بولتن ( خدمات انجمن NA در مناطق روستایی و دور افتاده )                                         

بولتن,جوامع دور افتاده,مطالب خدماتی,انجمن های روستایی,مطالعه نشریاتNA,تلاشهای خدماتی,مناطق روستایی و دور افتاده

این ابزارها برای ارائه پشتیبانی و راه حل و مشکلات رایج اعضا NA، گروههای دورافتاده و بدنه های خدماتی در روستاها یا مناطق دورافتاده و جوامع در حال توسعه انجمن NA طراحی شده است.

اغلب این مشکلات درحالی رخ میدهند که بخشی از جلسات یا بسیار دور یا پراکنده هستند. همه مسائل یا راه حل های ارائه شده در اینجا برای همه جوامع دورافتاده NA ممکن نیست عملی شود؛ اما اعضاء تشویق میشوند ایده هایی را که برای نیازهای خودشان مناسب به نظر میرسند را امتحان کنند البته انطباق کردن آنها با اصول برنامه لازم است .

این ابزارها در نظر گرفته شده اند تا با مطالب خدماتی موجود، منابع آنلاین و وبینارهای بطور منظم برنامه ریزی شده بعنوان یک رویکرد هماهنگ برای پشتیبانی از این جوامع ترکیب شود .

برای خدمت به انجمن های روستایی یا مناطق دورافتاده چه فعالیت هایی باید انجام دهیم ؟

1- ثبات و پشتکار :

از آنجا که ممکن است مدتی طول بکشد تا یک معتاد به دنبال کمک، خصوصا در آن جامعه دورافتاده، NA را پیدا کند، کنار گذاشتن توقعات امری اساسی است. به سادگی هر هفته باز کردن درب ها و راه اندازی جلسه فرصتی برای ما است که بتوانیم ثبات و پشتکار را تمرین کنیم. غالبا اعضا به جلسه جدید متعهد میشوند حتی اگر برای یکسال یا بیشتر انتظار بکشید؛ و شما از این زمان میتوانید برای مطالعه نشریات NA یا کارکرد قدمها استفاده کنید.

2- صبر :

ما در تلاش برای ترغیب و تشویق اعضاء برای تمرین صبر با تازه واردانی که نمی دانند NA چگونه کار میکند هستیم. جوامع NA کوچک و دورافتاده با سرعت کمتری رشد میکنند و هر تازه وارد یک منبع با ارزش برای رشد آنهاست؛ بنابراین مراقبت ویژه از افراد تازه وارد مهم است. تمرین صبر همچنین میتواند مفید باشد زیرا ما جایگاه خود را در جامعه کوچکتر که تعداد جلسات یا تنوع آنها ممکن است کمتر باشد پیدا کرده ایم.

3- مدارا ، مهربانی و شفقت :

این اصول فقط برای برخورد با افراد تازه وارد نیست. هنگام برخورد با همه اعضا تحمل، مهربانی و دلسوزی معمولا بهتر از تلاشهای خدماتی ما برای یک رویکرد فراگیر است .  

4- گمنامی :

گمنام بودن پایه و اساس کلیه سنتهای ما است. بنابراین ما به هرمعتادی که در NA شرکت میکند خوش آمد میگوئیم. هریک از ما، یک فرصت برابر برای بهبودی داریم و اصول ما همیشه باید پیش از شخصیت های ما باشد.

5- جذابیت :

ما تجسم میکنیم که زمانی پیشنهاد در آغوش گرفتن یا دعوت به صرف یک فنجان قهوه یا گفتگو را میدهیم چقدر میتواند جذابیت ایجاد کند. نگرش مثبت و مشتاق میتواند مسیر جذاب و ادامه دار ایجاد کند که اعضا را ترغیب به ادامه همکاری کند.    ( باز هم به جلسات برگردید . )

تمرکز بر هدف اصلی ما برای رساندن پیام به معتادی که هنوز در رنج است؛ در برخی از جوامع دورافتاده NA که هر شب هفته جلسه ندارند، برخی افراد ممکن است بیش از یک عضو دیگر شرکت داشته باشند و این باعث افزایش پتانسیل پیام ما میشود. اگر با جدیت تمرکزمان را بر روی هدف اصلی مان که پایه و اساس گروههای NA و خدمات مان است بگذاریم میتواند کمک کند پیام شفاف بهبودی مان را برسانیم؛ علاوه بر این تشویق اعضا باتجربه تر NA که در جوامع بزرگتر زندگی میکنند برای سفر به مناطق دورافتاده برای در میان گذاشتن تعهدات خدماتی شان میتوانند به حمایت از هدف اصلی مان کمک کند.

6- ارتباط موثر :

هنگامی که ما برای رساندن پیام پاکی و بهبودی هماهنگ عمل می کنیم، تلاشهای ما برای دسترسی به معتاد در حال رنج افزایش می یابد.

7- احتیاط :

تمرین احتیاط میتواند به ما کمک کند تا منابع انسانی و مالی مان را حفظ کنیم. ما میتوانیم با یک درخواست سوال شروع کنیم: که ما باید برای اولین بار ارسال بهتر پیام NA چه باید بکنیم؟ با این هدف ما میتوانیم با توجه به مراحل کوچک و اجتناب از منابع متمرکز و اتخاذ منابع محدود رشد پایدار را در جوامع روستایی یا دورافتاده را انجام دهیم .

8- خوداتکایی :

به خود متکی بودن یک عنصر کلیدی از وحدت در همه گروههای NA است. اما در مناطق کمتر توسعه یافته دشوار است. مشارکت اعضایی که با روحیه سخاوتمندانه کمک میکنند باعث رفع این چالش خواهد شد .

9- آگاهی :

هر جامعه ای از NA دارای همان سطح منابع و تجارب اعضا نیست؛ بنابراین برای یک جامعه در حال توسعه مهم است که از محدودیتهای خود آگاهی داشته باشد. تمایل به درخواست کمک  از گروههای همجوار و ساختار خدماتی میتواند به ارائه خدمات و ایجاد اتحاد و ارتباط در جامعه NA کمک کند .

برای دانلود ادامه مطلب بولتن بصورت PDF اینجا کلیک کنید

جوامع دور افتاده,مطالب خدماتی,انجمن های روستایی,مطالعه نشریاتNA,تلاشهای خدماتی,مناطق روستایی و دور افتاده

جوامع دور افتاده,مطالب خدماتی,انجمن های روستایی,مطالعه نشریاتNA,تلاشهای خدماتی,مناطق روستایی و دور افتاده

Views: 111

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!