اعتیاد تنها بیماریِ ما نیست, راهنمای معتاد, تجربه راهنما, ارزش کمک

اعتیاد تنها بیماریِ ما نیست, راهنمای معتاد, تجربه راهنما, ارزش کمک


اعتیاد تنها بیماریِ ما نیست

اعتیاد تنها بیماریِ ما نیست, راهنمای معتاد, تجربه راهنما, ارزش کمک

به عنوان راهنما لازم است راجع به هر موقعیتی جداگانه و از طریق ارائه‌ی تجربه، نیرو و امیدمان اظهار نظر کنیم و متوجه باشیم که چیزی که برای یک نفر کار می کند ممکن است برای دیگران کار نکند. رهجوهای ما ممکن است به دلایل مختلف به ما تلفن بزنند. شاید رهجوی ما احتیاج دارد با ما بیشتر صحبت کند. رهجو هایی که بیماری های مزمن دارند، شاید برای حفظ باقی مانده‌ی سلامتی خود و یا روبرو شدن با خطرِ مرگِ احتمالی به حمایت ما نیاز داشته باشند. اگر راهنمای ما بیمار است، در حالی که به هر نحوِ ممکن سعی می‌کنیم در کنار او حضور داشته باشیم، باید به دنبال حمایت اضافی نیز بگردیم. ارزش کمک یک معتاد به معتاد دیگر، چگونگیِ کار کردنِ برنامه‌ی ماست. ما نباید این راه را تنها برویم.

یک سال پیش راهنمای من نیاز به جراحی مغز پیدا کرد. دقیقاً پس از جراحی بلافاصله یک نفر را که قبول داشتم، پیدا کردم و از او خواستم تا زمانیکه راهنمایم بیمار است راهنمای موقتِ من شود. بعد از آنکه از چیزی که برای اجرای برنامهی بهبودی ام لازم داشتم مراقبت کردم، توانستم با عشق و قدرشناسی در کنارِ راهنمای خود حضور داشته باشم ، کسی که همیشه باور داشته ام برای من حضور داشته و دارد.”

به عنوان راهنما، ما نباید تبدیل به مشاور، روان‌شناس و یا روان‌پزشک شویم. مثل هر رابطه‌ی راهنما و رهجویی، قسمتی از کاری که ما می‌توانیم انجام دهیم کمک به یافتن تعادل در زندگی به‌ رهجویی است که بیماری روانی دارد. تمرکز بر کارکرد قدمها، در کنار دارو درمانی تجویز شده، می تواند به هر یک از ما در بهبودی کمک کند، حتی زمانیکه اعتیاد تنها بیماریِ ما نیست.

یکی از چالشها برای من، در حیطهی راهنما بودن، داشتن رهجویانی است که با بیماریِ روانی زندگی میکنند. گاهی اوقات آنها احساس تعلق نمی کنند. من از جزوهی در دوران بیماری استفاده می کنم و سنت سوم را به آنها یادآوری می نمایم که تنها لازمه‌ی عضویت تمایل به قطع مصرف است. من بهترین سعی خود را می کنم تا آنها احساس کنند که عضو هستند و از انجمن جدا نیستند.”

 بیماری اعتیاد، چیزی است که انجمن معتادان گمنام به آن می پردازد. به عنوان راهنما، ما معتادان در حال بهبودی هستیم نه افراد حرفه ای. حتی اگر بر حسب اتفاق حرفه‌ی ما در رابطه با پزشکی یا روان‌پزشکی است، به عنوان راهنما نقش ما تجویز و درمان پزشکی یا بالعکس دلسرد کردن رهجویان از پیگیریِ معالجات پزشکی نیست.

زمانی که تصمیم گرفتم داروی ضد افسردگی مصرف کنم، هم زمان تصمیم گرفتم راهنمای خود را هم عوض کنم چون او در آن موقع به مصرف داروهای ضد افسردگی اعتقاد نداشت. من۴ سال و نیم از بهبودی را در جنگ با افسردگی گذراندم و فکر می کردم اگر به اندازه کافی به جلسات بروم، به اندازهی کافی خدمت کنم و به اندازهی کافی در کارکردِ قدم ها تلاش کنم، افسردگی از بین خواهد رفت. نهایتاً ناچار شدم تسلیمِ این واقعیت شوم که افسردگی چیزی نیست که بتوانم آن را کنترل کنم.

*زمانهای بحرانی در رابطهی راهنما و رهجو*

گاهی ما در رابطه‌ی راهنما و رهجویی با بحران هایی از قبیل لغزش، مرگ، شکستن گمنامی یا سوء استفاده روبرو می شویم. دلایل زیادی ممکن است برای تزلزل در رابطه‌ی ما وجود داشته باشد؛ اگرچه ما سعی می کنیم با این شرایط، زمانی که پیش آمدند روبرو شویم و آن را حل کنیم. ما یکدیگر را به عنوان معتادانی که با راهِ مشابهی در جستجوی بهبودی هستیم، می پذیریم و میدانیم که تنها چیزی که می‌توانیم به یکدیگر ارائه دهیم تجربه، نیرو و امید است.*

کتاب راهنما و رهجو صفحه ۱۲۴ تا۱۲7

اعتیاد تنها بیماریِ ما نیست, راهنمای معتاد, تجربه راهنما, ارزش کمک

وب‌ سایت رسمی انجمن معتادان گمنام :  https://nairan.org

نرم‌ افزار آدرس جلسات : Meeting.nairan.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران :  https://forum.na-iran.org

آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو : https://nairan.org/?p=354704

دفترچه تلفن خدماتی نواحی : Phone.nairan.org

اپلیکیشن آدرس جلسات : https://nairan.org/?p=354277

اعتیاد تنها بیماریِ ما نیست, راهنمای معتاد, تجربه راهنما, ارزش کمک

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!