به نام خداوندی که بر می گزیند, بوی پاکی, منشا اعتیاد, دست مواد مخدر,آرامش بهبودی

به نام خداوندی که بر می گزیند. تا پا ک بدارد

به نام خداوندی که بر می گزیند, بوی پاکی, منشا اعتیاد, دست مواد مخدر,آرامش بهبودی

 امروز از بستری متفاوت با زمان مصرف و حالی دگرگون، در خانه ای جدید و در محلی که بوی پاکی می دهد با شما سخن می گویم. از جایی که حضور خداوند را حس می کنم، نمی دانم چگونه حالم را توصیف کنم. سال ها قبل آنقدر نوشتم، دلتنگم تا سرانجام دلتنگی نصیبم شد. ولی اکنون با آن چه دارم، شادم و به آن چه ندارم شاکرم دیگر نمی خواهم این حال را از دست بدهم، ایام خوبی را سپری می کنم. همیشه در زمان مصرف برای خود تاریخی معین می کردم و پیش خود می گفتم در فلان تاریخ، از هر چه بدی که سر منشأ آن دود ودم است، رها خواهم شد. ولی اکنون در NA بدون پیش گویی و به طور واقعی به آن رسیده ام . هیچ نوع ماده ی مخدری مصرف نمی کنم و دیگر نیازی به هیچ گونه دودی ندارم. روزگار خوبی دارم.

همیشه به یاد خدا هستم و خدا هم مرا یاری می دهد. اکنون که در این انجمن دیدگاهم به زندگی این گونه تغییر یافته، هرگز میل ندارم به دوران تاریک و غصه دار گذشته برگردم. روحم، طراوت و تازگی را بعد از ۲۶ سال تجربه می کند و چه تجربه ی خوبی. به نام خداوندی که بر می گزیند, بوی پاکی, منشا اعتیاد, دست مواد مخدر,آرامش بهبودی

خدا را شکر، دیگر شب ها برای خوابیدن دارو مصرف نمی کنم و روزها برای سرپا بودن مواد نمی زنم. دیگر با هر بهانه ای عصبانی نمی شوم. دیگر بیهوده و بی دلیل به خود و دیگران گیر نمی دهم . هم اکنون آرامشی دارم که با مصرف هیچ موادی نمی توانم آن را به دست بیاورم. این همه را اول از لطف خدا و بعد دوستانی که مرا درک و حمایت کردند و سپس برنامه ای که هزاران هزار نفر مثل من را نجات داده، به دست آورده ام. به نام خداوندی که بر می گزیند, بوی پاکی, منشا اعتیاد, دست مواد مخدر,آرامش بهبودی

دیگر لازم نیست بترسم، به زندان بروم یا درگیر مراکز درمانی و داروهای گوناگون باشم. با وجود آن که هنوز نواقص اخلاقی بسیاری را در وجود خود می بینم ولی یقین دارم که با کارکرد ۱۲ قدم و رعایت اصول روحانی و به طور کلی رعایت آن چه که برنامه ی بهبودی می گوید به مرور آن ها هم کم رنگ خواهند شد.

و مراتب سپاس گزاری خود را از خداوندی که مرا برگزید تا اول عضو NA و سپس رهجو و بعد راهنما و در نهایت پیام آور NA باشم. اعلام می کنم، درک من در این مقطع این است که حتما به این خاطر پاک شده ام تا بتوانم کاری برای فردی یا شخصی انجام دهم. کاری از جنس خوب و روحانی، گاهی اوقات نیم نگاهی به گذشته می اندازم تا دچار غرور و انحراف فکر نشوم. فقط برای امروز سعی می کنم با آن چه برنامه به من می دهد، زندگی کنم تا بهبودی را گام به گام و روز به روز تجربه کنم.

از خداوندی که تنها راهنمای بی عیب و مطلق هستی است، راهنمایی می جویم و هر شب برای کسانی که هنوز کنترل زندگی شان به دست مواد مخدر است، دعا می کنم و آرزو می کنم که دیگر هیچ معتادی مجبور نباشد از درد اعتیاد بمیرد.

در دوران بهبودی، خیال بافی را کنار گذاشته ام و به جای آن راه دعا، سپاس گزاری و حرکت را در پیش گرفته ام و تا به امروز هم این شیوه برای من کار کرده است. بنابراین «من» که هیچم با شما، که همه چیزم از شماست، «ما» می شوم و با هم برای همه ی همدردان خود چه آن ها که هنوز مصرف می کنند و چه آن ها که در حال بهبودی اند، دعا می کنیم، حتما خداوند ما را در رسیدن به هدف والای مان که همانا رساندن پیام بهبودی به معتادانی که در عذابند یاری خواهد داد.

مجله پیام بهبودی پاییز 1385 به نام خداوندی که بر می گزیند, بوی پاکی, منشا اعتیاد, دست مواد مخدر,آرامش بهبودی

به نام خداوندی که بر می گزیند, بوی پاکی, منشا اعتیاد, دست مواد مخدر,آرامش بهبودی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!