بهبودى يك نوع تحصيل و دانش است, پاداش تحصیلات, دانش معتاد, مهارت معتادان,

بهبودى يك نوع تحصيل و دانش است, پاداش تحصیلات, دانش معتاد, مهارت معتادان,


 بهبودى يك نوع تحصيل و دانش است

 بهبودى يك نوع تحصيل و دانش است, پاداش تحصیلات, دانش معتاد, مهارت معتادان,

تحصیلات

اعتياد بيشترين اِخلال را در تحصيل به وجود مى آورد. بعضى از ما در همان اوائلِ مصرف تحصيل را رها كرديم، يا هيچ وقت اصلاً درگيرِ تحصيل نشديم. در علم و دانشِ ما خلاء وجود دارد؛ يا به علت اعتيادمان، يا به خاطر محيطى كه در آن زندگى كرده ايم، كه اين مسئله مى تواند باعث خجالت ما گردد. كمبودِ اطلاعات و دانش يك نقص اخلاقى نيست، بلكه فقط چيزى است كه ما هنوز درباره ى آن آگاه نيستيم. ندانستن با قابل تعليم نبودن تفاوت دارد.

بهبودى يك نوع تحصيل و دانش است. ما اصول را مى آموزيم و راهِ تازه اى در زندگى را تمرين مى كنيم. در اين فرآيند، ما مى آموزيم كه چه گونه بخوانيم، بنويسيم، اهميت دهيم، مشاركت كنيم، تمرين كنيم، سرِ وقت باشيم، و به حضور در جلسات ادامه دهيم. توانائى هائى كه از طريق كار كرد قدم ها به دست مى آوريم به راحتى انتقال پذير به تمام امورِ زندگى هستند. زمانى كه اين مهارت ها را در يادگيرىِ ديگر مسائل به كار مى گيريم پيشرفتِ شگفت انگيزى خواهيم داشت؛ اگر چه روش ها ممكن است بسيار متفاوت باشد. حتى اگر در ابتداى راه باشيم محدوديتى براى پيشرفت مان وجود ندارد.

 خيلى از ما پس از پاك شدن، دوباره به تحصيل رو مى آوريم و ممكن است چالش هائى كه با آن ها روبرو مى شويم باعث شگفتى مان شود. حتى برنامه ى كار آموزى براى يك شغل يا حرفه مى تواند براى مان ترس آور باشد، زيرا به اين گونه آموزش عادت نداريم.

 ما در تحصيل كردن فقط درس ياد نمى گيريم، بلكه مى آموزيم كه چه گونه ياد بگيريم. به همان طريق كه جسمِ ما از اعتياد لطمه خورده بود، مغز مان نيز صدمه ديده است. يادگيرى هر چيزى تمرينى براى فكر است؛ مانند ياد گيرى: نواختنِ گيتار، جوشكارى، بافندگى، فلسفه يا هر چيزِ ديگر. توسط تمرين جذب و حفظِ اطلاعات و دانش، ما مى توانيم التيام يافتنِ خود را حس كنيم و شاهد باشيم. ما ياد مى گيريم تا تحت فشار كار كنيم و بازخورد آن را بپذيريم. ما مى آموزيم تا در يادگيرى پشتكار داشته باشيم . بى حوصلگى مانعى در برابر ما است، ما دل مان مى خواهد كارى را بلد باشيم، بدون اين كه آن را بياموزيم. تحصيل تمرينى جهت حفظ تمركز است و تمرين براى قابل تعليم بودن، مى تواند شروع خوبى براى مان باشد.

 بعضى از ما با برنامه اى معين رو به تحصيلِ مجدد مى آوريم، اما ممكن است باعث تعجب خود شويم. لذت تحصيل خود يك پاداش است. ما ممكن است خود ندانيم كه در انجامِ چه كارهایى خوب هستيم، و به احتمال زياد نيز از آن چه كه فكر مى كنيم با هوش تر هستيم. يكى از اعضا مشاركت مى كرد : ” من فكر مى كردم كه خيلى احمق هستم، زيرا ساليان زيادى لغزش مى كردم تا در نهايت پاك شدم. اما گرفتنِ ليسانس در دورانِ پاكى باعث شد تا هوش و فراست خود را باور كنم. ”

اگر ما به تكامل پرستى گرايش داشته باشيم، به احتمال زياد با اين نقص خود در حين تحصيل مواجه خواهيم شد. يكى از اعضا مشاركت مى كرد: ” اگر در امتحان نمره ى كامل را نمى گرفتم، احساس يك شكست خورده و بازنده به من دست مى داد و اگر نمى فهميدم كه چه اشتباهى كرده ام تا صبح خوابم نمى برد. من با ديگر شاگردان رقابت نمى كردم، بلكه در حال رقابت با ترس هاى خود بودم.”

اغلب ما به گونه اى رفتار مى كنيم انگار قرار است زندگى مان در آينده شروع شود؛ مثلاً مى گوئيم: وقتى كه فلان مدت پاك ماندم، وقتى كه تحصيلات ام به پايان برسد، وقتى كه كار پيدا كنم، يا وقتى كه به نحوى سحر آميز زندگى ام قابل اداره گردد. در يك برنامه اى كه پايه ى آن بر اساس ” فقط براى امروز ” است، ما ياد مى گيريم كه اتفاقات آينده مهم نيستند. زندگى ما آن چيزى است كه در حال حاضر مشغول به انجام آن هستيم. روشِ زندگى ما همانى است كه در حين رسيدن به اهداف مان به كار مى گيريم. درخت بلند قامت، نياز به ريشه ى عميق دارد. لازم است تا ما اطمينان حاصل كنيم كه در حين پيشرفت، براى خود پايه و بنيادى مستحكم بسازيم و از آن مراقبت كنيم.

پاک زیستن،فصل ششم: راه تازه ای برای زندگی، 

 بهبودى يك نوع تحصيل و دانش است, پاداش تحصیلات, دانش معتاد, مهارت معتادان,

وب‌ سایت رسمی انجمن معتادان گمنام :  https://nairan.org

نرم‌ افزار آدرس جلسات : Meeting.nairan.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران :  https://forum.na-iran.org

آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو : https://nairan.org/?p=354704

دفترچه تلفن خدماتی نواحی : Phone.nairan.org

اپلیکیشن آدرس جلسات : https://nairan.org/?p=354277

 بهبودى يك نوع تحصيل و دانش است, پاداش تحصیلات, دانش معتاد, مهارت معتادان,

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!