باقی ماندن درخت NA

باقی ماندن درخت NA


 باقی ماندن درخت NA

 باقی ماندن درخت NA, مساوات در NA, همایش های NA, شرکت در جلسه,

ششمين همايش جهانى و اولين مجمع خدمات جهانى

در اولين مجمع خدمات جهانى NA در ١٩٧٦ ، شركت كنندگان مطلع شدند كه بيش از ٢٢٥ جلسه ى NA در سراسر جهان وجود دارد : ٨٣ جلسه در كاليفرنيا ، ١٢٥ جلسه در ايالت هاى ديگر ، ١٦ جلسه در استراليا ، جلساتى در كانادا و آلمان ، و چند جلسه در كشور هاى ديگر كه وجودشان قطعى نشده بود . رشد انجمن از ١٩٧١ كه در آن وجود سى و هشت جلسه گزارش شده بود ، كاملاً آشكار بود . از باب استون ، نماينده پارلمان آمريكا نيز كه سال ها از دوستان غير معتاد NA بود ، درخواست شده بود كه در جلسات ادارى مجمع خدمات جهانى همكارى كند . درخت NA در مجمع به تأييد نرسيد – در واقع سندى وجود دارد كه مخالفت شديد با آن را نشان مى دهد – با اين همه همچنان معتبر باقى ماند ، چون تنها راهنماى خدماتى بود كه هيئت امناء تأييدش كرده بودند .

متعاقب مجمع ، كاليفرنياى شمالى نام بدنه ى خدماتى اش را از سازمان خدمات عمومى به كميته ى خدماتى منطقه اى تغيير داد و حرف از افتتاح دفتر محلى به ميان آمد. در ژانويه ١٩٧٧، دفتر خدمات جهانى به صورت يك شركت به ثبت رسيد. مدت كوتاهى بعد، تشريفات ادارى ثبت نام تجارى CARENA و دفتر خدمات جهانى به انجام رسيد . در اين ميان ، جيمى همچنان مشغول كارهاى جارى دفتر بود : هر روز به طور متوسط ده بسته نشريات ، تعدادى كارت پستال و چند نامه پست مى كرد ، ودر ضمن تلفن ها را جواب مى داد و پاى صحبت اعضايى مى نشست كه از جاهايى مثل فرسنو، ردوندو بيچ و فيلادلفيا تماس مى گرفتند .

هفتمين همايش جهانى و ( تقريباً ) دومين مجمع خدمات جهانى

 در همان حال كه رشد انجمن ادامه داشت ، هفتمين همايش جهانى در سن فرانسيسكو برگزار شد . مجمع خدمات جهانى هم قرار بود مثل سال گذشته، روز شنبه برگزار شود كه به دليل به حد نصاب نرسيدن تعداد حاضران – يا به تعبير بعضى از اعضاء به دليل به حد نصاب نرسيدن ميزان اهميت دادن – تشكيل نشد . از عجايب اين همايش ، انتخاب محل برگزارى سال بعد بود . تا آن زمان ، همايش يا در كاليفرنياى شمالى برگزار شده بود يا در كاليفرنياى جنوبى ، و كسى فكر نكرده بود كه گزينه اى بيرون از اين ايالت را هم مى شود در نظر گرفت . اما در آن سال ، دو پيشنهاد رقيب وجود داشت كه هر دو از كاليفرنياى جنوبى بودند ، و هر دو پيشنهاد هم هواداران سفت و سختى داشت . بعد از رأى گيرى ، كاشف به عمل آمد كه آرا مساوى است ، و ناچار شدند دوباره رأى گيرى كنند . قبل از شروع رأى گيرى مجدد ، دو نفر از اعضاء كه از هوستن تكزاس آمده بودند پيشنهاد كردند همايش بعدى در شهر آن ها برگزار شود . هواداران هر دو پيشنهاد قبلى تصميم گرفتند به اين پيشنهاد جديد رأى بدهند تا مطمئن شوند كه رقيب شان رأى نمى آورد و همايش بعدى در تكزاس برگزار خواهد شد .

« كتاب بزرگ NA »

  از موضوع هاى جالب ديگر در همايش سن فرانسيسكو ، پيدا شدن سرو كله مرد جوانى بود از جورجيا به نام بو اس ، كه مى خواست با كسانى كه مشغول نوشتن ” كتاب بزرگ NA هستند ملاقات كند . چنان كه خود بو بعد ها گفت : هر كسى او را به نفر بعدى حواله داد تا بالاخره به جيمى معرفى اش كرده بودند ، كه او هم به نوبه ى خود بو را سراغ گرگ فرستاده بود . بو پس از چهار روز كه بيش تر آن با گرگ و جيمى گذشت ، با مأموريتى كاليفرنياى جنوبى را ترك كرد . او فهميده بود كه همه چنين كتابى را مى خواهند ؛ ولى همه هم انتظار دارند ديگرى دست به كار شود . بو كه از مبارزان كهنه كار بود ، مى دانست جلب حمايت ديگران در انجام طرح مؤثر خواهد بود ؛ و در شش ماه بعدى در جلسات ، يا در تنفس ها و موقع قهوه خوردن ، يا هر جاى ديگرى كه مى شد ، از اين طرح صحبت كرد ؛ و چيزى نگذشته بود كه در ناحيه ى خودش ، آتلانتاى جورجيا هواداران پروپا قرصى پيدا كرد .

بر اثر كم بودن تعداد شركت كنندگان در مجمع خدمات جهانى ، و با توجه به اين كه همايش بعد قرار بود در هوستن برگزار شود ، تصميم بر اين شد كه مجمع خدمات جهانى بعدى در آوريل ١٩٧٨ تشكيل شود . جيمى و لين اى كه از شمال نيويورك به غرب آمده بود ، چاپ جديدى از ندای NA منتشر كردند كه در آن اعلام شد مجمع در آوريل برگزار خواهد شد . در آوريل ١٩٧٨ ، انستيتوى ملى اعتياد به مواد مخدر (NIDA ) به نشانه ى به رسميت شناختن معتادان گمنام ، از انجمن دعوت كرد تا كسى را به كنفرانسى تحقيقاتى در باره ى برنامه هاى خوديارى و در مان سرپايى بفرستد . گرگ راهى كنفرانس شد ، و سر راه از بعضى از حوزه هاى NA در شرق آمريكا ديدار كرد . به نوعى از نتايج اين سفر بود كه بعضى از اين حوزه ها تصميم گرفتند نماينده اى براى شركت در مجمع آوريل بفرستند.

باقی ماندن درخت NA, مساوات در NA, همایش های NA, شرکت در جلسه,

 معجرات به وقوع مى پيوندد صفحه : ١٠4و 103 و ١٠1

باقی ماندن درخت NA, مساوات در NA, همایش های NA, شرکت در جلسه,

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!