اصول معتادان گمنام قابل مصالحه نیستند

اصول معتادان گمنام قابل مصالحه نیستند


اصول معتادان گمنام قابل مصالحه نیستند

اصول معتادان گمنام قابل مصالحه نیستند, رهایی وعده NA, راه NA, اسم NA,

سادگى و شفافیت کلیدهاى پیام ما هستند. سنت ده نیز ساده و شفاف است. معتادان گمنام به تنهایى کفایت مى‌کند. وعده‌ی ما رهایى از اعتیاد فعال است. ما عقیده‌اى درباره‌ی مسائل خارجى نداریم و اجازه نمى‌دهیم که نام NA به مباحث اجتماعى کشانده شود.

معتادان گمنام یک برنامه‌ی پرهیز کامل است و بر زندگى معتادان بى‌شمارى در سراسر جهان تأثیر گذاشته است. براى هر معتادى که انتخاب کند تا راه ما را دنبال کند، بهبودى ممکن و میسر است. ما نمى‌گوییم که این راه تنها روش موجود یا حتى بهترین آن است. راه و روال NA تنها روشى است که ما درباره آن عقیده و نظر داریم. ما مى‌دانیم براى کسانى که خواهان آن چیزى هستند که ما داریم و حاضرند برایش زحمت بکشند، کار خواهد کرد.

بعضى از اصولى که در مرکز این برنامه قرار دارند، در خارج NA و در جهان استفاده نمى‌گردند. باور ما به پرهیز کامل براى بعضى افراد افراطى به نظر مى‌رسد. بعضى دیگر با تعهد ما نسبت به گمنامى شخصى موافق نیستند. اما این اصول قابل مصالحه نیستند و ما بر سر آن چانه نمى‌زنیم. ما ممکن است بخواهیم از نام انجمن خود دفاع کنیم و شرایط خود را توضیح دهیم، اما نیازى به این کار نیست. لازم نیست که ما بحث و جدل کنیم که NA بهترین است یا تنها راه بهبودیست، فقط این مهم است که براى ما کار مى‌کند.

 این سنت مى‌گوید که دو راه براى این وجود دارد که ما خود را در طوفان مباحث اجتماعی ببینیم: توسط ابراز عقیده و طرف چیزى را گرفتن، یا توسط کسى به مباحث اجتماعى کشیده شدن. مسائلى وجود دارند که به هدف اصلى ما آنقدر نزدیک هستند که ممکن است پرداختن به آنها اضطرارى به نظر رسد، مثلاً ممکن است به نظر رسد که ما باید درباره‌ی سیاست جامعه در مورد نگرش آن به درمان اعتیاد مداخله و ابراز نظر کنیم، در صورتى که این مسئله اصلاً به معتادان گمنام ربطى ندارد. کتاب «راهنماى روابط عمومى» راهکارهایى در مورد به کارگیرى سنت ده هنگام معرفى برنامه یا در جلسات H&I ارائه کرده است و مى‌گوید : «تنها دلیلى که ممکن است ما را وارد مباحث اجتماعى کند آن است که خارج از حد و حدود برنامه خود نظر دهیم.» و از این طریق ما ممکن است درگیر بحث و جدل شویم یا به شرایطى کشیده شویم که موقعیت ما را به خطر بیندازد. به جاى اینکه درباره‌ی مسائلى که به ما ربط ندارد نظر بدهیم، ما فقط درباره NA صحبت مى‌کنیم و بس. پیام ما خود به اندازه کافى رسا هست و موفقیت‌مان نیازى به دفاع ندارد. بسیارى از ما وارد بحث هاى جذاب و داغ مى‌شویم، اما سنت ده از ما مى‌خواهد که رها کنیم. ما مسئول هستیم که تمرکز خود را حفظ کنیم.

درگیر بحث شدن با کسانى که روش‌شان با ما فرق دارد یا از برنامه ما انتقاد مى‌کنند، ما را از هدف اصلى‌مان دور مى‌کند و تازه‌واردان را به انزوا می‌کشد. ما نباید انرژى و علاقه خود را به صحبت‌هایى که در اطراف‌مان مى‌شود معطوف سازیم. ما پیام و هدف خود را مى‌شناسیم و به کار خود مشغول هستیم. تمرکز بر روى هدف اصلى، ما را از انحراف و حواس پرتى حاصل از بحث و جدل با کسانى که علایق‌شان با ما تفاوت دارد، دور نگه مى‌دارد. هیچ کس در خارج از NA ملزم به رعایت سنت‌هاى ما نیست. تعهد ما نسبت به اتحاد، گمنامى و هدف اصلى‌مان فقط وظیفه‌ی ما است.

ما با کسب تجربه از اعضایى که قبل از ما این راه را رفته‌اند، فهمیدیم که سنت ده یک تابلوى راهنما و اخطار است. در طول تاریخچه NA چند جامعه محلى و نوپاى NA به خاطر تبلیغات، جنجال و وارد مباحث اجتماعى شدن به مشکل برخوردند یا از بین رفتند. تعهدما نسبت به وارد نکردن اسم NA به مباحث اجتماعى، شرط بقا و پایندگى انجمنى است که به آن عشق مى‌ورزیم و همینطور موضوعى حیاتى براى ما معتادانى که به معتادان گمنام نیازمندیم.

حد و مرز بین NA و دنیاى بیرون شفاف‌تر است تا حد و مرز بین زندگى شخصى ما و عضویت در NA . شاید سخت باشد که تشخیص دهیم که رابطه ما با NA کجا خاتمه مى‌یابد و علایق ما در دنیاى بیرون شروع مى‌شود. اگر در خارج NA داراى مذهب یا فرقه روحانى خاصى هستیم که برایمان بسیار مهم است، ممکن است متوجه فاصله‌اى بین این تجربه و «به کارگیرى اصول روحانى در تمام امور زندگى» نباشیم یا اگر در یک مرکز درمانى کار مى‌کنیم، ممکن است تمام روز و قبل از اینکه به جلسه بیاییم با معتادان در حال عذاب سر و کار داشته باشیم. اما در هر صورت کاری که در NA انجام مى‌دهیم، متفاوت است. تشخیص دادن و احترام گذاشتن به این تفاوت براى حفظ درستکارى انجمن و براى بهبودى شخصى ما حیاتى است.

ما بیرون از تاریخ زندگى نمى‌کنیم. بهبودى و انجمن ما على رغم دورنمایى از رویداد‌ها و مسائل واقعى که بر ما تاثیر عمیق داشته‌اند به حیات خود ادامه مى‌دهد. مسائل خارجى که با هدف و پیام ما تلاقى دارند و ما را به سمت ابراز عقیده مى‌کشانند. توانایى ما در گذشتن از این لحظات از ما در برابر ورود به مباحثى که باعث از بین رفتن ما مى‌شوند، حمایت مى‌کند.

اصول معتادان گمنام قابل مصالحه نیستند, رهایی وعده NA, راه NA, اسم NA,

سنت ده ص 239-237

اصول معتادان گمنام قابل مصالحه نیستند, رهایی وعده NA, راه NA, اسم NA,

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!