اعضای دور افتاده پاک ماندن در انزوا

اعضای دور افتاده پاک ماندن در انزوا


اعضای دور افتاده پاک ماندن در انزوا

اعضای دور افتاده,پاک ماندن در انزوا,بهبود از بیماری اعتياد

اگر قادر نیستید به جلسات NA بياييد، امیدواریم این جزوه به شما کمک کند و ارائه دهنده راه حل هایی عملی برای زندگی شاد و پرنشاط و آزاد باشد. این جزوه بیشتر برای معتادانی تهیه شده که در مناطق دورافتاده در حال نبودی هستند و نمی توانند به طور مرتب در جلسات NA شرکت کنند. با این همه، هر معتادی با خواندن این جزوه نکات ارزشمندی در مورد چگونگی بهبود از بیماری اعتياد کسب خواهد کرد.

بسیاری از ما، در مقاطعی از بهبودی مان، طعم احساس تنهایی و انزوا را چشیده ایم. معتادانی نیز هستند که به دلیل نقص شنوایی یا بینایی یا سایر معلوليتها، احساس انزوا می کنند. بنابراین، معتقديم چه از نظر عاطفی یا جسمی منزوی باشیم چه به لحاظ جغرافیایی، پیشنهادهای مطرح شده در این جزوه، به هر معتادی کمک خواهد کرد تا پاک بماند و راه جدیدی برای زندگی پیدا کنند.

دورافتادگی از جلسات گاهی ممکن است ناامیدکننده باشد ولی من ناچارم در تمام حوزه های زندگی جدیدم کوشا باشم. جزئی از NA بودن، برای من معنای خاصی دارد. من می دانم دوستانی دارم که هنوز ملاقات شان نکرده ام ولی دانستن این نکته که آنها وجود دارند، به من اميد ادامه دادن میدهد.“ یاری رسانی”

اعضای دور افتاده,پاک ماندن در انزوا,بهبود از بیماری اعتياد

معتادان گمنام، برنامه ای است با دوازده قدم و دوازده سنت که هدف آن کمک به بهبودی معتادان است، صرف نظر از این که کجا زندگی می کنند. با پیروی از این امول روحانی، ما از اعتياد فعال رهایی پیدا می کنیم. پیشنهاد میکنیم تمام نشریات آپ را که می توانید تهیه کنید و بخوانید و در صورت امکان، در یکی از جلسات یا همایش ها و برنامه های NA شرکت کنید.

اگر جلسه NA در منطقه شما وجود ندارد، پا پیش بگذارید و خودتان یک جلسه راه بیندازید. شاید در ابتدا فقط خودتان در این جلسه شرکت کنید، ولى هر لحظه ممکن است معتاد در حال عذاب دیگری از در وارد شود. برای تویه رایگان مجموعه نشریات راه اندازی جلسات، فرم پشت این جزوه را پر کنید و به دفتر خدمات جهانی بفرستيد. برای کمک به معتادان دور از جلسه، خدمات زیادی در NA وجود دارد. کميته های ویژه ای در NA سامان دهی به بعضی از این خدمات را بر عهده دارند. در بسیاری از نواحی، تلفن امداد محلی، فهرست جلسات و خبرنامه انجمن در دسترس است. همچنین می توانید نشریات NA و سایر اطلاعات درباره NA را از نزدیکترین دفتر خدماتی ناحیه یا منطقه تهيه کنيد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!