به تماشای خورشید,شاخه سبزna,باور na,صدای ناهنجار اعتیاد,همدلی وبهبودی

به تماشای خورشید

به تماشای خورشید,شاخه سبزna,باور na,صدای ناهنجار اعتیاد,همدلی وبهبودی

محبوب هستم معتاد.

انجمن معتادان گمنام رشد می کند و شاخه های سبزش به همه جا سر می کشد. رشد می کند و به هر گوشه و کناری سر می زند هیچ چیز نباید مانع پیام رسانی ما و رشد NA شود چون خداوند مهربان ما را در این حرکت یاری می دهد و به سوی خود می خواند.  به تماشای خورشید

در بیست و هفتم بهمن ماه سال ۸۴ وقتی با انجمن NA در تهران آشنا شدم مدت بیست و نه روز پاکی داشتم که با دلهره و ترس به زادگاه خود مشکین شهر ،آمدم شهری کوچک با بیماران فراوان و در حال عذاب چون دسترسی به جلسات برایم کار آسانی نبود سعی کردم با مجله ی پیام بهبودی رابطه بگذارم مشارکت های صادقانه ی دوستان هم درد را می خواندم می گریستم و تجربه می گرفتم و برداشت هایم از تجربه های سایر اعضای انجمن که هرگز آنها را ندیده بودم به من آرامش و دل گرمی می داد. به تماشای خورشید,شاخه سبزna,باور na,صدای ناهنجار اعتیاد,همدلی وبهبودی

تا این که جلسات NA در فروردین ۸۵ کار خود را در این شهر شروع کرد. ولی بعد از مدت کوتاهی متوقف شد. این حرکت یعنی شروع و توقف جلسات به مدت هفت بار تکرار شد ولی با امید و باوری که به خدا ، NA و کار خود داشتیم و قدرتی که از خداوند مهربان در یافت می کردیم باعث شد تا برای هشتمین بار برخیزیم اکنون بیش از یک سال است که NA در مشکین شهر تمام روزهای هفته جلسات خود را بر گزار می کند. باور کردنی نیست ولی حقیقت دارد. به تماشای خورشید

اراده ی خداوند و حرکت اعضا باعث شد تا NA به یکی از زیباترین ارتفاعات جهان یعنی قله ی سیلان هم برسد . با دوستان هم دردمان در اهر و تبریز نیز همکاری داریم امید وارم که با بکار گیری اصول روحانی برنامه از بلندی های سخت زندگی نیز بگذریم تا به ارتفاعات آزادی برسیم نیروی ما برگرفته از نیروی خداوند است.

به تماشای خورشید,شاخه سبزna,باور na,صدای ناهنجار اعتیاد,همدلی وبهبودی

مجله پیام بهبودی پاییز 1386

به تماشای خورشید,شاخه سبزna,باور na,صدای ناهنجار اعتیاد,همدلی وبهبودی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!