بازگشت دوباره به زندگی

بازگشت دوباره به زندگی,انتهای راه یک معتاد,دوزخ اعتیاد,واقعیت اعتیاد,تجربیات روزمره بهبودی

وقتی که بواسطه عدم سلامت عقل برای اولین بار مواد مخدر را مصرف کردم و در مسیری قرار گرفتم که انتهایی آن نابودی و نیستی بود ، بارها از اطرافیانم شنیده بودم که انتهای راه یک معتاد مرگ و تباهی است و یا با چشم خود ، معتادانی که در مسیر نابودی قرار داشتند ، مشاهده کرده بودم ، اما لذت طلبی حاصل از مصرف مواد مخدر ، چشمان مرا روی واقعیت اعتیاد ، بسته بود .

حدود 8 سال بعد که در دوزخ اعتیاد در حال سوختن بودم و برایم مرگ ، گواراتر از آن زندگی بود ، به واسطه یکی از بستگانم که از قضا او نیز یک معتاد در حال بهبودی بود ، با معتادان گمنام آشنا شدم و بازگشت دوباره به زندگی من از آن نقطه آغاز گردید .

تخریب های فراوان من در زمان اعتیاد فعال بواسطه عدم سلامت عقل و عدم تعادل ، آنقدر زیاد بود که در ابتدای راه در ورحله اول غیر قابل جبران و بازگشت به نظر می رسید ، اما با مشارکت ها و تجربه های اعضا و دوستان بهبودی ، آموختم برای جبران گذشته ، ابتدا باید روی بیماری اعتیادم کار کنم و به خودم زمان بدهم تا بتوانم از درون خودم را بازسازی کنم .

صبر ، صبر ، صبر ؛ در تمام مشورت هایی که از راهنما و دوستان بهبودی خود می گرفتم ، کلمه صبر را به من گوشزد می کردند و می گفتند: صبر کن همه چیز درست خواهد شد .

سه سال گذشت ، تغییرات زیادی در زندگی من ایجاد شد ، شاید خودم این تغییرات را زیاد احساس نمی کردم ، اما وقتی گذشته با حال خودم ، را مقایسه می کردم ، متوجه می شدم ، خیلی از خرابی های زندگی ام را ترمیم کرده ام ، پس مسیر درستی را در معتادان گمنام پیش روی خود قرار داده ام.

جلسات معتادان گمنام ، مکانی امن برای در میان گذاشتن تجربیات روزمره بهبودی بین اعضای انجمن می باشد ، نقطه عطف و پیوند بهبودی ، که می تواند برای هر معتادی بازگشت دوباره به زندگی را رغم بزند . بازگشت دوباره به زندگی,انتهای راه یک معتاد,دوزخ اعتیاد,واقعیت اعتیاد,تجربیات روزمره بهبودی

با مرور نشریات و تجربیات ارزشمند ، اعضایی که شاید دیگر در میان ما نیستند ، اما تجربیات شان مانند چراغی روشن در تاریکی های زندگی و سردرگمی ها ، کمک های ارزشمندی را به ما معتادان می نماید ، مرور قدم ها زندگی جدیدی را با آرامش برای من به ارمغان آورد ، که تجربه اش غیر قابل وصف است .

خدمت های بی دریغ اعضا در معتادان گمنام ، نماینگر عشق بلاعوضی است که ، کمتر جایی می توان آن را رویت کرد ، کمک راهنما به رهجو در راستای بهبودی ، کمک به تازه واردین بعنوان مهمترین اعضای جلسه ، همه و همه وعده بازگشت دوباره ما به زندگی و رهایی از اعتیاد فعال را به ارمغان می آورد .

بازگشت دوباره به زندگی,انتهای راه یک معتاد,دوزخ اعتیاد,واقعیت اعتیاد,تجربیات روزمره بهبودی

نویسنده : (Logan.U)

بازگشت دوباره به زندگی,انتهای راه یک معتاد,دوزخ اعتیاد,واقعیت اعتیاد,تجربیات روزمره بهبودی

منبع : مجله الکترونیک NATODAY

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!