افراد بدقلق,فقط برای امروز 22 مرداد,معتاد دوست داشتنی,رشد روحانی معتاد,شأن معتاد

افراد بدقلق (فقط برای امروز 22 مرداد)

افراد بدقلق,فقط برای امروز 22 مرداد,معتاد دوست داشتنی,رشد روحانی معتاد,شأن معتاد

از طریق ابراز عشق بی شائبه… دوست داشتنی تر می شویم و از طریق مشارکت کردن رشد روحانی، روحانیت بیشتری پیدا می کنیم.

کتاب پایه

***

اکثر ما در زندگی خود با یک یا دو فرد فوق العاده بدقلق سر و کار داریم، چگونه با این فرد در دوران بهبودی خود کنار می آییم؟

ابتدا ترازنامه خود را تهیه می کنیم:

آیا به این فرد آزار رسانده ایم؟

آیا برخی از اعمال یا طرز برخوردهای ما راه را برای نوع رفتاری که آنها نسبت به ما داشته اند باز کرده است؟

اگر چنین است، باید مسائل را روشن کنیم، بپذیریم که اشتباه کرده ایم و از نیروی برتر خود بخواهیم همه نواقصی را که ممکن است از مفید بودن و کارآمد بودن ما جلوگیری کند، برطرف نماید.

سپس، به عنوان افرادی که در صدد زندگی بر اساس اصول روحانی هستیم، این مسئله را از نقطه نظر فرد دیگر مورد توجه قرار می دهیم، آنها ممکن است با چالش هایی روبرو شوند که ما به آنها توجه نمی کنیم ، یا چیزی درباره آنها نمی دانیم، چالش هایی که موجب نارضایتی آنها شده است.

همان طور که گفته شد، در بهبودی “به جای بخشوده شدن سعی در بخشش می کنیم؛ به جای اینکه دیگران ما را درک کنند، ما سعی می کنیم آنها را درک کنیم.

سرانجام، اگر در توان داریم، راه هایی را برای کمک به دیگران در جهت فائق آمدن بر چالش های شان پیدا می کنیم، بدون اینکه به شأن آنها لطمه ای بخورد، برای خشنودی و رشد روحانی آنها و توانایی ابراز عشق بی شائبه به آنها که در دوران بهبودی معنای بسیاری برای ما داشته است، دعا می کنیم.

نمی توانیم افراد بدقلق را در زندگی خود تغییر دهیم و نمی توانیم همه افراد را نیز خشنود کنیم، اما با اجرای اصول روحانی که در NA یاد گرفته ایم، می توانیم آنها را دوست داشته باشیم.

***

افراد بدقلق,فقط برای امروز 22 مرداد,معتاد دوست داشتنی,رشد روحانی معتاد,شأن معتاد

فقط برای امروز:  ای نیروی برتر به من کمک کن به دیگران خدمت کنم، نه اینکه از آنها بخواهم به من خدمت کنند.

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!