اوج آسمان خدا,یاور معتادان,آشنا با NA,راه کار بهبودی,عجز سرمایه بزرگ

00اوج آسمان خدا

اوج آسمان خدا,یاور معتادان,آشنا با NA,راه کار بهبودی,عجز سرمایه بزرگ

به نام خدایی که مرا با تمام درماندگی ام دوست دارد.

به نام خدایی که مرا به سوی پاکی و بهبودی هدایت فرمود. 

الآن که این سرگذ شت را می نویسم دلم می خواهد گریه کنم. گریه ای از شوق، گریه ای که هزاران حرف ناگفته در دل دارد. گریه ای که بهتر و عالی تر از هر خنده است. خدا را شکر که انجمن NA هست. تنها یار و یاور معتادان خدا را شکر که شما دوستان هم درد هستید تنها یار و یاور بهبودی ام. من خوشبخت ترین آدم روی زمینم، چون همه ی اینها را دارم. نام من فرهاد و یک معتاد در حال بهبودی هستم. سلام گرم من به خدا و شما دوستان خدمت گزار حرفهای خیلی زیادی برای گفتن دارم ولی سعی می کنم که با کمک خداوند مختصر و مفید بنویسم.

 دوستان عزیز فیلم نامه ی زندگی من شبیه اکثر شما می باشد با کمی تفاوت بیماری اعتیاد با من کاری کرد که یک حیوان با خود نمی کرد تمام افراد نزدیک به من مثل مادر خواهر برادر و حتی دوستان هم مصرف از دست من فراری بودند هیچ فردی تحمل بوی گندی که از رفتار گفتار و افکارم بلند می شد را نداشت حتی خودم. مدت هفتادو پنج روز بود که بدون کمک انجمن NA پاک بودم ولی اصلا حال خوبی نداشتم انگار در جهنم زندگی میکردم.

چتر وحشت

اوج آسمان خدا,یاور معتادان,آشنا با NA,راه کار بهبودی,عجز سرمایه بزرگ

یک روز به طور جدی تصمیم به خودکشی گرفتم و این در شرایطی بود که بدون آشنایی با NA قطع مصرف کرده بودم. اوضاع روحی و روانی ام خیلی بدتر شده بود و تحمل پذیرش هیچ چیز و هیچ فردی را نداشتیم حتی میل به مصرف مجدد را هم نداشتم. چون اواخر مصرف عمیقا این موضوع را فهمیده بودم که مصرف مواد مشکلی از من را حل نخواهد کرد . حاضر به مردن بودم ولی مصرف مجدد نه. خیلی درد کشیده بودم دردها زجرها بی آبرویی ها، تنهایی و بدبختی هایم نمی گذاشت که برای حل این حال خرابی که داشتم فکر مصرف مجدد را بکنم حتی برای یک لحظه بهتر دیدم که بمیرم، حتى وجود قدم نو رسیده ام هم مانع این تصمیم نبود با نیت خودکشی از خانه بیرون آمدم و با پولی که از کارگری به دست آورده بودم به دنبال تهیه ی مواد رفتم تا آن را تزریق کرده و بمیرم تصمیم من واقعی و قلبی بود، وسوسه ی مصرف مجدد نبود ولی خداوند در کنارم بود و در حال هدایت من به سوی انجمن NA و خود نمی دانستم رفتم … رفتم با یک دنیا خستگی سرخوردگی، درماندگی و ناامیدی تا به خانه ی صاحب جنس سابقم رسیدم در زدم مادرش از توی حیاط گفت اگر با پسرم کاری داری بفرما بالا توی اتاقش از این برخورد مادرانه و مهربانانه تعجب کردم چون قبلا این طوری نبود این مادر از پسرش و همه ی دوستان او متنفر بود. ولی آن روز طور دیگری صحبت می کرد. مهربان و صمیمی بود. مرتب پسرم، پسرم می گفت. اول فکر کردم عوضی آمده ام این پسر قبلا مرتب مادر خود را کتک می زد ولی به خاطر اشتغال فکری که داشتم زیاد کنجکاو نشدم رفتم تو باور کردنی نبود. ساقی سابق من خیلی سرحال و شاداب آنجا نشسته بود به او گفتم که تصمیم به خودکشی دارم و او با لبخند گفت: اتفاقا من با برنامه ای آشنا شده ام که معتقد است برای بهبودی باید خود کشی کرد. باید فکر قبلی را کشت و با روشن بینی از فکر افراد موفق این برنامه سود برد. دیگر بقیه ی داستان را خودتان می توانید حدس بزنید.

دلم زنده به عشق است

اوج آسمان خدا,یاور معتادان,آشنا با NA,راه کار بهبودی,عجز سرمایه بزرگ

الان که این نامه را می نویسم نزدیک به چهار سال پاکی دارم و از نظر روحی روانی و جسمی واقعا بهتر هستم حتی بهتر از دوران قبل از مصرف. خدا را شکر دردهایی دارم که به قول دوستانم “عجزهای این ور بازارت بیشتر از دوران مصرف می باشد ولی کمک خداوند و انجمن دوازده قدمی کاری با من کرده یعنی مرا طوری ساخته و پرداخته کرده و رشد داده و توانایی بخشیده که:

 ۱ – توانسته ام در قدم یازده از راه دعا ومراقبه مستقیماً با خدای خودم ارتباط داشته باشم و از وجود پاک خودش راه کار بگیرم.

 ۲-   به این توانایی و قابلیت رسیده ام که بتوانم به دوستان هم درد و آدم های عادی پیام درست زندگی کردن و دوست داشتن را برسانم به طوری که نه تنها اعضای انجمن بلکه دیگران هم برای حل مشکلات شخصی خود به سراغ من معتاد می آیند و دلشان می خواهد تا من تجربه ی تغییرات خود را به آنها بگویم.

3-به این توانایی رسیده ام که با وجود غریبی و بی پولی، بیش از سه سال و چهارماه طوری زندگی کنم که با همه ی کمبودهای مالی رضایت خاطر خانواده ام را به عنوان یک سرپرست جلب نمایم و پاک زندگی کنم بدون آن که هیچ کدام از اصول روحانی و معنوی برنامه را زیر پا بگذارم می دانید این یعنی چه؟ این یعنی معجزه. از آن نوع معجزه هایی که به طور مرتب در NA صورت می دهد. دوستان هم درد، من به این باور رسیده ام که عجز سرمایه ی بزرگی است و عجزهای من، موجب رشد من شده است. خدایا به من و دوستان خدمت گزاران انجمن NA از سر لطف ، توانی عطا فرما تا همیشه در خدمت به تو و دیگران حاضر و آماده باشند.

مجله پیام بهبودی بهار 1386

    اوج آسمان خدا,یاور معتادان,آشنا با NA,راه کار بهبودی,عجز سرمایه بزرگ

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!