اسرار دستاویز هستند,فقط برای امروز 23 شهریور,تسلیم کامل معتاد,اسرار بزرگ معتاد,برای بهبودی

اسرار دستاویز هستند (فقط برای امروز 23 شهریور)


اسرار دستاویز هستند (فقط برای امروز 23 شهریور)

اسرار دستاویز هستند,فقط برای امروز 23 شهریور,تسلیم کامل معتاد,اسرار بزرگ معتاد,برای بهبودی

«سرانجام به ما ثابت شد اگر صداقت نداشته باشیم دوباره مصرف خواهیم کرد.»

کتاب پایه

***

هر کسی برای خود اسراری دارد، درست است؟ برخی از ما اسرار کوچکی داریم که اگر فاش شود، تنها کمی ما را شرمنده می کند. برخی از ما اسرار بزرگی داریم، به طوری که همه زمینه های زندگی ما در تاریکی تیره و تاری پنهان شده است. اسرار بزرگ ممکن است خطر آنی و واضحی برای بهبودی ما باشند. اما اسرار کوچک آسیب های خاص خود را در پی دارند که شاید فریبنده تر هم باشد، چراکه این اسرار را “بی ضرر” می پنداریم.

اسرار ما چه کوچک و چه بزرگ نمایانگر حوزه های روحانی هستند که برای تسلیم آن به اصول بهبودی تمایل نداریم. هر چه بیشتر بخش های زندگی خود را تحت فرمان اراده شخصی خود قرار می دهیم و هر چه سخت تر از “حق” خود برای تمسک به آنها دفاع می کنیم، آسیب های بیشتری را به وجود می آوریم. حوزه های تسلیم نشده زندگی ما به تدریج گسترش می یابند و زمینه های بیشتر و بیشتری را اشغال می کنند.

اسرار زندگی ما چه کوچک و چه بزرگ باشند، دیر یا زود ما را به یک جا هدایت می کنند. باید انتخاب کنیم که آیا همه چیز را به برنامه تسلیم می کنیم یا بهبودی خود را از دست خواهیم داد.

***

فقط برای امروز:  خواستار نوعی از بهبودی هستم که از تسلیم کامل به برنامه نشأت می گیرد. امروز، با راهنمای خود صحبت می کنم و اسرار خود را چه کوچک و چه بزرگ آشکار می کنم.

اسرار دستاویز هستند,فقط برای امروز 23 شهریور,تسلیم کامل معتاد,اسرار بزرگ معتاد,برای بهبودی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!