکل دیگری این وسوسه از لحاظ روانی، جسمی، روحانی و احساسی بر من اثر گذاشته است؟

 

منبع : کتاب راهنمای کارکرد قدم

 

تجربیات اعضای انجمن معتادان گمنام در مورد قدم اول (بخش بیماری  اعتیاد) داخل تالار گفتگو

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!