به كار گيرى سنت ها و ايجاد تعادل

به كار گيرى سنت ها و ايجاد تعادل


به كار گيرى سنت ها و ايجاد تعادل

به كار گيرى سنت ها و ايجاد تعادل,سنت نهم,مسئولیت انجمن,هیئت خدماتی

به عنوان يك عضو، رابطه ما با سنت نه دو بعُد دارد. اول آن چيز هايى كه در مورد زندگى شخصى مان به ما مى آموزد و ديگر اينكه ما را در رابطه با چگونگى خدمت كردن مان راهنمايى مى كند. تمايل ما براى قبول مسئوليت انجمن مان از پذيرفتن مسئوليت زندگى شخصى مان، جدا نيست.

به كار گيرى سنت ها به ما ايجاد تعادل را مى آموزد. سنت هفت ما را تشويق مى كند تا به خود متكى باشيم، سنت هشت خاطر نشان مى سازد كه احساس خودكفايى كامل يك نقص است و ما را تشويق مى كند تا هنگام نياز درخواست كمك كنيم. سنت نهم به ما هشدار مى دهد كه پس از درخواست كمك نبايد مسائل را به حال خود رها كنيم.

ما بايد بين درخواست كمك و حصول اطمينان از اينكه كار ها انجام مى شود، تعادل بر قرار كنيم. ما بايد بين حفظ مسئوليت خود با اجازه دادن به هيئت هاى خدماتی و كميته ها جهت انجام وظيفه شان تعادل بر قرار كنيم. ما به خدمتگزاران مورد اعتماد فضاى لازم جهت انجام وظايف شان را مى دهيم. و در همان حال خود از جريان كارها مطلع مى مانيم تا مطمئن شويم كارها از مسير منحرف نشده اند و اعضاى داوطلبِ كافى جهت انجام آنها وجود دارد.

اجازه آگاه بودن از كارهای مان به ديگران، مى تواند كارها را چند برابر بهتر كند. نياز به حوصله و روشن بينى داريم تا به نظرات ديگران گوش كنيم، اما اين كار تقريباً همیشه ارزشش را دارد. حتى اگر درنتيجه كار فرقى ايجاد نكند، هم چنان باعث مى شود درك عميق ترى از اصول پيدا كنيم. تقريباً هميشه داشتن فرآيندى جهت دريافت نظرات ديگران كمك مى كند تا نتيجهی كار بهتر شود.

بعضى از ما بهبودى خود را بدون هيچ حس مسئوليتى آغاز مى كنيم، انگار وظيفهی ديگران است تا از ما مراقبت كنند. بعضى از ما نيز خود مشغولى را به اين شكل تجربه می کنیم كه انگار ما مسئول همه ی اتفاقات دور و بر خود هستيم. معمولاً واقعيت چيزى بين اين دو حالت است. ما اگر بتوانيم به ديگران اعتماد كنيم تا مسئوليت هايشان را انجام دهند بدون اينكه دائم مراقب ايشان باشيم، به آرامش فكرى دست پيدا مى كنيم و آنگاه ديگران نيز همين تواضع را نسبت به ما خواهند داشت.

خدمت نشاط آور و هيجان انگيز است. ما از انجام كارهاى درست احساس خوبى پيدا مى كنيم. ما از طريق خدمت آموزش مى بينيم و رشد مى كنيم و زندگى مان تحت تأثير روابطى كه در خدمت مى سازيم، غنى تر مى شود. اما هميشه در برابر كسانى كه به آنها خدمت مى كنيم مسئول هستيم. ما ممكن است به گروه خانگى خود يا ناحيه و يا بدنه هاى خدماتى ديگر خدمت كنيم. ما خود موظف هستيم تا تشخيص دهيم به چه كسانى خدمت مى كنيم و بايد در برابرشان پاسخگو باشيم. هر وظيفه اى را كه بر عهده مى گيريم، بايد از خود سئوال كنيم : من در حال خدمت به چه بدنه خدماتى هستم ؟ و اينكه آن بدنه خود به چه بدنه خدماتى ديگرى خدمت مى كند ؟ و به همين شكل تا آخر. تا در نهايت دوباره پاسخ هایمان ما را به گروه و از آنجا به معتاد در حال عذاب و نيروى برتر برساند. در اين حين نيز بايد هميشه پاسخگويى را به وضوح در نظر داشته باشيم. اين كار كمك مى كند تا نقش خود را در اين فرآيند بهتر درك كنيم.

خدمت عاشقانه كار نيروى برتر است. افتخار شركت در اين معجزه ما را خالق معجزه نمى كند. سنت نه كمك مى كند تا ما گمنامى خود را حفظ كنيم، حتى زمانى كه كارهاى بزرگ انجام مى دهيم زيرا به ما يادآور مى شد كه فقط خدمتگزار هستيم. تلاش خدماتى ما هر چه كه هست، ما توسط احساس مسئوليت در برابر معتاد در حال عذاب و همين طور اعضا آگاه و مطلع كه به خدمت اهميت مى دهند، رهنمون مى شويم.

اگر كسى نباشد كه ما طرحها و برنامه هاى خود را با ايشان در ميان بگذاريم، آنگاه به راحتى از مسير خارج خواهيم شد. اگر انجام مسئوليت خدماتى را يك نفره به عهده بگيريم، ممكن است به مشكل بربخوريم. ما اگر به تنهايى خدمت كنيم، به تنهايى نيز تصميم خواهيم گرفت و آنگاه سخت خواهد بود كه در اين تصميمات دچار غرور نشويم. خدمات در NA هيچگاه در خلاء شكل نمى گيرد، حتى زمانى كه ما تنها هستيم، هيچ تلاش و كوشش يك نفره در معتادان گمنام وجود ندارد. پاسخگوي مستقيم در برابر كسانى كه به آنها خدمت مى كنيم، كمك مى كند تا قربانى هواى نفس خود نشويم. البته سخت است كه نظرات ديگران را بشنويم بدون اينكه آنها را انتقاد به شخص خود ندانيم.

به كار گيرى سنت ها و ايجاد تعادل,سنت نهم,مسئولیت انجمن,هیئت خدماتی

روح سنت ها : سنت نهم ص217-216

به كار گيرى سنت ها و ايجاد تعادل,سنت نهم,مسئولیت انجمن,هیئت خدماتی

وب‌ سایت رسمی انجمن معتادان گمنام :  https://nairan.org

نرم‌ افزار آدرس جلسات : Meeting.nairan.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران :  https://forum.na-iran.org

آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو : https://na-iran.org/?p=354704

دفترچه تلفن خدماتی نواحی : Phone.nairan.org

اپلیکیشن آدرس جلسات : https://nairan.org/?p=354277

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!