به این موضوع من ایمان دارم

به این موضوع من ایمان دارم,خصیصه معتاد,اشتباهات و خطاهای معتاد,بردباری معتاد

نیروی برتر من چه خصوصیاتی دارد؟ آیا من می توانم از آن ها برای خودم استفاده کنم؟

دانش: نیروی برتر من تمامی علم و دانش دنیا را در بر دارد، با توجه به این موضوع من ایمان دارم که تمامی چیزهایی که نیاز دارم را دریافت خواهم کرد، چرا که تمام آن ها در روح خود من جای دارند.

عشق: تمامی عشق ها از نیروی برتر من سر چشمه می گیرند، نیروی برتر من والاترین بخش روح من است، پس این عشق همیشه در اختیار من است، نیروی برتر من بخشنده است، هرگز حق به جانب نیست و مرا محکوم نمی کند.

من می توانم از این خصیصه وقتی که از خدا می خواهم که خواست خودش را برای من اجرا کند استفاده کنم، این حالت به من اجازه می دهد که با فروتنی و روی باز با دیگرانی که به نیروی برتر اعتقاد دارند یا ندارند برخورد کنم.

خداوند مرا در راه رشد و بهبودی، حمایت می کند و انجام کارهای مشکل و خارج از حد توانم را از من نمی خواهد، من می توانم این خصوصیت را همراه با عشق به خودم به منظور دستیابی به خویشتن پذیری به عنوان یک انسانی که کامل نیست، استفاده کنم و چیزهای جدیدی را مثل همه ی انسان ها یاد بگیرم.

من می توانم از خصوصیات خداوند برای بخشیدن خودم به خاطر اشتباهات و خطاهایی که در طول این راه مرتکب می شوم استفاده کنم، نیروی برتر من همه چیز را برای من فراهم می کند، پس من می توانم ایمان داشته باشم که به اندازه کافی حمایت خواهم شد.

خداوند بردبار است و از من انتظار ندارد که در یک زمان مشخص به نقطه خاصی برسم، بنابر این من می توانم از این بردباری استفاده کنم تا متوجه شوم که در همان زمانی که خدا می خواهد به همان جایی که لازم است، خواهم رسید و به خاطر خواهم سپرد که هم اکنون در همان جایی هستم که باید باشم.

(Manly_ NSW ) ربک

به این موضوع من ایمان دارم,خصیصه معتاد,اشتباهات و خطاهای معتاد,بردباری معتاد

ترجمه از مجله پیام بهبودی NA

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!