بزرگترین نیاز ما,فقط برای امروز 13 دی,صدمه بزرگ اعتیاد,تحت فرمان بیماری اعتیاد,اسارت در دام اعتیاد

کمیته 1


 

بزرگترین نیاز ما (فقط برای امروز 13 دی)

بزرگترین نیاز ما,فقط برای امروز 13 دی,صدمه بزرگ اعتیاد,تحت فرمان بیماری اعتیاد,اسارت در دام اعتیاد

سرانجام ، باورها و شناخت خود را از نو تعریف می كنیم تا به این درک برسیم  که بزرگترین نیاز  ما آگاهی از اراده خداوند برای ما و قدرت اجرای آن است.

کتاب پایه

***

وقتی برای اولین بار به  NA آمدیم، درباره نیازهای خود عقاید مختلفی داشتیم. برخی از ما به مال اندوزی چشم دوخته بودیم. فكر می كردیم بهبودی با موفقیت مادی برابری می كند. اما بهبودی با موفقیت برابر نیست. امروز بر این باوریم كه بزرگترین نیاز ما راهنمایی و قدرت روحانی است.

اعتیاد بزرگترین صدمه را به روحانیت ما وارد كرد . انگیزه اصلی ما تحت فرمان بیماری ما بود: به دست آوردن مواد مخدر، مصرف آن و یافتن راه ها و روش هایی برای به دست آوردن مجدد آن.

اسارت در دام نیاز شدید به مصرف مواد مخدر، زندگی ما را بی هدف و بی ارتباط ساخته بود. از نظر روحانی سرخورده شده بودیم.

دیر یا زود متوجه می شویم بزرگترین نیاز ما در بهبودی «آگاهی از اراده خداوند برای ما و قدرت اجرای آن است.» جهت و احساس هدفمندی كه اعتیاد از ما پنهان ساخته بود را پیدا می کنیم.

بنا بر اراده خداوند از اراده شخصی رهایی پیدا می کنیم. از آنجا كه دیگر تنها تحت هدایت نیازهای شخصی خود نیستیم، آزادانه و با موضعی برابر با دیگران زندگی می كنیم.

موفقیت مادی هیچ مشكلی ندارد. اما قطع نظر از میزان “موفقیت”، بدون ارتباط روحانی عرضه شده از طریق برنامه NA، بزرگترین نیاز ما در بهبودی برآورده نمی شود.

***

بزرگترین نیاز ما,فقط برای امروز 13 دی,صدمه بزرگ اعتیاد,تحت فرمان بیماری اعتیاد,اسارت در دام اعتیاد

فقط برای امروز : به دنبال برآورده شدن بزرگترین نیاز خود هستم : برقراری ارتباطی هدایت كننده و حیاتی با خداوندی كه درك می كنم.

 

وب‌ سایت رسمی انجمن معتادان گمنام :  https://nairan.org

نرم‌ افزار آدرس جلسات : Meeting.na-iran.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران :  https://forum.na-iran.org

آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو : https://na-iran.org/?p=354704

دفترچه تلفن خدماتی نواحی : Phone.na-iran.org

اپلیکیشن آدرس جلسات : https://nairan.org/?p=354277

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!