به شرکت در جلسات ادامه دهید,فقط برای امروز 26 فروردین,تصور اشتباه یک معتاد,شرکت فعال در NA,تصویر دقیق اعتیاد

به شرکت در جلسات ادامه دهید (فقط برای امروز 26 فروردین)


 

به شرکت در جلسات ادامه دهید (فقط برای امروز 26 فروردین)

به شرکت در جلسات ادامه دهید,فقط برای امروز 26 فروردین,تصور اشتباه یک معتاد,شرکت فعال در NA,تصویر دقیق اعتیاد

آمده ایم از پاک ماندن لذت ببریم و خواهان میزان بیشتری از چیزهای خوبی هستیم که انجمن NA برای ما در بر دارد.

کتاب پایه

***

زمانی را به خاطر دارید که به معتادان در حال بهبودی در NA نگاه می کردید و تعجب می کردید که ، اگر آنها مواد مصرف نمی کنند، پس در این دنیا چه تفریحی دارند؟  آیا معتقد بودید با قطع مصرف، تفریح به پایان می رسد؟ بسیاری از ما این چنین تصور می کردیم؛ مطمئن بودیم “زندگی خوب” را پشت سر می گذاریم.

امروز، بسیاری از ما می توانیم به این تصور اشتباه بخندیم، زیرا می دانیم زندگی ما در دوران بهبودی می‌تواند چقدر کامل باشد.

خیلی از چیزهایی که در دوران بهبودی بسیار از آن لذت می بریم، از طریق شرکت فعال در انجمن NA حاصل می شود، به تدریج روابط دوستی واقعی و دوستانی را پیدا می کنیم که فقط برای خودمان ما را درک می کنند و برای ما اهمیت قائل هستند.

جایی را پیدا می کنیم که در آن می توانیم برای دیگران مفید باشیم، جلسات بهبودی، فعالیت های خدماتی و همایش های انجمن برای پر کردن وقت و بهره گیری از علایق ماست.

انجمن می تواند مانند آینه، تصویر دقیق تری از آنچه هستیم به ما منعکس کند، به معلم، یاری رسان، دوست، عشق، توجه و حمایت دست می یابیم، تا وقتی شرکت در جلسات را ادامه می دهیم، انجمن همواره از چیزهای بیشتری برای عرضه به ما برخوردار است.

***

تصور اشتباه یک معتاد,شرکت فعال در NA,تصویر دقیق اعتیاد

فقط برای امروز: می دانم “زندگی خوب” کجاست، شرکت در جلسات را ادامه می دهم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!