بهبودی ما,فقط برای امروز 20 اسفند,وسیله نجات معتاد,بیماری کشنده اعتیاد,قلب برنامه بهبودی

بهبودی ما (فقط برای امروز 20 اسفند)


 

بهبودی ما (فقط برای امروز 20 اسفند)

بهبودی ما,فقط برای امروز 20 اسفند,وسیله نجات معتاد,بیماری کشنده اعتیاد,قلب برنامه بهبودی

قدمها راه حل ما هستند، آنها وسیله نجات ما هستند، آنها وسیله دفاع ما در برابر بیماری کشنده اعتیاد هستند، قدمهای ما اصولی هستند که بهبودی ما را ممکن می سازند .

کتاب پایه

***

در معتادان گمنام چیزهای زیادی برای دوست داشتن وجود دارد، جلسات برای یک فرد فوق العاده است، ما دوستان خود را می بینیم، داستان های روح افزایی می شنویم، برخی از تجربیات عملی را در میان می گذاریم.

شاید با راهنمای خود ارتباط برقرار کنیم، گشت و گذارها، همایش ها، رقص ها همگی تفریحات پاکی در جمع سایر معتادان در حال بهبودی است، اما قلب برنامه بهبودی ما قدمهای دوازدهگانه است؛ در واقع این قدمها خود برنامه هستند!

شنیده ایم که می گویند ما نمی توانیم از طریق تأثیرپذیری پاک بمانیم؛ به عبارت دیگر، نمی توانیم فقط در جلسات شرکت کنیم و انتظار داشته باشیم بهبودی با گوشت و پوست ما آمیخته شود.

بهبودی به تعبیری دیگر فعالیتی درونی است و ابزاری که در انجام این “فعالیت درونی” استفاده می کنیم، قدمهای دوازده گانه است، شنیدن بسیار درباره پذیرش، مسئله ای جداگانه است؛ انجام قدم اول برای خود مسئله ای بسیار متفاوت است.

داستانهای راجع به جبران خسارت ممکن است روح افزا باشد، ولی هیچ چیز به اندازه انجام شخصی قدم نهم باعث رهایی ما از پشیمانی نمی شود، همین موضوع در مورد قدمهای دوازده گانه نیز صادق است.

در NA چیزهای تحسین برانگیز زیادی وجود دارد، اما برای کسب بیشترین بهره از بهبودی، باید قدمهای دوازده گانه را شخصاَ کار کنیم.

***

بهبودی ما,فقط برای امروز 20 اسفند,وسیله نجات معتاد,بیماری کشنده اعتیاد,قلب برنامه بهبودی

فقط برای امروز: خواهان تمام چیزهایی هستم که برنامه شخصی من باید ارائه دهد، قدمها را برای خود کار می کنم.

 

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!