What Is the Narcotics Anonymous Program?

 

برنامه معتادان گمنام چيست؟

برنامه,معتادان گمنام,چيست؟, قلبNA

معتادان گمنام ، يك انجمن غيرانتفاعي از زنان و مرداني است كه اعتياد به مواد مخدر مشكل اصلي زندگي‌شان بوده است. ما معتاداني هستيم كه در حال بهبوديم و اكنون بطور مرتب گرد هم مي‌آييم تا به كمك هم پاكي خود را حفظ كنيم. اين برنامه، يك برنامه پرهيز كامل از هرگونه ماده مخدر است. تنها لازمه عضويت در اين انجمن تمايل به قطع مصرف مواد مخدر است. پيشنهاد مي‌كنيم كه در اين مورد روشن‌بين باشيد و اين فرصت را از دست ندهيد. برنامه‌ ما مركب از اصولي است كه بسيار ساده بيان شده‌اند و ما مي‌توانيم آنها را در زندگي روزمره خود به كار بنديم. نكته بسيار مهم اين برنامه، عملي بودن آن است. در معتادان گمنام هيچ شرط و شروطي وجود ندارد. ما به هيچ سازماني وابسته نيستيم. حق عضويتي نداريم و با هيچ سازمان سياسي، مذهبي و يا انتظامي ارتباطي نداريم. هرگز تحت نظر نبوده و نيستيم. هر كس كه مايل باشد بدون در نظر گرفتن سن، مذهب، نژاد و جنسيت مي‌تواند به ما بپيوندد.

براي ما مهم نيست كه شما چه چيز و چقدر مصرف كرده‌ايد و يا آنرا از چه كسي و از كجا خريده‌ايد. كارهايي كه در گذشته كرده‌ايد و يا دارائي و نداري شما براي ما بي‌تفاوت است. تنها چيزي كه براي ما اهميت دارد، اين است كه شما مي‌خواهيد در مورد مشكلتان چه بكنيد و ما چطور مي‌توانيم به شما كمك كنيم. در اينجا تازه‌واردان از همه مهمترند زيرا ما فقط با در ميان گذاشتن آنچه كه داريم، مي‌توانيم آن را حفظ كنيم. تجربه گروهی ما نشان ميی دهد كساني كه بطور مرتب در جلسات شركت مي‌كنند پاك می مانند.برنامه معتادان گمنام چيست؟

کتاب پایه :برنامه,معتادان گمنام,چيست؟, قلبNA

معتادان گمنام ، انجمن مردان و زنانی است که می آموزند چگونه بدون مواد مخدر زندگی کنند . ما جمعیتی غیرانتفاعی هستیم و هیچ گونه حق عضویت و شهریه ای به هیچ شکل نداریم . هر یک از ما حق عضویت خود را قبلا پرداخت کرده است . ما تاوان حق بهبودی مان را با درد پرداخته ایم . ما معتادانی هستیم که برخلاف انتظار ، از مهلکه اعتیاد جان سالم بدر برده ایم و اکنون به طور مرتب گردهم می آییم . ما برای شنیدن پیام بهبودی ، به داستانهای اعضای مان گوش فرا داده و نسبت به حرف های صادقانه واکنش مثبت نشان می دهیم . ما متوجه شده ایم که سرانجام برای ما هم امید وجود دارد. ما از ابزاری که معتادان در حال بهبودی ، به کمک آن ، زندگی بدون مواد مخدر را در NA آموخته اند ، استفاده می کنیم . قدم های دوازده گانه ، ابزار مثبتی هستند که بهبودی ما را ممکن ساخته اند . هدف اصلی ما پاک ماندن و رساندن پیام بهبودی به معتادی است که هنوز در عذاب می باشند . مشکل مشترک ما اعتیاد ، باعث اتحاد ما شده است . ما با رفتن به جلسات ، صحبت کردن و کمک به سایر معتادان ، قادر به حفظ پاکی خود می شویم . تازه وارد مهم ترین فرد هر جلسه است . زیرا ما فقط با در میان گذاشتن آن چه که داریم می توانیم آن را حفظ کنیم .برنامه معتادان گمنام چيست؟

معتادان گمنام ، تا کنون با بیش از صدها هزار معتاد سر و کار داشته است و در این مورد سال ها تجربه دارد . این تجربه مستقیم و دست اولی که ما از تمام مراحل مختلف بیماری و بهبودی پیدا کرده ایم ، خاصیت درمانی بی نظیری در خود دارد و ما مایلیم آن را به رایگان در اختیار هر معتادی که می خواهد بهبود پیدا کند قرار دهیم . پیام بهبودی ما بر مبنای تجربه ماست . قبل از پیوستن به انجمن تمام قوای ما با کوشش بیهوده ای که به خاطر مصرف موفقیت آمیز می کردیم ، تحلیل رفته بود و متحیر بودیم که ایرادمان در کجاست . پس از ورود به NA ما خود را در میان گروه بسیار خاصی از مردم پیدا کردیم . آن ها با آن که درست مثل ما افراد رنج دیده ای بودند ، اما بهبود پیدا کرده بودند . تجربیاتی که آن ها به رایگان با ما در میان گذاشتند ، سبب شد که امید در دل ما زنده شود و فکر کنیم که اگر این برنامه برای آن ها کار کرده است ، برای ما هم کار می کند .برنامه معتادان گمنام چيست؟

تنها لازمه عضویت تمایل به قطع مصرف است . ما دیده ایم که این برنامه برای هر معتادی که از صمیم قلب و صادقانه تمایل به قطع مصرف داشته باشد ، کاربرد دارد . در بدو ورود حتما لازم نیست که پاک باشیم ، اما پس از جلسه اول ، به تازه واردان پیشنهاد می شود شرکت در جلسات را ادامه دهند و پاک بیایند . لزومی ندارد منتظر اوردوز ، یا زندان شویم و بعد دست کمک به سوی معتادان گمنام دراز کنیم . اعتیاد حالت بلاچاره ای نیست که امکان بهبودی در آن وجود نداشته باشد. ما با معتادانی نظیر خود که پاک هستند آشنا می شویم . با دیدن رفتار و شنیدن حرف های آن ها متوجه می شویم که آن ها راه زندگی بدون مواد مخدر و لذت از آن را پیدا کرده اند . ما دیگر مجبور نیستیم با محدویت های گذشته خود بسازیم . اکنون می توانیم عقاید کهنه و قدیمی خود را مورد بررسی مجدد قرار دهیم و آن ها را تصحیح و یا با عقاید تازه تری تعویض شان کنیم . ما زنان و مردانی هستیم که متوجه شده ایم و معترف هستیم که در مقابل اعتیادمان عاجزیم و وقتی مصرف می کنیم بازنده می شویم . وقتی ما متوجه شدیم که نه می توانیم با مواد مخدر و نه بدون آن ، زندگی کنیم ، به جای شکنجه خود ، دست کمک به سوی NA دراز کردیم . این برنامه در زندگی ما معجزه می کند . ما به مرور به انسان های دیگری تبدیل می شویم . به کارگیری قدم ها و پرهیز کامل از مصرف ، مهلت روزانه ای به ما می دهد تا از حبس ابدی که به خود تحمیل کرده بودیم ، نجات یابیم و آزاد باشیم ، تا زندگی کنیم برنامه معتادان گمنام چيست؟

ما مایلیم که محل بهبودی مان جای امن بوده و تحت تاثیر هیچ عامل خارجی نباشد . برای حفاظت از انجمن ، تاکید می کنیم هیچ نوع ماده مخدر و یا وسائل مصرف آن به جلسات آورده نشود . ما برای ابراز مکنونات خود در انجمن ، کاملا احساس آزادی و امنیت می کنیم ، زیرا سازمان های انتظامی در کار ما دخالتی ندارند . در فضای جلسات ما ، درک و هم دردی را به خوبی می توان احساس کرد . ما سعی می کنیم طبق اصول بهبودی ، از قضاوت ، طبقه بندی ، داوری اخلاقی در مورد یکدیگر خودداری کنیم . ما در استخدام نیستیم و عضویت ، هیچ گونه هزینه ندارد . NA سرویس مشاوره و مددکاری اجتماعی ندارد .برنامه معتادان گمنام چيست؟

در جلسات ما هم سانی ، امید و مشارکت در جریان است . قلبNA وقتی در حال طپش است که دو معتاد ، بهبودی خود را با یکدیگر در میان بگذارند . صحبت و مشارکت در مورد کارهایی که انجام می دهیم باعث می شود که آن ها برای مان واقعی می شوند . این سلسه مراتب به صورت بسیار گسترده در جلسات ما مرتبا تکرار می شود . یک جلسه وقتی در جریان است که دو یا چند معتاد ، قصد کمک به یکدیگر جهت پاک ماندن ، گردهم آیند . در آغاز جلسات ، ما از نشریاتNA که در دسترس همگان قرار دارد مطالبی می خوانیم . بعضی از جلسات سخنران دارند و یا در مورد یک موضوع انتخابی صحبت می کنند و بعضی هر دو خصوصیت را دارا هستند . جلسات بسته ، مخصوص معتادان و یا کسانی است که فکر می کنند ممکن است با مواد مخدر مشکل داشته باشند . در جلسات باز ، ما به هر کس که مایل است انجمن ما را تجربه کند ، خوش آمد می گوییم . سنت های دوازده گانه ما ، حافظ جو بهبودی است . ما از طریق اعانات داوطلبانه اعضای مان کاملا متکی به خود هستیم . بدون در نظر گرفتن این که جلسات ما در کجا تشکیل می شود ، ما غیر وابسته باقی می مانیم . جلسات ، جایی برای گردهم آمدن افراد می باشد . تنها چیزی که برای تشکیل یک جلسه لازم است ، دو معتاد ، قدری لطف و صفا و مشارکت است .برنامه معتادان گمنام چيست؟

ما اجازه می دهیم که عقاید تازه به درون ما راه یابند ، سوالات خود را مطرح کرده و مطالبی را که برای زندگی بدون مواد مخدر آموخته ایم با یکدیگر در میان می گذاریم . با این که ممکن است اصول روحانی چون تسلیم ، فروتنی و خدمت را با مطالعه نشریات NA ، شرکت در جلسات و به کار گیری قدم های دوازده گانه می آموزیم . ما دریافتیم اگر از داروهایی که احساسات و افکار را تغییر می دهد ، پرهیز کنیم و برای تداوم بهبودی خود قدم های دوازده گانه را به کار گیریم ، زندگی مان بهتر می شود . زندگی کردن بر طبق این برنامه ، ما را با یک نیروی برتر از خود مرتبط می سازد و با اصلاح عیوب مان ، قابلیت کمک به دیگران را در ما پدید می آورد . این برنامه در هر جا که پای خطا در کار باشد ، بخشش را به ما می آموزد. کتاب های زیادی در مورد ماهیت اعتیاد نوشته شده است . این کتاب بطور کلی توجه خود را بر روی ماهیت بهبودی متمرکز کرده است . اگر شما یک معتاد هستید و این کتاب را یافته اید تمنا داریم این فرصت را از دست ندهید و آن را بخوانید!

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!