اعتماد به افراد,فقط برای امروز 12 مرداد,قوانین اعتیاد فعال,تنها راه پاک ماندن,معتاد قابل اطمینان

اعتماد به افراد (فقط برای امروز 12 مرداد)

اعتماد به افراد,فقط برای امروز 12 مرداد,قوانین اعتیاد فعال,تنها راه پاک ماندن,معتاد قابل اطمینان

بسیاری از ما اگر نمی توانستیم به گروه و اعضای NA  اعتماد کنیم، جای دیگری برای رفتن نداشتیم.

کتاب پایه

***

اعتماد به افراد یک ریسک است، انسان ها به فراموش کاری، غیر قابل اطمینان بودن و ناقص بودن مشهور هستند، اکثر ما از محیط هایی می آییم که خیانت و بیتفاوتی در میان دوستان شایع بوده است.

حتی قابل اطمینان ترین دوستان ما خیلی هم قابل اطمینان نبودند، وقتی به درهای NA می رسیم، اکثر ما  تجربیات زیادی داریم که بر اعتقاد ما مبنی بر غیر قابل اعتماد بودن افراد صحه می گذارد.

با این حال، بهبودی ما اقتضا می کند که به افراد اعتماد کنیم، با این معما روبرو می شویم: با وجودی که افراد همیشه قابل اعتماد نیستند، باید به آنها اعتماد کنیم، با توجه به تجربیات گذشته خود چگونه این کار را انجام دهیم؟

اولاً، به خود یادآور می شویم که قوانین اعتیاد فعال در بهبودی کاربردی ندارند، اکثر اعضای انجمن ما حداکثر تلاش خود را می کنند تا بر اساس اصول روحانی که در برنامه یاد می گیریم، زندگی کنند.

ثانیاً، به خود یادآور می شویم که ما نیز 100 درصد قابل اطمینان نی ستیم.

ثالثاً، و مهمتر از همه، متوجه می شویم که باید به اعضای انجمن NA اعتماد کنیم، زندگی ما در مخاطره است و تنها راه پاک ماندن، اعتماد به این افراد خیرخواه است که مسلماً کامل نیستند.

***

اعتماد به افراد,فقط برای امروز 12 مرداد,قوانین اعتیاد فعال,تنها راه پاک ماندن,معتاد قابل اطمینان

فقط برای امروز : به اعضای انجمن خود اعتماد می کنم، اگرچه آنها بی شک کامل نیستند، اما بهترین امید من هستند.

 

 

 

Visits: 43

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!