اعتماد نمودن به خدمتگزاران,تضمین انجمن na,برگزاری جلسه,مورد اعتماد NA

اعتماد نمودن به خدمتگزاران,تضمین انجمن na,برگزاری جلسه,مورد اعتماد NA


اعتماد نمودن به خدمتگزاران

اعتماد نمودن به خدمتگزاران,تضمین انجمن na,برگزاری جلسه,مورد اعتماد NA

مورد اعتماد من یک بازرگان 62 ساله هستم. به عنوان مشاور ارشد بازرگانی کار می کنم و با مدارک حساسی سروکار دارم که سالیانه میلیون ها دلار را در روند درخواست کمک مالی و پیشنهادی جابجا می نماید.

قوانین، مقررات، و بخشنامه های فدرال، ایالتی و محلی بسیاری هستند که باید توسط کاری که من انجام می دهم، رعایت شوند. اگر نتوانم مطابقت داشته باشم یا براساس استانداردها اجراء نمایم، برای اشتباهاتم مسئول خواهم بوده و از کار بیکار می شوم. اما سال هاست که من این کار را انجام می دهم، به من و قضاوت هایم اعتماد دارند، من یک عضو مسئول و سازنده اجتماع هستم.

بیش از 20 سال پاکی در NA دارم و تقریبا تمام این مدت تعهدات خدماتی در ناحیه و منطفه داشته ام. چیزی را که می خواهم در باره اش مشارکت کنم اینجاست. در دوازده مفهوم خدماتی برای NA , مفهوم دهم می گوید

مفهوم دهم تضمین انجمن برای احترام به تک تک خدمتگزاران مورد اعتماد می باشد این مفهوم ممکن است بدیهی بظر بیاید، اما یاور ما به اصول يقله ری محکم است که می خواهیم آنرا با صدای بلند و رسا بیان کنیم. معتادان گمنام یک انجمن معنوی است. با ایده آل های عالی برای این که چگونه با یکدیگر رفتار کنیم .

صادقانه، می خواهم بدانم که کدام بخش از این همبستگی را بسیاری از خدمتگزاران مورد اعتماد درک نمی کنند (به ویژه خدمتگزاران در سطح کمینه خدماتی ناحیه).

هنگامی که می بینم یک خدمتگزار مورد اعتماد گزارش خود را به گروه نمایندگان خدماتی در کمیته ناحیه ارائه می دهد، می خواهم تحسين اش کنم و به خدمتگزار مورد اعتماد بگویم که چقدر از خدمت داوطلباته ای که در این انجمن که هر دوی ما عاشقش هستیم، انجام می دهد، سپاسگزارم، مایلیم که یک پیشنهاد کتبی ارائه دهم تا به عنوان خط مشی ثابت، گرداننده کمیته خدمات ناحیه از هر خدمتگزار مورد اعتماد بابت خدمتی که بطور رایگان انجام می دهد، سپاسگزاری کند. در عوض، خدمتگزاران مورد اعتماد اغلب در برایر همه اعضاء بدنه خدماتی سرزنش و توبیخ می شوند، به خصوص توسط سایر خدمتگزاران مورد اعتماد ناحیه که در پی جلب توجه حضار و تماشاگران حاضر در جلسه هستند .

اعتماد نمودن به خدمتگزاران,تضمین انجمن na,برگزاری جلسه,مورد اعتماد NA
شخصا، من فرد سخنرانی در جمع نیستم. و هنگامی که کسی با یک نگرش تازه پیش من می آید، دستپاچه می شوم. از خودم نا مطمئن به نظر می آیم. چنانچه مساله ای با گزارش یک خدمتگزار مورد اعتماد داشته باشم، بجای کوچک کردن یا بد رفتاری با او در جمع و حین برگزاری جلسه کمیته ناحیه در جلسات کمیته های فرعی شرکت می کنم تا اطلاعات و درک بهتری از موضوع بدست آورم.

هم چنین می توانم در جلسه مشترک کمیته اجرائی ناحیه شرکت کنم. در هر صورت، پس از پرسش و گردآوری اطلاعات، چنانچه هنوز هم ملاحظاتی داشته باشم، می توانم با عشق و روشی دوستانه با عضو دیگر مطرح کنم. اعتماد نمودن به خدمتگزاران,تضمین انجمن na,برگزاری جلسه,مورد اعتماد NA

توبیخ کردن یک خدمتگزار مورد اعتماد از کمیته خدماتی ناحیه و یا کمیته منطقه، با این روش بی احترامی به مفهوم انتخاب افرادی است که به آنها برای انجام آن کار اعتماد کرده ایم.

آنها را انتخاب کردیم چون به آنها اعتماد داریم. اعتماد توسط بعضی ها به این ترتیب تعریف شده: چنانچه به کسی اعتماد داریم، یعنی باور داریم که آنها صادق و قابل اتكاء هستند، مگر اینکه دلیلی برخلاف آن باشد.

خدمتگزاران مورد اعتماد NA شایسته رفتار و احترامی بهتر هستند. مفهوم دهم آنرا تضمین کرده است. می دانم که ما انسانیم، اما این بهانه ای نیست برای این که به دیگران و اعتبارشان خسارت بزنیم. این روش در یک برنامه معنوی متکی به نیت خیر، غیر قابل قبول است. اعتماد نمودن به خدمتگزاران,تضمین انجمن na,برگزاری جلسه,مورد اعتماد NA

اعتماد نمودن به خدمتگزاران

منبع : مجله راه NA

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!