انتخاب زندگی,فقط برای امروز 5 شهریور,مرگ تدریجی معتاد,زندگی یک معتاد,انتخاب بهبودی از اعتیاد

انتخاب زندگی (فقط برای امروز 5 شهریور)


انتخاب زندگی (فقط برای امروز 5 شهریور)

انتخاب زندگی,فقط برای امروز 5 شهریور,مرگ تدریجی معتاد,زندگی یک معتاد,انتخاب بهبودی از اعتیاد

تغییر الگوهای خود نابودکننده زندگی لازم شد.

کتاب پایه

***

اعتیاد فعال تمایل به مرگ تدریجی است، هر یک از ما هر بار که مصرف می کردیم از مرگ استقبال می کردیم، شیوه زندگی ما نیز ما را در مخاطره قرار داد، زندگی یک معتاد با گذشت هر روز و هر بار مصرف ارزان‌تر فروخته می شود.

در دوران بهبودی، اولین الگویی که تغییر می دهیم، الگوی مصرف است، پاک ماندن آغاز سفر ما به سوی زندگی است، اما رفتار خود نابودکننده ما معمولاً بسیار وخیم تر از مصرف بود.

حتی در دوران بهبودی نیز هنوز طوری با خود رفتار می کنیم که انگار بی ارزش هستیم، وقتی با خود بد برخورد می کنیم، احساس بدی داریم، وقتی احساس بدی داریم، آرامش را حتی در راه حل قدیمی خود یعنی مواد مخدر جستجو می کنیم .

انتخاب بهبودی به معنای انتخاب زندگی است، هر روز تصمیم می گیریم که می خواهیم زندگی کنیم و آزاد باشیم، هر بار که از رفتار خود نابودکننده دوری می کنیم، بهبودی را انتخاب می کنیم.

***

انتخاب زندگی,فقط برای امروز 5 شهریور,مرگ تدریجی معتاد,زندگی یک معتاد,انتخاب بهبودی از اعتیاد

فقط برای امروز:  با انتخاب بهبودی زندگی را انتخاب می کنم، از خود مراقبت می کنم.

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!