انكار ها ممكن است ما را بكشد, NA و رهایی, عشق در معتادان, چرخه ی اعتیاد,

 انكار ها ممكن است ما را بكشد, NA و رهایی, عشق در معتادان, چرخه ی اعتیاد,


 انكار ها ممكن است ما را بكشد

 انكار ها ممكن است ما را بكشد, NA و رهایی, عشق در معتادان, چرخه ی اعتیاد,

از اين كه دوباره مى توانيم حس خوبى داشته باشيم، تسكين مى يابيم. حتى بعضى اوقات، درد هم خوب است زيرا باعث مى شود دوباره احساس انسان بودن كنيم. اما بعضى اوقات به نظر مى رسد كه درجه ى تنظيم احساسات از دست مان خارج شده است. احساسات مان ما را ازپا در نمى آورند، اگر چه بعضى اوقات به نظر مى رسد ممكن است اين اتفاق بيفتد. بايد گفت كه زياد مهم نيست كه ما چه احساسى داريم، بلكه مهم اين است كه عمل كردمان چيست. دیگر لازم نيست تا از روى احساسات يا تصميم آنى عمل كنيم. ما امروز در زندگى خود حق انتخاب داريم كه چگونه عمل كنيم يا عكس العمل نشان دهيم.

 ما هنوز هم ممكن است بترسيم، افسرده و يا عصبانى شويم اما ديگر لازم نيست كه به تملك احساسات مان در آييم. زمانى كه تشخيص مى دهيم از هر گونه احساسى كه تا كنون داشته ايم جان سالم به در برده ايم، به اين باور مى رسيم كه على رغم شرايط و احساساتِ بد باز هم ما خوب و سلامت هستيم. ما بهترين درس را از نگاه به رفتارهاى بد خود مى گيريم و پشيمانى به ما كمك مى كند تا نسبت به ديگران مهربان باشيم و امكان پيدا كردن راه تازه اى براى زندگى را درك كنيم. ما به وسعتِ ديد لازم مى رسيم تا بتوانيم بين افكار، احساسات و عملكردمان فاصله لازم را ايجاد كنيم. احساسات مان ما را نخواهد كشت اما انكار آن ها ممكن است ما را بكشد.

 ما قادر مى شويم تا اعتيادمان را به روش هاى متفاوتى به بينيم و آن را در احساسات و رفتارهاى مختلف خود تشخيص دهيم. بعضى اوقات اين كار به ساده گىِ ديدنِ وسوسه و اجبار است اما بعضى اوقات هم ممكن است اعتيادمان به روش هاى متفاوتى بروز كند؛ مانند: احساس نياز به كنترل كردن، ترس از اشتباه كردن، تأسف به حال خود، و حق به جانب بودن. ما مى توانيم اعتياد را در رفتارهاى ديگرمان نيز به بينيم؛ مانند: هم رنگى با جماعت يا دنباله روى، بدگمانى، عدم توانائى در احساس عشق و دل تنگى، و ترس از تغيير.

 ما بر بنيادى مستحكم اتكا مى كنيم و هرگز كار كردن بر روى آن را متوقف نمى كنيم. ما مى دانيم وقتى به جلسه ى NA مى رويم، چه انتظارى بايد داشته باشيم، كه اين باعث احساس امنيت و سلامت در ما مى شود. ما ممكن است در برابر تغييرِ شكل و شيوه ى برگزارى جلسه مقاومت كنيم، حتى اگر روشِ خوبى باشد. زيرا ما به شدت به يك نواختى وابسته هستيم. تغيير در ديگر زمينه هاى زندگى نيز براى ما چالش بر انگيز است. زمانى كه تغيير را تجربه مى كنيم ، دل مان مى خواهد خيلى سريع به مكانى كه در آن احساس آسودگى و آشنايى مى كنيم، بر گرديم. اگر به خود اجازه دهيم تا زندگى عاطفى داشته باشيم، بدون اين كه احساسات مان ما را كنترل كند به رهائى تازه اى دست مى يابيم.

 دانستن اين كه كسى نمى تواند روحانيت مان را از ما بگيرد، به ما امكانِ داشتن اميد از راه هاى نو را عرضه مى دارد. تعداد زيادى از ما با اميد داشتن، رابطه ى خوبى نداريم. ما در زندگى آن قدر عميقاً سر خورده شده ايم كه اميد داشتن به نظرمان ايده ى بدى است. بعضى از ما نمى توانيم تفاوتِ بين اميد با آرزو را درك كنيم. اما اميدى كه ما در بهبودى به دست مى آوريم، مانند آرزوى برنده شدن در بخت آزمائى يا بر گشتنِ عشق قديمى مان نيست. اميد از آن جا آغاز مى شود كه ما فكر مى كنيم امكان دارد تا ما على رغم اراده ى شخصى مان قطع مصرف كنيم و پاك بمانيم.ما اميد را بار ها وبارها، در سفرِ ادامه دار خود پيدا مى كنيم. چه در لحظاتِ تاريك زندگى كه تشخيص مى دهيم هنوز قادر به ادامه راه هستيم، چه در پيروزى ها. بله همه چيز امكان دارد: امكان دارد كه ما چرخه ى اعتياد در خانواده ى خود را بشكنيم، امكان دارد ما از روياهاى خود فراتر رويم، امكان دارد ما خيلى بيش تر از آن چه كه فكر مى كرديم پيشرفت كنيم. هر بار كه تشخيص دهيم امكانِ هر كارى وجود دارد، ايمان ما رشد كرده و قوى تر مى شود. اميد پايان ناپذير است. شرايط هر قدر بهتر يا بدتر شوند، ما مى دانيم كه باز هم دليلى براى حركت به جلو وجود دارد. ما اميد بدون شرط و شروط را تجربه خواهيم كرد.

 انكار ها ممكن است ما را بكشد, NA و رهایی, عشق در معتادان, چرخه ی اعتیاد,

پاک زیستن- فصل 6: صفحه هاى٢٦4-٢٦1

 انكار ها ممكن است ما را بكشد, NA و رهایی, عشق در معتادان, چرخه ی اعتیاد,

وب‌ سایت رسمی انجمن معتادان گمنام :  https://nairan.org

نرم‌ افزار آدرس جلسات : Meeting.nairan.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران :  https://forum.na-iran.org

آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو : https://nairan.org/?p=354704

دفترچه تلفن خدماتی نواحی : Phone.nairan.org

اپلیکیشن آدرس جلسات : https://nairan.org/?p=354277

 انكار ها ممكن است ما را بكشد, NA و رهایی, عشق در معتادان, چرخه ی اعتیاد,

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!