بالا یا پایین,فقط برای امروز 25 مرداد,رشد روحانی معتاد,شرایط رشد معتاد,معتاد کوته بین

بالا یا پایین (فقط برای امروز 25 مرداد)

بالا یا پایین,فقط برای امروز 25 مرداد,رشد روحانی معتاد,شرایط رشد معتاد,معتاد کوته بین

این راه مسیر ما به سوی رشد روحانی است، هر روز تغییر می کنیم… این رشد، نتیجه آرزو کردن نیست، بلکه نتیجه عمل و دعاست.

کتاب پایه

***

شرایط روحانی ما هرگز ثابت نیست ؛ اگر این شرایط رشد نکند، زایل می شود، اگر ساکن بمانیم، رشد روحانی ما سیر صعودی خود را از دست می دهد، رشد ما به تدریج آهسته می شود، سپس متوقف شده و معکوس می شود.

مقاومت ما کمتر می شود، تمایل ما برای خدمت به دیگران از بین می رود، روشن بینی خود را از دست می دهیم و کوته بین می شویم، مدتی طول نمی کشد که درست به سر جای اول خود باز می گردیم: در تضاد با همه افراد و همه چیزهای اطراف خود حتی توانایی تحمل خود را نیز از دست می دهیم.

تنها راه ما شرکت فعال در برنامه رشد روحانی است، دعا می کنیم و از نیروی برتر از خود آگاهی بالاتری از آگاهی خود را درخواست می کنیم، ذهن خود را باز می کنیم و آن را باز نگاه می داریم، آموزش پذیر میشویم و از آنچه دیگران با ما به مشارکت می‌گذارند، بهره میبریم.

برای امتحان عقاید جدید و شیوه های جدید انجام کارها از خود تمایل نشان می دهیم و زندگی را به شیوه کاملاً جدیدی تجربه می کنیم،سرعت و شتاب رشد روحانی ما افزایش می یابد و با نیروی برتری که هر روز شناخت بیشتری از او پیدا می کنیم، هدایت می شود.

رشد روحانی یا به طرف بالاست و یا به طرف پایین و حد وسطی ندارد، ما پی برده ایم بهبودی نه از طریق خیال و آرزو بلکه از طریق دعا و عمل تقویت می شود.

***

بالا یا پایین,فقط برای امروز 25 مرداد,رشد روحانی معتاد,شرایط رشد معتاد,معتاد کوته بین

فقط برای امروز: تنها چیز ثابت در شرایط روحانی من تغییر است، نمی توانم به برنامه دیروز اتکا کنم، امروز، از طریق دعا و عمل رشد روحانی جدیدی را جستجو می کنم.

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!