بهبودی در خانه,فقط برای امروز 15 دی,مشاركت ما در انجمن,تغییر ما در NA

بهبودی در خانه (فقط برای امروز 15 دی)


 

بهبودی در خانه (فقط برای امروز 15 دی)

بهبودی در خانه,فقط برای امروز 15 دی,مشاركت ما در انجمن,تغییر ما در NA

می توانیم به شیوه جدیدی از خانواده خود لذت ببریم و شاید به جای ایجاد شرمندگی یا دردسر ، مایه افتخار آنها شویم .

کتاب پایه

***

 

در بهبودی كار بزرگی انجام می دهیم، مگر نه ؟ هر روز به جلسه می رویم ، عصرها را با دوستان خود در انجمن می گذرانیم. اما اگر اوضاع خانه آشفته شود، كار بزرگی را انجام نمی دهیم.

از خانواده ها انتظار داریم ما را درك كنند . با اینکه دیگر مواد مصرف نمی كنیم، چرا آنها متوجه پیشرفت ما نمی شوند ؟ آیا اهمیت جلسات ، خدمات و یا مشاركت ما در انجمن را درك نمی كنند؟

خانواده های ما برای تغییری كه NA در زندگی ما ایجاد می كند، ارزش قائل نیستند ، مگر اینكه به آنها ثابت کنیم. اگر همان طور كه برای مصرف مواد عجله می كردیم برای شركت در جلسات نیز عجله كنیم ، چه چیزی تغییر كرده است ؟ اگر به نادیده گرفتن نیازها و تمایلات همسران و فرزندان خود ادامه دهیم، مسئولیت های خود را در خانه نمی پذیریم، در واقع این اصول را در تمام امور خود رعایت نمی كنیم.

هر جا می رویم باید برنامه را در تمام امور خود اجرا كنیم . اگر می خواهیم زندگی روحانی فقط در حرف نباشد، باید در خانه به آن عمل كنیم. با انجام این كار، افرادی که در زندگی با آنها شریك هستیم مطمئناً متوجه تغییر ما می شوند و از اینكه NA را پیدا کرده ایم، سپاسگزاری می كنند.

***

بهبودی در خانه,فقط برای امروز 15 دی,مشاركت ما در انجمن,تغییر ما در NA

فقط برای امرو ز : بهبودی ام را با خود به خانه می برم.

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!