بهبودی ، اولین اولویت ما,فقط برای امروز 11 آذر,توجیه مصرف مواد,فهرست بهبودی

بهبودی ، اولین اولویت ما (فقط برای امروز 11 آذر)


 

بهبودی ، اولین اولویت ما (فقط برای امروز 11 آذر)

بهبودی ، اولین اولویت ما,فقط برای امروز 11 آذر,توجیه مصرف مواد,فهرست بهبودی

باید بهبودی خود را در رأس قرار دهیم و ترتیب اولویت های خود را حفظ کنیم .

کتاب پایه

***

 

قبل از آمدن به NA، از بهانه های بسیاری برای توجیه مصرف مواد استفاده می کردیم: «او بر سر من فریاد کشید.» «او چنین گفت.» «همسرم مرا ترک کرد.» «من اخراج شدم.» از این بهانه ها استفاده می کردیم تا برای حل مشکل مواد خود درخواست کمک نکنیم.

باید می فهمیدیم که تا وقتی به مصرف مواد ادامه دهیم، این مسائل همچنان ادامه دارد. تنها وقتی بهبودی را در رأس اولویت های خود قرار دادیم، این وضعیت ها شروع به تغییر کرد.

ممکن است امروز نیز به همین رفتار گرایش داشته باشیم و برای عدم حضور در جلسات و خدمت بهانه بیاوریم. بهانه های امروز ما ممکن است ماهیت متفاوتی داشته باشد: «نمی توانم بچه های خود را تنها بگذارم.» «از مرخصی خسته شده ام.» «باید این پروژه را انجام دهم تا بتوانم رییس خود را تحت تأثیر قرار دهم.»

اما هنوز هم اگر بهبودی را اولین اولویت خود قرار ندهیم، احتمالاً دیگر مجبور به نگرانی درباره این بهانه ها نخواهیم بود. اگر دچار لغزش شویم، فرزندان، مرخصی و شغل دیگر در زندگی ما نخواهند بود.

بهبودی باید در اولویت باشد. شغل داشته باشیم یا نداشته باشیم، رابطه داشته باشیم یا نداشته باشیم، در هر حال باید در جلسات حضور یابیم، قدم ها را کار کنیم، با راهنمای خود تماس بگیریم و در خدمت خداوند و دیگران باشیم.

اعمال ساده مزبور این امکان را برای ما فراهم می کنند که مرخصی، خانواده و رؤسایی داشته باشیم تا بتوانیم درباره آنها احساس نگرانی کنیم. بهبودی اساس زندگی ماست و هر چیز دیگر را ممکن می سازد.

***

بهبودی ، اولین اولویت ما,فقط برای امروز 11 آذر,توجیه مصرف مواد,فهرست بهبودی

فقط برای امروز: ترتیب اولویت های خود را حفظ می کنم. بهبودی در فهرست من شماره یک است.

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!