به عقب نگاه نکن,فقط برای امروز 7 شهریور,فقط برای امروز زندگی می‌کنیم,چشم انتظار زندگی جدید

به عقب نگاه نکن (فقط برای امروز 7 شهریور)


به عقب نگاه نکن (فقط برای امروز 7 شهریور)

به عقب نگاه نکن,فقط برای امروز 7 شهریور,فقط برای امروز زندگی می‌کنیم,چشم انتظار زندگی جدید

قدمها تغییر بزرگی در یک زندگی تحت تسلط  گناه و پشیمانی بوجود می‌آورند. آینده ما تغییر می‌کند، چرا که مجبور نیستیم از کسانی که به ما صدمه زده‌اند، دوری کنیم.

در نتیجه، آزادی جدیدی را به دست می‌آوریم که می‌تواند به انزوایمان پایان دهد.

کتاب پایه

***

 

بسیاری از ما با احساس سرشار از پشیمانی نسبت به گذشته به معتادان گمنام می‌آییم. قدمها به ما کمک می‌کنند این احساس پشیمانی را از بین ببریم. زندگی خود را بررسی می‌کنیم، خطاهای خود را می‌پذیریم، آنها را جبران می‌کنیم و با مهربانی سعی در تغییر رفتار خود می‌کنیم. با انجام این کار، احساس شادی‌بخش آزادی را به دست می‌آوریم.

دیگر نباید گذشته خود را انکار کنیم یا از آن ابراز پشیمانی نماییم. وقتی خسارت‌های خود را جبران کردیم، آنچه انجام شده به درستی تمام شده و گذشته است. از این زمان به بعد، اینکه از کجا آمده‌ایم دیگر مهم‌ترین مسئله درباره ما نیست. جایی که به سوی آن می‌رویم، اهمیت دارد.

در NA، کم کم به آینده نگریستیم. درست است، فقط برای امروز زندگی می‌کنیم و پاک می‌مانیم. اما متوجه می‌شویم می‌توانیم به تدریج اهدافی را تعیین کنیم، رویاهایی را در سر بپرورانیم و منتظر خوشی‌هایی باشیم که بهبودی باید به ما عرضه کند. آینده‌نگری توجه ما را به سمت جایی که می‌رویم متمرکز می‌کند و ما را از احساس پشیمانی و گناه باز می‌دارد. از این گذشته، اگر به عقب نگاه کنیم، جلو رفتن مشکل است.

***

به عقب نگاه نکن,فقط برای امروز 7 شهریور,فقط برای امروز زندگی می‌کنیم,چشم انتظار زندگی جدید

فقط برای امروز : قدمها مرا از پشیمانی درباره گذشته نجات داده است. امروز، چشم انتظار زندگی جدید خود در بهبودی هستم.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!