بهبودی پیوند مشترک, یادگیری در NA, اعتیاد در NA, بهبودی و سلامتی,

بهبودی پیوند مشترک, یادگیری در NA, اعتیاد در NA, بهبودی و سلامتی,


 بهبودی پیوند مشترک

بهبودی پیوند مشترک, یادگیری در NA, اعتیاد در NA, بهبودی و سلامتی,

در برنامه معتادان گمنام، هر معتاد كه تمايل به قطع مصرف دارد، مى تواند يك عضو باشد و هيچ عضوى از معتادان گمنام ديگر نياز نيست در بهبودى تنها باشد. بهبودى پيوند مشترك ما است. اگر چه بعضى از ما ممكن است بخاطر تخريبى كه در اعتياد فعال داشته ايم، احساس نا اميدى كنيم، اما درمانده نيستيم. ما قادر به بهره گيرى از تجربيات و پيشنهادات اعضاى در حال بهبودى ديگر در معتادان گمنام هستيم.پاك شدن و كاركرد قدم ها در NA همه ما را به سمت پيدا كردن راه هايى جهت مراقبت بهتر از افكار مان، جسم مان، احساسات مان و روح مان سوق مى دهد. از طريق فرآيند كاركرد قدم ها با يك راهنما و يادگيرى اينكه از خودمان مراقبت بهترى داشته باشيم، در نقطه اى از فرآيند بهبودى، بسيارى از ما در مى يابيم كه لازم است تا براى بعضى مشكلات مان به غير از اعتياد كمك خارجى دريافت كنيم. اين نشريه باز تابى است از تجربيات مشترك اعضاء NA از جمله كسانى كه متوجه شدند كه لازم است جهت نگرانى هاى خود در رابطه با سلامت روان شان از خارج و يا از اعضايى كه در كنار ايشان در حال بهبودى هستند، كمك دريافت كنند. در اين پمفلت، بخش هايى جهت كمك به تمام اعضاى NA جهت روبرو شدن با چالش هاى احتمالى موجود است. چالش هايى مانند تصميم در رابطه با كمك گرفتن از خارج ، نگرانى هاى مربوط به استفاده از دارو، لكه ننگ ناشى از مشكلات سلامت روان، بهبودى، خدمت و حمايت از يكديگر. < به دنبال كمك حرفه اى > ما به تشخيص حال كسى نمى پردازيم و بهبودى يا چگونگى پيشرفت بيماران خود را پيگيرى نمى كنيم، در حقيقت مريض نداريم و فقط عضو مى پذيريم. گروه هاى ما خدمات حرفه اى، درمانى، طبى. قانونى يا روان درمانى ارائه نمى دهند. ما صرفاً انجمنى هستيم كه از معتادان در حال بهبودى تشكيل يافته و به طور منظم گرد هم جمع مى شويم تا به پاك ماندن يكديگر كمك كنيم . ( چگونگى عملكرد سنت هشتم ) سنت هشتم در معتادان گمنام به خوبى نشان مى دهد كه تمركز ما بر اشتراك گذارى پيام بهبودى از اعتياد است . معتادانى كه افكار و نگرانى هايى در ارتباط با سلامت روان شان دارند، ممكن است بخواهند به دنبال كمك و درمان تخصصى و حرفه اى بگردند. برخى از اعضاء كمك گرفتن از حرفه اي ها يا متخصصين در شرايط بحرانى خارج از بهبودى در NA را تجربه كرده اند، ديگران ممكن است متوجه شده باشند كه به درمان طولانى مدت و مصرف دارو ها نياز دارند. گزينه هاى بسيارى در دسترس ما قرار دارد؛ ما درباره آنچه كه فكر مى كنيم بهترين است تحقيق مى كنيم و آنها را با راهنمايمان و متخصصان مراقبت هاى پزشكى مرتبط و مناسب، در ميان مى گذاريم. تجربه مشترك ما به خوبى در فصل چهارم كتاب پاك زيستن به ثبت رسيده است؛ وقتى از ابزار هاى موجود براى خود استفاده مى كنيم- توسط تماس با راهنما و به دنبال تجربه، نيرو و اميد ديگران بودن، اجازه دادن به گروه حامى ما براى پشتيبانى از ما، و مراجعه به پمفلت ” در دوران بيمارى ” و ساير نشريات NA – ما قادر به تصميم گيرى هستيم و مى توانيم با آن راحت باشيم، و براى انجام كار درست بعدى اقدام مى كنيم.” ما آزاديم كه بتوانيم بهبودى خود را از اعتياد در NA دنبال كنيم. ما از طريق مشاركت صادقانه با يك راهنما، بهبودى خود را پيگيرى مي كنيم. بسيارى از ما دريافته ايم كه شرم و پنهان كارى در هر زمينه اى از زندگى ما دريچه اى براى لغزش باز مى كند. ما بايد در مورد سلامت روان خود همراه با هر دارو اى كه در دوران بهبودى خودمان استفاده مى كنيم، صادق و راستگو باشيم. همكارى نزديك با راهماى مان و ساير اعضاى قابل اعتماد در NA مى تواند به ما كمك كند، تا از انگيزه هاى خود آگاهى داشته باشيم. هر يك از ما مسئول بهبودى و سلامت خود هستيم.

بهبودی پیوند مشترک, یادگیری در NA, اعتیاد در NA, بهبودی و سلامتی,

جزوه سلامت روان

بهبودی پیوند مشترک, یادگیری در NA, اعتیاد در NA, بهبودی و سلامتی,

وب‌ سایت رسمی انجمن معتادان گمنام :  https://nairan.org

نرم‌ افزار آدرس جلسات : Meeting.nairan.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران :  https://forum.na-iran.org

آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو : https://nairan.org/?p=354704

دفترچه تلفن خدماتی نواحی : Phone.nairan.org

اپلیکیشن آدرس جلسات : https://nairan.org/?p=354277

بهبودی پیوند مشترک, یادگیری در NA, اعتیاد در NA, بهبودی و سلامتی,

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!