استقبال با فرش سبز, بوی مواد مخدر, معتاد پرخاشگر, خاطره اعتیاد, راهکار بهبودی

استقبال با فرش سبز

استقبال با فرش سبز, بوی مواد مخدر, معتاد پرخاشگر, خاطره اعتیاد, راهکار بهبودی

سلام، اسم من کریم و یک معتاد هستم. حدود ۳۱ ماه است که پاکی بیرون از NA دارم. با لطف خداوند مدتی است که با انجمن معتادان گمنام آشنا شده ام. نکته ی عجیب این که در همین مدت کم که با انجمن و اصول آن آشنایی پیدا کرده ام احساسات من نسبت به گذشته زیباتر و حالم به مراتب بهتر شده است. به طوری که چنین حالاتی را هرگز در خود سراغ نداشته ام.

 دست یابی من به انجمن کاملا اتفاقی بود. روزی در خیابان قدم می زدم که چند تن از دوستان هم مصرف قدیمی را دیدم که وارد مکانی می شوند. به تصور این که برای مصرف می روند به منظور غافل گیری آنان با حالتی کنجکاو تعقیب شان کردم. ناگهان با شخصی سینه به سینه روبرو شدم و بدون آنکه فرصتی بدهد مرا در آغوش گرفت و خوش آمد گفت. تعجب کردم که دم در محل مصرف فردی ایستاده و خوش آمد می گوید، نکند مصرف آزاد شده است. مرا به سمت زیرزمینی هدایت کردند ولی هرچه عمیق تر نفس می کشیدم بوی مواد و دود و دمی به مشام نمی رسید! استقبال با فرش سبز, بوی مواد مخدر, معتاد پرخاشگر, خاطره اعتیاد, راهکار بهبودی

 در آن زیر زمین عده ای به طور مرتب نشسته بودند و در سکوتی روحانی به صحبت های فردی که بعدا متوجه شدم گرداننده ی جلسه است گوش می دادند، خوب که دقت کردم دیدم چهره ی اکثر آن ها آشنا است دوستان هم مصرفم می باشند ولی آن چهره های قدیمی، تابلو و رنگ پریده کجا و این صورت های گلگون، شاداب و امید وار کجا؟ عجب استقبال با شکوهی بود، استقبال از من بارخسارهایی شاداب و جدی! استقبال با فرش سبز, بوی مواد مخدر, معتاد پرخاشگر, خاطره اعتیاد, راهکار بهبودی

من هم چون سایرین سکوت اختیار کرده و برای اولین بار، آرام در نقطه ای نشستم و گوش کردم. هر وقت صحبت یک نفر تمام می شد دیگری دست خود را بلند کرده و به ترتیب مشارکت می کردند در این جا بود که تازه فهمیدم به کجا آمده ام. این همان جایی بود که من از هشت سال پیش به دنبالش بودم. آوازه ی این انجمن را از دوستی در شهرستان قم شنیده بودم ولی هر چه در شهر خودمان به دنبالش گشتم، موفق نشدم.

با وجود آن که قبل از آشنایی با انجمن مدتی بود مواد مصرف نمی کردم ولی حال بسیار بدی داشتم، شادی و نشاط از وجود من رخت بربسته بود و همیشه و در هر حالی به دنبال گم شده ی خویش بودم. رفتاری نامتعادل داشته و پرخاش گر و منزوی شده بودم. به خاطر اعتیاد و رفتارهای معتادگونه از کار خوب خود در ارتش اخراج شده و در یک ساختمان به طور ۲۴ ساعته نگهبانی می کردم.

از این که توانسته ام این انجمن را که سالیانی به دنبالش می گشتم، پیدا کنم بسیار خوشحال و سرحال هستم . شغل خود را تغيير دادم و الان به صورت یک نقاش ماهر در ساختمان ها مشغول کار و خدمت به جامعه هستم، با عشق و محبت آشنا شده ام و دلم در هوای کمک به دیگران پر می زند. هیچ چیز نمی دانم و خیلی دوست دارم. استقبال با فرش سبز, بوی مواد مخدر, معتاد پرخاشگر, خاطره اعتیاد, راهکار بهبودی

 که بدانم دلم می خواهد که پیوسته چه از طریق انجمن و چه به کمک دوستان قدیمی و چه از طریق کتاب ها و جزوه ها و مجله ی پیام بهبودی و ANWAY بتوانم تا پایان عمر اصول و راهکارهای انجمن را با لطف و مدد الهی رعایت کنم. استقبال با فرش سبز, بوی مواد مخدر, معتاد پرخاشگر, خاطره اعتیاد, راهکار بهبودی

ناگفته نماند با وجود این که قبل از آشنایی با انجمن، مصرف را قطع کرده بودم در جلسه ی اول و دوم، ۳۱ ماه پاکی اعلام کردم ولی با توجه به درک جدیدی که از پاکی در NA پیدا کردم در جلسه ی سوم پاکی خود را سه روز اعلام کردم زیرا به این باور رسیده ام که من به بیماری اعتياد مبتلا هستم و پاکی واقعی با رعایت اصول انجمن شروع می شود. اکنون به صورت شاعری گمنام در شهر خود و در کنار دوستان بهبودی به زندگی مشغولم . أوضاع خیلی فرق کرده و بچه ها می گویند از این هم بهتر خواهد شد.

مجله پیام بهبودی پاییز 1385

استقبال با فرش سبز, بوی مواد مخدر, معتاد پرخاشگر, خاطره اعتیاد, راهکار بهبودی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!