بولتن,کارت حضور,جلسه NA,مواد مخدر,معتادان,فضای بهبودی

بولتن,کارت حضور,جلسه NA,مواد مخدر,معتادان,فضای بهبودی


 

بولتن کارت حضور در جلسه

بولتن,کارت حضور,جلسه NA,مواد مخدر,معتادان,فضای بهبودی

 ” بولتن شماره   31  “

 

تعامل با دادگاه های مواد مخدر و جزایی

بولتن,کارت حضور,جلسه NA,مواد مخدر,معتادان,فضای بهبودی

مقدمه:

در سالهای اخیر بیشتر گروه ها با رشد کثیر افرادی که با یک نوع کارت حضور در جلسه در انجمن معتادان گمنام شرکت کرده اند، روبرو شده اند از گروه ها خواسته شده که با امضای یک کاغذ، به حضور این افراد جنبه قانونی ببخشند. گاهی مواقع این کاغذ ها به دادگاهها ارائه می شود.(وقتی از اصطلاح کارت حضور در جلسه استفاده میکنیم ، هر نوع کارت یا کاغذی است که باید برای تایید حضور یک فرد در جلسات NA امضا شود) بولتن,کارت حضور,جلسه NA,مواد مخدر,معتادان,فضای بهبودی

تعداد زیادی از کارتهای حضور در جلسه وسیله ای است که دادگاه های مواد مخدر برای اجرای حکم حضور اجباری یک فرد در جلسات NA تهیه میکنند.

اولین همکاری با دادگاه های مواد مخدر در سال 1998 در آمریکا آغاز گردید در آن زمان در آمریکا تقریبا 100 دادگاه مواد مخدر با ما کار میکردند.

برنامه ریزی شد که این تعداد در سال 2004 به 1500 عدد فقط در آمریکا افزادش یابد. برنامه های مشابهی در کشور های دیگر اجرا شد.

راه کار های ارائه شده در این مقاله کمک خواهد کرد تا گروه ها و افرادی سازماندهی شوند تا به تازه واردین خدمت کنند بدون اینکه مشکلی بوجود بیایید یکی از مهمترین نگرانی های که تا بحال بارها و بارها اظهار  شده این است که امضای یک کارت حضور در جلسه با سنت ششم و دهم ما در تضاد است. ما باور نداریم که این عمل با اصول ما سازگار باشد. اگر چه ما گروه هایمان را تشویق کرده ایم که در مورد این مسئله بحث و گفتگو کنند همانطور که ما کردیم. دلایل ما این است : اگر یک گروه حضور اعضایش ، رفتارشان را ، مشارکت شان یا نحوه بهبودی آنها را گزارش کند.این دیگر همکاری نیست بلکه وابستگی است. اما وقتی از ما درباره حضور یک شخص سوال شود و ما فقط در باره حضور او تحقیق کنیم ، بدون اینکه در نظر بگیریم چرا تحقیق میکنیم این یک امر منطقی است که وابستگی با هیچ سازمانی ندارد.

بولتن,کارت حضور,جلسه NA,مواد مخدر,معتادان,فضای بهبودی

ما باید بخاطر داشته باشیم که قصد ما اینجا فقط رساندن این پیام است: به عنوان مامور یا همکار یک سازمان خارجی خدمت نکنید.

معتادان برای دلایل مختلفی به جلسات معتادان گمنام می آیند، گاهی اوقات آنها تحت فشار های خارجی هستند. در نهایت تمایل آنها به ماندن در NA به این بستگی دارد که تمایل به قطع مصرف داشته باشند یا نه؟

 هدف ما ، رساندن پیام رهایی از مصرف مواد مخدر ، تنها دلیلی است که یک معتاد به جلسات می آیند.

به طور قطع سنت چهارم ما تنها دلیلی است که به یک گروه اجازه میدهد خود را با کارت حضور در جلسه وقف دهد یا نه . ما درخواست میکنیم در تصمیمتان این نکته را در نظر داشته باشید که انجمن ما فقط میتواند تمایل یک شخص در باره قطع مصرف مواد را ارزیابی کند یعنی اعضا این حق را ندارند. نشریات ما در مبحث قدم های دوازه گانه تایید میکند که :

 به هیچ کدام از ما مربوط نیست چه کسی آماده است پیام بهبودی را از ما بگیرد و چه کسی آماده نیست. خیلی از ما مثل یک قاضی در باره تمایل یک معتاد به بهبودی قضاوت کردیم و اشتباه نمودیم. چند نفر از اعضای ما اولین باری که به NA آمدند مطمئن نبودند که حقیتا یک معتاد هستند یا فقط بنا به خواهش یک شخص دیگر به NA آمده اند؟

بعضی گروه ها اظهار کرده اند که به جلسه آمدن یک نفر با کارت حضور در جلسه را نمی پذیرند.بولتن,کارت حضور,جلسه NA,مواد مخدر,معتادان,فضای بهبودی

 بعضی گروه ها فراتر رفتند و به شخصی که با کارت به جلسه آمد خوش آمد نگفتند.

ما از شما می خواهیم از این گونه رفتار ها  پرهیز کنید . بعضی مواقع یک گروه در یک منطقه کوچک یا روستایی با کارت حضور در جلسه مواجه شد و از دفتر خدماتی منطقه شان کمک خواست .بولتن,کارت حضور,جلسه NA,مواد مخدر,معتادان,فضای بهبودی

 این موضوع در آن منطقه باقی ماند تا مشخص شود کدام گروه ها با این شرایط می توانند خود را تطبیق دهند و کدام گروه ها نمیتوانند.

 دفتر کمیته شهری فهرستی از جلساتی که میتوانند افراد با کارت حضور در جلسه را بپذیرند مشخص کرد و آن را به آژانس های مربوطه هر گروه را قادر می سازد تا جلسات خود را با کمترین میزان تشنج که مهمترین چیز در فضای بهبودی است برگزار کنند.

دو هدف ابتدایی گروه های معتادان گمنام این است :

1-پاک ماندن اعضایشان.

2-رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب.

 

موارد دیگری هم هست که این نگرانی ها را تشدید میکند.

 منشی یا نماینده بین گروه یا یک خدمتگذار مورد اعتماد دیگر یا یکی از اعضای دیگر یا یکی از اعضای NA می توانند اسم آن شخص ، تاریخ و ساعت جلسه را بنویسند ، بعد فقط اسم کوچک خود را نوشته و امضا کننده یا گروه یک مهر تهیه کند و خیلی ساده کارت را مهر بزند تا لازم نباشد کسی آن را امضا کند.

بعضی گروه ها کارت های طراحی کرده اند که در آن نام و زمان جلسه چاپ شده است . این کارت ها تاریخ روز دارند و در میز نشریات قرار میگیرند و هر کس می تواند یکی از آنها را بردارد. هرکدام از این روشها مورد تایید است که در یک جلسه اتفاق می افتد بدون آنکه گمنامی اعضای NA را از بین ببرد.

یک یا همه پیشنهاداتی که در ذیل آمده می تواند به یک گروه کمک کند تا به خوبی خود را با کارت حضور در جلسه منطبق کنند:

وقتی فردی درخواست میکند کارت حضور در جلسه اش را امضا کنند ، یک خدمتگذار مورد اعتماد یکی از اعضا به راحتی آن را امضا کند.

در فرمت جلسه ذکر کنندبه منظور کاهش اختلال در جلسه بهبودی کارتها در اول جلسه جمع آوری میشوند و در آخر جلسه پس داده خواهد شد.

برای جلو گیری از جمع آوری و پس دادن کارت ، شخصی انتخاب شود تا آنها را در بیرون از جلسه مهر و امضا کند.

اعمال مربوط به کارت را در ابتدا یا پایان جلسه انجام دهید. گروه باید تصمیم بگیرد که با توجه به شرایطش کدام بهتر است.

از تازه واردان بخواهید با سکوت و دوری از همهمه به گروه احترام بگذارند.

بولتن,کارت حضور,جلسه NA,مواد مخدر,معتادان,فضای بهبودی

برای همه شفاف سازی کنید که به همه خوش آمد می گوییم اما برای حفظ فضای بهبودی قوانین یکسانی برای تازه واردین و اعضای قدیمی وجود دارد.

فهرستی از آدرس جلسات به تازه واردین بدهید تا بدانند همیشه جلسات مشابهی در دسترس شان خواهد بود.

افراد مختلفی از جاهای مختلف به اولین جلسه شان می آیند. اگر منابع جلسه شما با حجم زیادی از افراد تازه وارد مواجه شد با کمیته خدماتی منطقه تان تماس گرفته و از آنها کمک بخواهید. اگر جلسات دیگری در دسترس بود ، میشود بعضی از حاضران را با وسایلی به جلسات دیگری فرستاد تا یک گروه با ازدحام مواجه نشود به طوری که نتواند از حاضرین پذیرایی کند.بولتن,کارت حضور,جلسه NA,مواد مخدر,معتادان,فضای بهبودی

راه کار دیگر برای زمانی که منابع یک گروه رو به اتمام است این است که امکان اجاره یک مکان برای برگذاری یک جلسه تازه در دادگاه مواد مخدر مورد ارزیابی قرار بگیرد.این به بعضی از اعضا امکان میدهد تا از جلسه حمایت کنند بدون اینکه فضای بهبودی جلسات دیگر خدشه دار کنندو توانایی متکی بدون به خود را افزایش میدهد.

خیلی از مناطق دریافتند که چقدر مفید است اگر کمیته شهری به دادگاه بگوید:

 ما چه کارهایی میتوانیم بکنیم و چه کارهای نمیتوانیم بکنیم.

 این سردگمی و سوء تفاهمات بین معتادان گمنام و دادگاه ها را کاهش میدهند.

 در حقیقت ما نمیتوانیم خود را هم تراز دادگاه ها قرار داده یا اعمال آنها را تایید کنیم.

 افراد زیادی در دادگاه ها یا مراجع قانونی هستند که به NA باور دارند.ما با معرفی NA و راهکار هایش با جوامع حرفه ای همکاری می کنیم.

NAبه هیچ عنوان هیچ نظری در باره دادگاه ها ندارد ، اما دادگاهها آزادند تا درباره NA نظر و عقیده داشته باشند.

 در سنتهای ما چیزی نیست که ما را از گسترش روابط خوب با دادگاه های مواد مخدر منع کند.

ما می توانیم این کار ها را با همکاری با یکدیگر انجام دهیم.

تازه واردینی که توسط دادگاه ها به NA فرستاده میشوند را :

1- پذیرا باشیم
2- کارتهایشان را مهر بزنیم یا امضا کنیم
3- نمایندگانمان با اعضای حرفه ای دادگاه های مواد مخدر دیدار کنند

 

 با توضیح برنامه های خودمان آن حرفه ای ها را حمایت کنیم.( پاراگراف بالا از گزارش سالانه دفتر خدمات جهانی مورخه 1 ژانویه تا 30 ژوئن 1999 صفحه 13 انتخاب شده است)

بولتن,کارت حضور,جلسه NA,مواد مخدر,معتادان,فضای بهبودی

نتیجه:

دادگاه های مواد مخدر ،کارت حضور در جلسه ، حکم حضور در جلسات NA تبدیل یکی از حقایق زندگی شده است و می تواند با هدف اولیه ما سازگار باشد. یک گروه NA دو راه مقابل این حقیقت پیش رو دارد:

  • فعال باشد، برنامه داشته باشد، با آن همکاری کند.
  • کارت حضور در جلسه را به رسمیت نشناسد در نهایت گروه باید تصمیم بگیرد.

ما به شما این انگیزه را می دهیم: وقتی شما تصمیمتان را گرفتید تا با این برنامه همکاری کنید، احساس میکنید این شبیه کمک به یک معتاد در حال عذاب است. دفتر خدماتی NA می تواند بهترین راهنمای شما باشد تا تصمیم بگیرید بهترین کار کدام است . با ارتباط با دفتر خدمات جهانی NA برای همکاری احساس  آزادی و استقلال کنید.

 

دانلود فایل کامل بولتن کارت حضور در جلسه :

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!