اعتياد يك بيمارى كشنده است,اعتیاد کشنده,صلاحیت معتاد,دست یاری معتاد

اعتياد يك بيمارى كشنده است,اعتیاد کشنده,صلاحیت معتاد,دست یاری معتاد


اعتياد يك بيمارى كشنده است

اعتياد يك بيمارى كشنده است,اعتیاد کشنده,صلاحیت معتاد,دست یاری معتاد

معتادان گمنام انجمنى است متشكل از كسانى كه مواد مخدر مشكل اصلى زندگى شان بوده است. ما معتادانى هستيم كه در حال بهبوديم و اكنون بطور مرتب گرد هم مى آييم تا به كمك هم پاكى خود را حفظ كنيم. اغلب اين جملات يا مشابه آن را شنيده ايم. در هر جلسه به ما ياد آورى مى شودكه ما به گرد هم مى آييم تا تجربه، نيرو و اميد خود را به مشاركت بگذاريم. ما جهت كمك به يكديگر به چيزى بيش از اينها نياز نداريم. اعتياد يك بيمارى كشنده است,اعتیاد کشنده,صلاحیت معتاد,دست یاری معتاد

 اعتياد يك بيمارى كشنده است. ما وقتى خود با آن دست به گريبان هستيم، نمى توانيم اين بيمارى را به وضوح تشخيص دهيم، اما اگر پاك باشيم و يك معتاد ديگر را در چنگال اعتياد اسير ببينيم، قلب مان خواهد شكست. ما شديداً مى خواهيم به ايشان كمك كنيم تا پاك شوند، اما ممكن است احساس كنيم كه صلاحيت آن را نداريم. در معتادان گمنام ما باور داريم هيچ كس بيش از يك معتاد در حال بهبودى، صلاحيت كمك به يك معتاد را ندارد. ما تجربه خود از اعتياد و قدم هايى كه جهت رسيدن به آزادى برداشته و هنوز هم در حال برداشتن شان هستيم را با يكديگر به مشاركت مى گذاريم.

 هر يك از ما چيزى جهت ارائه داريم. ما نيازى به ديدن دوره تخصصى جهت رساندن پيام نداريم، فقط لازم است مراقب باشيم. ما آنچه را كه به رايگان به ما بخشيده شد را مى بخشيم. زمانى كه ما آنچه در قلب مان مى گذرد حتى اوقاتى كه در حال درد كشيدن هستيم را به مشاركت مى گذاريم، به ديگران وصل مى شويم. هديه گرانبها و ساده‌اى كه ما به يكديگر مى دهيم اين است كه انسان بودن يكديگر را به رسميت مى شناسيم. اعتياد يك بيمارى كشنده است,اعتیاد کشنده,صلاحیت معتاد,دست یاری معتاد

 ما نمى توانيم رهايى از اعتياد را بخريم و يا آن را بفروشيم. بهبودى هديه‌اى است كه از يك دست به دست ديگر و از يك قلب به قلب ديگر به رايگان اهدا مى شود. به مشاركت گذاشتن بهبود‌ مان، ايمان و سپاسگزارى ما را تقويت مى كند. درك اين احساس كه تنها نيستيم، ما را از انزوا و بيگانگى اعتياد رها مى سازد. اعتياد يك بيمارى كشنده است,اعتیاد کشنده,صلاحیت معتاد,دست یاری معتاد

در يك نگاه گذرا، ممكن است سنت هشت جزو سنت هاى توأم با روحانيت ما به نظر نرسد، اما در واقع اين سنت دست بر هسته اصلى برنامه روحانى ما مى گذارد. با تعهد نسبت به غير حرفه اى بودن، ما اطمينان حاصل مى كنيم تا راه ساده ما تبديل به يك ميراث ماندگار شود. بخشش رايگان به صورت مساوى، برنامه را در برابر زرق و برق و هوس بازى خارج از انجمن حفظ مى كند. در ضمن ما از هر گونه قدرت نمايى و حرفه اى بودن اعضاى خود رهايى مى يابيم. زمانى كه ما براى خود به درك درستى از برنامه برسيم، به مهارت لازم جهت به مشاركت گذاشتن بهبودى خود دست يافته ايم . هيچ كس نمى تواند عضويت ما در NA را گواهى كند يا ما را اخراج كند. عضويت ما، و تجربه ما فقط متعلق به خودمان است. اعتياد يك بيمارى كشنده است,اعتیاد کشنده,صلاحیت معتاد,دست یاری معتاد

بسيارى از اعضاى ما در زمينه هاى مختلفى از جمله سر و كار داشتن با معتادان، افرادى حرفه اى هستند، اما ما هيچ كس را براى رساندن پيام استخدام نمى كنيم.دست يارى از طرف يك معتاد به سوى يك معتاد ديگر دراز كردن، نوعى از به كار گيرى گمنامى است. به اين معنى كه ما هويت حرفه اى خود را بيرون از جلسه مى گذاريم. در جلسات ما با يكديگر به عنوان معتادان خواهان بهبودى برابر و مساوى هستيم، و حامل پيام بهبودى هستيم، على رغم عنوان يا روابط حرفه اى كه ممكن است خارج از جلسه داشته باشيم. خدمتگزاران مورد اعتماد ما، مشاور يا مدير نيستند و جلسات ما نيز كلاس درس يا گروه درمانى نيستند. ما به گرد هم مى آييم تا تجربه خود را به مشاركت بگذاريم و در معتادان گمنام همگى ما فقط متخصص داستان زندگى خود هستيم. ما ممكن است تجربه يا مهارت خاصى را همراه خود به جلسات آوريم اما هركز مقام يا مرتبه خود را خير. رابطه ما با بهبودى و خدمت بسيار ساده است، به اين معنى كه در NA ما فقط معتادانى هستيم كه راه رهايى را پيدا كرده ايم و آن را با ديگران به مشاركت مى گذاريم.

اعتياد يك بيمارى كشنده است,اعتیاد کشنده,صلاحیت معتاد,دست یاری معتاد

روح سنت ها : سنت  هشتم. صفحه ١٨٦, 185

اعتياد يك بيمارى كشنده است,اعتیاد کشنده,صلاحیت معتاد,دست یاری معتاد

وب‌ سایت رسمی انجمن معتادان گمنام :  https://nairan.org

نرم‌ افزار آدرس جلسات : Meeting.nairan.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران :  https://forum.na-iran.org

آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو : https://nairan.org/?p=354704

دفترچه تلفن خدماتی نواحی : Phone.nairan.org

اپلیکیشن آدرس جلسات : https://nairan.org/?p=354277

اعتياد يك بيمارى كشنده است,اعتیاد کشنده,صلاحیت معتاد,دست یاری معتاد

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!