افسردگی,فقط برای امروز 7 دی,یک فرد معتاد,وسوسه مصرف مجدد

افسردگی (فقط برای امروز 7 دی)

افسردگی,فقط برای امروز 7 دی,یک فرد معتاد,وسوسه مصرف مجدد

دیگر با ترس ، عصبانیت ، احساس گناه ، تاسف به حال خود یا افسردگی نمی جنگیم.

کتاب پایه

***

بسیاری از ما به عنوان یک فرد معتاد هر از گاهی دچار افسردگی می شویم. وقتی احساس افسردگی می کنیم، شاید وسوسه شویم خود را منزوی کنیم. اما اگر این کار را انجام دهیم، افسردگی ما ممکن است به نومیدی تبدیل شود. نمی توانیم اجازه دهیم افسردگی، ما را بسوی مصرف مجدد هدایت کند.

در عوض، سعی می کنیم به امور روزمره زندگی خود بپردازیم. حضور در جلسات و ارتباط با راهنما را در رأس اولویت های خود قرار می دهیم. صحبت با دیگران درباره احساسات خود، ممکن است ما را مطلع کند که ما تنها افرادی نیستیم که در دوران بهبودی افسرده شده ایم.

از همه مهمتر، دعا و مراقبه می تواند به ما کمک کند به قدرت مورد نیاز خود برای تحمل افسردگی دست یابیم.

پذیرش را تمرین می کنیم و به خاطر می سپاریم که احساساتی مانند افسردگی، بی تردید با گذشت زمان بر طرف می شود. به جای اینکه با احساسات خود بجنگیم، آنها را می پذیریم و برای تحمل آنها قدرت می طلبیم.

***

فقط برای امروز : می پذیرم که احساس افسردگی من برای همیشه دوام نخواهد داشت. با راهنما یا فرد دیگری که من را درک می کند، درباره احساسات خود با صراحت صحبت می کنم.

فقط برای امروز 7 دی,یک فرد معتاد,وسوسه مصرف مجددمی پذیرم که احساس …من برای همیشه دوام نخواهد داشت. با راهنما یا فرد دیگری که من را درک می کند، درباره احساسات خود با صراحت صحبت می کنم.می پذیرم که احساس … من برای همیشه دوام نخواهد داشت. با راهنما یا فرد دیگری که من را درک می کند، درباره احساسات خود با صراحت صحبت می کنم.می پذیرم که احساس …من برای همیشه دوام نخواهد داشت. با راهنما یا فرد دیگری که من را درک می کند، درباره احساسات خود با صراحت صحبت می کنم.می پذیرم که احساس … من برای همیشه دوام نخواهد داشت. با راهنما یا فرد دیگری که من را درک می کند، درباره احساسات خود با صراحت صحبت می کنم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!