اولویت ها,فقط برای امروز 17 اسفند,اولین اولویت معتاد,یک بار مصرف مواد,اولویت پاک ماندن معتاد

اولویت ها (فقط برای امروز 17 اسفند)


 

اولویت ها (فقط برای امروز 17 اسفند)

اولویت ها,فقط برای امروز 17 اسفند,اولین اولویت معتاد,یک بار مصرف مواد,اولویت پاک ماندن معتاد

اوقات خوب می تواند یک دام نیز باشد؛ این خطر وجود دارد که اولین اولویت خود یعنی پاک ماندن را فراموش کنیم.

کتاب پایه

***

اوضاع می تواند در بهبودی واقعاً بهتر شود، احتمالاً “یار صمیمی” خود را پیدا کرده ایم، شغل پررونقی را دست و پا کرده ایم و خانوادهای را تشکیل داده ایم، شاید روابط ما با اعضای خانواده خود بهبود یافته است.

اوضاع بسیار خوب پیش می رود و ما به ندرت وقت شرکت در جلسات را داریم، احتمالاً دوباره چنان با موفقیت با جامعه درمی آمیزیم که فراموش می کنیم ما همیشه مانند دیگران نسبت به شرایط واکنش نشان نمی دهیم.

شاید و فقط شاید اولویت هایی را در جای خودشان قرار داده ایم:

آیا شرکت در جلسات هنوز برای ما اولویت دارد؟

آیا هنوز راهنمای کسی می شویم؟

آیا با راهنمای خود تماس می گیریم؟

چه قدمی را کار می کنیم؟

آیا هنوز به برخاستن از رختخواب برای جواب دادن به تماس تلفنی بدهنگام قدم دوازدهم تمایل داریم؟

آیا به یاد داریم که اصول را در همه امور خود رعایت کنیم؟

اگر سایر افراد در NA به ما مراجعه کنند، آیا در دسترس هستیم؟

آیا به یاد داریم از کجا آمده ایم یا “اوقات خوب” باعث فراموشی ما شده است؟

برای پاک ماندن باید به یاد داشته باشیم که فقط به اندازه یک بار مصرف مواد مخدر با گذشته خود فاصله داریم، قدردان اوقات خوب خود هستیم، ولی اجازه نمی دهیم که ما را از ادامه مسیر بهبودی در معتادان گمنام منحرف کند.

***

اولویت ها,فقط برای امروز 17 اسفند,اولین اولویت معتاد,یک بار مصرف مواد,اولویت پاک ماندن معتاد

فقط برای امروز : قدردان اوقات خوب هستم، اما فراموش نکرده ام از کجا آمده ام، امروز اولین اولویت من پاک ماندن و پیشرفت در بهبودی است.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!