بخشش,اصل بخشش معتاد,زندگی عذاب آور معتاد,فقط برای امروز 27 دی,

بخشش (فقط برای امروز 27 دی)


 

بخشش (فقط برای امروز 27 دی)

بخشش,اصل بخشش معتاد,زندگی عذاب آور معتاد,فقط برای امروز 27 دی,

وقتی متوجه نیاز خود به بخشیده شدن می شویم، تمایل داریم بخشش بیشتری از خود نشان دهیم. حداقل می دانیم دیگر از روی قصد زندگی را برای مردم عذاب آور نمی کنیم .

کتاب پایه

***

در دوران اعتیاد خود اغلب با دیگران به طرز بدی برخورد می کردیم، گاهی از روی عمد راه هایی را می یافتیم تا زندگی آنها را عذاب آور سازیم. در دوران بهبودی نیز شاید هنوز مایل به قضاوت درباره اعمال دیگران باشیم، چون به خیال خود می دانیم آنها چگونه باید رفتار کنند. اما وقتی در بهبودی خود پیشرفت می کنیم، اغلب متوجه می شویم که برای پذیرفتن خود باید اطرافیان خود را بپذیریم.

شاید وقتی عدم سلامت عقل یک فرد بروز پیدا می کند، مشاهده آن مشکل باشد. اما اگر خود را از این مسئله جدا بدانیم می توانیم راه حلی برای آن پیدا کنیم و اگر احساس کنیم تحت تأثیر اعمال فرد دیگری قرار گرفته ایم، می توانیم از اصل بخشش استفاده کنیم.

***

 

فقط برای امروز : سعی می کنم ببخشم، تا اینکه مورد بخشش قرار گیرم، سعی می کنم طوری رفتار کنم که احساس کنم سزاوار است خود را دوست داشته باشم .

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!