الوسلام، وسوسه دارم,وسوسه معتاد,صدای تازه وارد,تماس بهبودی 

الوسلام، وسوسه دارم

الوسلام، وسوسه دارم,وسوسه معتاد,اثر مصرف مواد مخدر,صدای تازه وارد,تماس بهبودی

پاسی از شب گذشته بود. صدایی شکسته، بی رمق و لرزان می گفت: دلم می خواهد بمیرم! بر اثر قطع مصرف، بی قرارم و ۲۵ روز است که نخوابیدم. قصد دارم بعد از درد و دل با تو، خودم را از بالای ساختمان پرت کنم پایین. دیگر از این شرایط خسته شده ام!

آن روزی که وارد برنامه معتادان گمنام شدم، چهره ام در هم و لباسهایم فرسوده و مندرس بود. شغل و حرفه ام را بر اثر مصرف مواد مخدر ازجمله الکل از دست داده بودم. از روی ناچاری و بی پولی، لوازم منزلمان را فروخته و به تهیه و مصرف مواد مخدر فکر می کردم. همسر و فرزندانم امید خود را برای زندگی بهتر از دست داده بودند. دیگرکسی برایم ارزشی قائل نبود. الوسلام، وسوسه دارم,وسوسه معتاد,اثر مصرف مواد مخدر,صدای تازه وارد,تماس بهبودی

با چشمانی کم سو و بی رمق وارد جلسه ای در نزدیکی منزلمان شدم. با قرار گرفتن در آغوش خوش آمدگو، احساس امنیت وجودم را فرا گرفت. مشارکت های صادقانه و سالم اعضاء، میل و اشتیاقم را برای آمدن به جلسه بیشتر کرد. همان روزهای اول از یکی از اعضا درخواست کردم راهنمایم بشود. با دنبال کردن برنامه و کارکرد قدم ها مسیر فکری ام تغییر کرد و ارزشهای انسانی را که بر اثر مصرف از دست داده بودم، به مرور بازگشت. با بیداری حاصل از برداشتن قدم ها، متوجه شدم آن صدای لرزان و بی رمق، صدای تازه واردی است که قبلا شماره ام را به او داده بودم! حدود نیم ساعت به تمام صحبت های او گوش کردم. ترس تمام وجودم را فراگرفته بود، چگونه می توان به او کمک کرد و از این شرایط خارجش کرد؟ در لحظه ای دعا کردم، خداوندا…. ! الوسلام، وسوسه دارم,وسوسه معتاد,اثر مصرف مواد مخدر,صدای تازه وارد,تماس بهبودی

از ۳۵ روز بی خوابی، دربه دری، بیچاره گی و بدبختی گذشته و زندگی جدیدم برایش بازگو کردم. سکوت غریبی بین ما حاکم شد. او با بغضی شکسته گفت که چه درد مشترکی بین ما وجود دارد! آری، درست حدس زدید! تمایل به زندگی به او بازگشته بود. باورم شد که وسوسه را می توان در هر زمان و با هر چهره ای، با یک تماس تلفنی به دوستان بهبودی رسوا کرد. با او قرار دیداری در یک جلسه گذاشتم.اکنون او با حدود ۵سال پاکی، در گروهی خدمت می کند و من حدود ۱۰سال است که پاک هستم.الوسلام، وسوسه دارم,وسوسه معتاد,اثر مصرف مواد مخدر,صدای تازه وارد,تماس بهبودی

مجله پیام بهبودی تابستان 1393 الوسلام، وسوسه دارم,وسوسه معتاد,اثر مصرف مواد مخدر,صدای تازه وارد,تماس بهبودی

الوسلام، وسوسه دارم,وسوسه معتاد,صدای تازه وارد,تماس بهبودی 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!