اولویت جلسات,فقط برای امروز 28 فروردین,نود جلسه NA در نود روز,شروع به پاک ماندن,عشق در جلسات NA

اولویت جلسات (فقط برای امروز 28 فروردین)


اولویت جلسات (فقط برای امروز 28 فروردین)

اولویت جلسات,فقط برای امروز 28 فروردین,نود جلسه NA در نود روز,شروع به پاک ماندن,عشق در جلسات NA

ابتدا احساس می کردم شرکت در بیش از یک یا دو جلسه در هفته غیر ممکن است، این کار در برنامه پرمشغله من نمی گنجید. بعدها پی بردم  اولویت های من [180] درجه برعکس شده است، پس همه چیزهای دیگر باید خود را با برنامه جلسات من مطابقت می دادند.

 کتاب پایه

***

برخی از ما وقتی برای اولین بار به معتادان گمنام آمدیم، به ندرت در جلسات حضور می یافتیم و بعد تعجب می کردیم چرا نمی توانیم پاک بمانیم، آنچه به زودی آموختیم این بود که اگر می خواهیم پاک بمانیم باید شرکت در جلسات را اولویت خود قرار دهیم.

بنابراین دوباره شروع کردیم، با پیروی از پیشنهاد راهنمای خود، متعهد شدیم که در نود جلسه طی نود روز حضور یابیم، در سی روز اول خود را به عنوان تازه وارد معرفی کردیم تا دیگران بتوانند با ما آشنا شوند، با راهنمایی راهنمای خود از صحبت کردن طولانی دست برداشتیم تا گوش دادن را یاد بگیریم، به زودی چشم انتظاری برای شرکت در جلسات را آغاز کردیم و شروع به پاک ماندن کردیم.

امروز، به دلایل مختلفی در جلسات شرکت می کنیم، گاهی برای به مشارکت گذاشتن تجربه، توانایی و امید با اعضای جدیدتر به جلسات می رویم، گاهی برای دیدن دوستان خود به آنجا می رویم و گاهی فقط به این خاطر که به در آغوش گرفتن کسی نیاز داریم، به آنجا می رویم.

گه گاهی جلسه ای را ترک می کنیم و متوجه می شویم که واقعاً به یک کلمه از چیزی که گفته شده، گوش نداده ایم، اما هنوز هم احساس بهتری داریم، جو شادمانی و عشقی که جلسات ما را پر می کند، ما را برای یک روز دیگر، پاک نگاه داشته است، مهم نیست برنامه ما چقدر پرمشغله است، در هر حال حضور در جلسات را اولویت خود قرار می دهیم.

***

اولویت جلسات,فقط برای امروز 28 فروردین,نود جلسه NA در نود روز,شروع به پاک ماندن,عشق در جلسات NA

فقط برای امروز: از ته دل می دانم شرکت در جلسات به طرق مختلفی به من سود می رساند، امروز، خواهان چیزهایی هستم که برای من مفید است. در جلسه ای حضور می یابم.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!