افق های جدید,فقط برای امروز 21 شهریور,بدون مصرف مواد,راه معتادان گمنام,اتاقهای معتادان گمنام

افق های جدید (فقط برای امروز 21 شهریور)


افق های جدید (فقط برای امروز 21 شهریور)

افق های جدید,فقط برای امروز 21 شهریور,بدون مصرف مواد,راه معتادان گمنام,اتاقهای معتادان گمنام

«زندگی من جنبه های متعدد دارد و من به صورت رضایت بخش تری از خود تبدیل می شوم، نه به فرد کسل کننده روان رنجوری که فکر می کردم بدون مصرف مواد خواهم شد.»

کتاب پایه

***

آیا واقعاً زندگی بدون مصرف مواد وجود دارد؟ تازه واردها مطمئن هستند که با قطع مصرف سرنوشت آنها به زندگی ملالت باری منتهی می شود. این ترس به دور از واقعیت است.

معتادان گمنام راه را برای شیوه زندگی جدید اعضای ما باز می کند. تنها چیزی که در NA از دست می دهیم، بردگی ما نسبت به مواد مخدر است. دوستان جدید بسیار، وقت برای دنبال کردن سرگرمی ها، توانایی استخدام ثابت و حتی در صورت تمایل قابلیت ادامه تحصیلات را پیدا می کنیم. می توانیم پروژه هایی را آغاز کنیم و تا پایان مراقب باشیم کار به خوبی انجام گیرد. می توانیم به مجلس رقص برویم و احساس راحتی کنیم، حتی اگر دست و پا چلفتی هستیم. برای مسافرت هزینه ای را اختصاص می دهیم، حتی اگر  این مسافرت صرفاً چادر زدن در یک پارک نزدیک باشد. در بهبودی متوجه علایق خود می شویم و تفریحات جدیدی را دنبال می کنیم. برای داشتن رؤیا و آرزو جرأت پیدا می کنیم.

وقتی می توانیم به اتاقهای معتادان گمنام برگردیم، زندگی مطمئناً متفاوت است. از طریق عشقی که در NA به ما ابراز می شود به تدریج خود را باور می کنیم. مجهز به این باور برای کشف افق های جدید، جرأت ریسک کردن پیدا می کنیم. بسیاری از اوقات، دنیا جای بهتری به نظر می رسد، چراکه عضوی از NA آنجا بوده است.

***

فقط برای امروز:  می توانم زندگی رضایت بخش و همه جانبه ای داشته باشم. یک زندگی که حتی تصورش هم نمی کردم. بهبودی افق های جدیدی را به روی من گشوده و برای جستجوی آنها من را مجهز کرده است.

افق های جدید,فقط برای امروز 21 شهریور,بدون مصرف مواد,راه معتادان گمنام,اتاقهای معتادان گمنام

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!