بیدار کردن روح

بیدار کردن روح,مزایای NA,اشتیاق به مواد مخدر,تجربه بهبودی,استفاده نکردن مواد

20 دسامبر بود که بیدار روحانی شدم . وقتی در خیابان ها قدم می زدم ، در اعماق وجودم احساس کردم که خودم را دوست دارم. نمی دانستم چه حسی است.

هیچ ایده ای نداشتم. چند ماه بعد ، دوباره از خوشحالی خودم آگاه شدم. پس از آن ، در قطار ، دوباره همان احساس خوشبختی ظاهر شد. بعد فهمیدم که این ممکن است نشانه چیزی باشد.

وقتی به خانه برگشتم ، به برخی از مزایای NA نگاه کردم و دریافتم که با بیداری معنوی ما احساس رهایی از تنهایی و درک بهتر نحوه زندگی به وجود می آید. “خوب ، بله ،” من فکر کردم ، “اکنون احساس تنهایی نمی کنم.” انجام آنچه که برای من بهتر است ، به قدرت من نیاز دارد ، استفاده نکردن مواد مخدر و شرکت در جلسات NA به من کمک می کند زندگی بهتری داشته باشم.

فهمیدم این همان کاری است که باید انجام دهم. سال بعد ، با قطار در حال مسافرت بودم و احساس خوشبختی ام به حدی بود که در آستانه اشک قرار گرفتم ، اما گریه نکردم. من این را احساسی مشابه آنچه قبلاً تجربه کرده بودم تشخیص دادم.

از آنجا که من سه بار علامت یکسانی از قدرت عالی خودم داشتم ، می دانستم که واقعا روح خود را بیدار کرده ام. نمی دانم که چرا من و یارِ بازی ام هر دو مواد مخدر مصرف کرده ایم.

او می گفت این کار (مصرف مواد) برای این است که خودمان را دوست داشته باشیم. خب بله؛ من هم برای اینکه بتوانم خودم را دوست داشته باشم از مواد مخدر استفاده می کردم ، اما تا زمان بیداری روحم در 20 دسامبر، در واقع هرگز خودم را دوست نداشتم.

تا آن زمان ، اغلب اشتیاق به مواد مخدر را احساس می کردم ، اما پس از آن ، دیگر هرگز به مواد مخدر احتیاج نداشتم. با بیداری روح من ، احساس شدیدی از صلح و شادیِ عمیق حاصل شد.

یار بازی من که از خوشبختی صحبت می کرد ، از مثال بی تاب بودن پشت چراغ قرمز استفاده کرد زیرا مواد مخدر، او را از رسیدن به خوشبختی محروم می کند و با هر بار مصرف، زمان آن بیشتر می شود.

با کمی تجربه بهبودی یاد گرفته است که در آن شرایط کمی آرام بگیرد. حالا وقتی منتظر سبز شدن چراغ قرمز می شود ، می تواند با صبر و حوصله منتظر تغییر بماند. بنابراین اکنون ، من با آرامش صبر می کنم انگار که منتظر نیستم و به خودم می گویم ، وقتی رنگ چراغ تغییر کند ، من از خیابان عبور می کنم. (گیان معتاد از توکیو ((ژاپن)) .

بیدار کردن روح,مزایای NA,اشتیاق به مواد مخدر,تجربه بهبودی,استفاده نکردن مواد

منبع : مجله راه NA نشر ژانویه 2017

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!